Венера е втората планета, която е разположена най-близо до Слънцето в нашата галактика. Учените проявяват голям интерес към този космически обект и откриха доказателства за съществуване на фосфин. Това се случи през есента на 2020г. и предизвика сериозни дискусии в научните среди.

Първоначалните прогнози, че на Венера може да има извънземна форма на живот въпреки токсичната атмосфера изглежда няма да се оправдаят. Ново проучване показва, че предполагаемото количество вода на планетата е толкова ниско, че дори най-толерантните към суша земни микроби не биха могли да оцелеят.

Тезата слага край на надеждите породени, че фосфина може да е създаден от живи организми на Венера, Новият анализ разглежда множество измервания от сонди преминали в близост до планетата, включително изследване на температурата, влажността и налягането в гъстите облаци.

Обработката на данните предоставя възможност на учените да изчислят "водната активност", а именно налягането на водните пари вътре в отделните молекули в облаците сяра на повърхността на Венера.

 

 

Детайлното проучване на микробиолози от Queen's University показват, че ефективната концентрация на водни молекули в облаците е сто пъти по-ниска от стойностите необходимо за най-устойчивите земни организми. Според учените това е непреодолимо ограничение, което вероятно ще разочарова доста хора.

Суровите условия на Венера свеждат до минимум възможността да се открият каквито и да е микроорганизми в облаците на планетата. Така например трябва да има водна активност от 0.585 за поддържане на микроорганизми. Изследването отчита, че тази стойност е едва 0.004 на повърхността на Венера.

За в бъдеще учените ще се насочат към други планети, като Юпитер, тъй като смятат, че условията там ще бъдат по-благоприятни.

 

Още от Digital: Юпитер е причината да няма живот на Венера