Учените отбелязаха сериозен напредък в сканирането на човешкия мозък и извличането на ценна информация, която да намери приложение в бъдещите компютри. Brain Decoding е името на интересна технология, чиито потенциал би могъл да доведе до създаване на метод за контролиране на устройствата ни директно с мозъчни вълни. Концепцията е много интересна и е основен акцент в последния проект на китайски учени. Те създават по-ефективна техника за извличане на по-голямо количество и по-точни данни.

 

За целта се използва т.нар. "Functional Magnetic Resonanсe Imaging" (fMRI), с който се анализира състоянието на мозъка, докато той извършва предварително поставени задачи. Учените разработват невронна мрежа, която тренират да пресъздава образи, чрез визуално стимулиране на определени части от кората на човешкия мозък. Експериментите показват, че алгоритъма може много прецизно да възпроизведе 3D пикселите в изображения, които отговарят точно на това, което мозъка вижда.

 

 

Програмата се казва Deep Generative Multiview Model (GDDM) и успява да пресъздаде виртуално това, което в реално време вижда човек подложен на ядрено-магнитен резонанс. В повечето случаи невронната мрежа успява да извлече нужните данни, за да разбере какви букви виждат потребителите пред себе си. Процесът представлява анализ на съответната част на мозъка и показването на съдържанието, което той обработва в даден момент. Приложенията на подобен метод могат да са многобройни.

 

Вижте колко мощен е човешкият мозък спрямо този на компютър