Под „дефрагментация на твърдия диск“ обикновено се разбира употребата на инструмента Disk Defragmenter в операционната система Microsoft Windows. Този инструмент е предназначен за решаване на проблем, който произлиза от самия начин, по който са устроени твърдите дискове, а именно: фактът, че съхраняват данните в сектори, че разполагат с малка ръка, която, за да достигне определен пръстен от диска, се придвижва до него и след това чака съответният сектор да премине през тази позиция и, накрая, че, за разлика от други компютърни компоненти, са сравнително бавни.

 

Още от Digital: Какво представлява технологията WiGig

 

Когато записваме файлове на празен диск, проблем няма, защото секторите се незаети и компютърът разпределя тези файлове в последователни сектори в последователни пръстени. Когато, обаче, дискът е бил записван и изтриван, празните места, на които могат да се записват нови данни, биват разпръснати по цялата му повърхност, което в крайна сметка забавя работата му. Ето защо от време на време се налага да го дефрагментираме.

 

Целта на дефрагментацията е всички файлове да бъдат преместени, така че да се разположат в последователни сектори и в последователни пръстени. Добрите инструменти за дефрагментация, освен това, се опитват да преместят всички приложения близо до операционната система, така че по време на зареждането им да има минимално движение на ръката. Тъй като процесът по „подреждане“ на файловете е доста сложен, обикновено една дефрагментация отнема няколко часа.