Учените са на мнение, че създаването на ефективна система за  квантово криптиране е най-добрия начин да се предпазим от вируси и хакери в интернет. Използването на подобен метод на практика означава, че личната ни информация ще се разпространява буквално във въздуха под формата на поток от фотони. Специалисти на University of Ottawa изведоха концепцията на изцяло различно ниво със създаването на 4D технология за квантово криптиране, при която може да се съхраняват повече данни на всеки фотон, спрямо 2D системите.

 

 

По този начин вместо стандартното кодиране с 1 и 0 символи при 4D квантовото криптиране всеки фотон кодира два бита информация и така осигурява четири възможности: 01, 10, 00 и 11, предаде DigitalTrends. Учените се похвалиха, че са провели първата успешна демонстрация в реална обстановка на подобна система. Основният проблем пред прилагането на този метод е въздушната турбулентност, която може да повлияе на оптичния сигнал ни заобикаля навсякъде извън лабораторните условия.

 

Учените провеждат уникален тест, при който изпращат сигнал от своята лаборатория до два различни покрива на сгради, който са разположени на разстояние от около 300 метра. Оборудването е разположено в дървени кутии, за да бъде предпазено от външно влияние. Интересният експеримент показва, че трансфера на данни по този начин има степен на грешка от 11%, което покрива изискванията за сигурен трансфер. В същото време 4D системата пренася с 1.6 пъти повече информация на фотон,  спрямо 2D методите.

 

Вижте как квантовите компютри ще променят света