Maрс e предпочитана дестинация за следващите космически мисии на NASA, които могат да ни разкрият повече детайли за ранните дни на Вселената. Учените вече работят върху техническото оборудване необходимо за изпращане на нови съоръжения и дори хора на планетата. Подобни мисии са предвидени за следващото десетилетие. В интернет се появиха данни от проучване на Nature Geoscience, което потвърждава, че има голяма вероятност Maрс да разполага с достатъчно кислород, за да поддържа форми на живот.

 

Според информацията под повърхността на планетата има солени езера, съдържащи кислородни молекули в количества, благоприятни за наличието на дишащи аеробни микроби. Геохимичните анализи на NASA от марсианските метеорити и богатите на манган скални образувания са доказателство, че в миналото е имало големи подводни басейни на Марс. Това твърдение предполага, че кислорода е изиграл ключова роля в изграждането на химичния състав на планетата, предаде SlashGear.

 

 

Teмпературите на Марс са по-ниски от тези на Земята, което води до по-висока разтворимост на кислорода в атмосферата.Нови химични анализи показват, че подпочвените води на планетата вероятно са натрупали достатъчно кислород за наличието на микрорганизми, дори при липсата на атмосфера. Според данните тези молелули са с високо алкално съдържание, което е достатъчно да се образуват не само бактерии, но и други многоклетъчни организми. Следващата стъпка е да започнат да се правят проби под повърхността на Марс, които да докажат дали теорията е вярна. 

 

Още от Digital: NASA доказаха, че водните ресурси на Марс са лесно достъпни