Водещите технологични компании може да се наложи да плащат допълнителни такси за продажбата на своите продукти в различните страни по цял свят. Тези марки ще засегнат основно големи имена като Google, Apple, Amazon, Facebook и др. Ако новите правила бъдат въведени в сила това ще осигури на местните правителства много по-голям контрол над ценообразуването на външни стоки за локалния пазар. Още по-неприятното за големите компании е, че предложението предвижда по-високите такси да станат глобално правило.

 

Повече от 130 държави и автономни територии са се съгласили да се модернизира сегашната система на данъчна реформа, която вече не отговаря на нуждите на модерното общество. Самото предложение е отправено от специалисти на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OISR), съобщава Engadget. Необходимостта от реформи е наложителна, тъй като в този вид системата е твърде несигурна. Идеята е технологичните компании да плащат суми, които са по-високи с няколко процента.

 

 

Внушителният брой продукти, които продават големите имена в индустрията се очаква да провокира стабилен растеж в дългосрочен план. Актуализираната рамка от регулации ще гарантира, че корпоративните разходи ще се увеличат с минимални проценти, което няма да навреди на приходите и бюджета за инвестиции на компаниите. Предложението е по-високите тарифи да облагат единствено дружества с продажби от над €750 млн. Тепърва ще се водят преговори, за да се изчислят всички параметри на споразумението.

 

Още от Digital: Европейският съд: "Правото да бъдеш забравен" от Google ще е приложимо само в Европа