Вход

Ако нямате регистрация може да се регистрирате от тук

Регистрация

Въведи кода

Samsung Galaxy S4

Следва: Новите мобилни...
Loading the player...

Samsung Galaxy S4

Публикувано на 27.03.2013 00:10 / oт
Милен Тончев

 

Преди почти 11 месеца бяхме първите, които ексклузивно ви показаха премиерният тогава Samsung Galaxy S3. Смартфон, който последствие бе обявен за мобилно устройство на година от много различни класации. Днес екипа на Digital.bg отново е верен на принципа си да бъде първата българска медия, която ви показва пълноразмерно видео ревю на нов и актуален продукт. Но стига повече встъпителни приказки – да дръпнем завесата пред Samsung Galaxy S4.

 

 

Така дългоочакваният революционен сматфон е вече в ръцете ни и имахме удоволствието да го тестваме почти седмица. Какви са нашите неподправени впечатления предстои да разберете след малко. Сега ще разгледаме дизайна. Той изцяло продължава линията Galaxy наложила се на пазара от вече десетки устройства. Отново имаме сребриста периферия с липса на метал във видимите панели. С тази разлика, че 4-ката изглежда още по-луксозна. От към габарити, Samsung са запазили височината непроменена 136.6мм, ширината спада на 69.8мм, дебелината също -  7.9, спрямо 8.6мм при 3-ката. Нямаме търпение да споделим нещо…още тук. Спада в габаритите е обратно пропорционален на размера на екрана. Новото поколение, не само не е с по-малък дисплей, Galaxy S4 може да се похвали с цели 5”, спрямо 4.8 при предишният модел. Ефекта идва с помощта на намаляване на пространствената рамка около дисплея. Така смартфона, пасва добре в ръката на ползващият го. Това определено е едно голямо преимущество за S4. Като тегло той също е по-лек с 3гр от топ модела за 2012г, достигайки еквивалента на 130гр.

 

 

Но да се върнем на дисплея. Той е Super AMOLED capacitive touchscreen с 16M цветови оттенъка и резолюция 1080 x 1920 пиксела. Осреднено това прави, забележете – приблизително ~441 ppi плътност на изображението. По този си показател той изравнява досегашният фаворит Sony Xperia Z и побеждава главоломно предшественика си който имаше само 306 пиксела за инч. Много назад е iPhone 5 който също предлага съвсем скромната стойност от 326. Друга новост която ни привлича в дисплея на Samsung Galaxy S4 е неговото покритие. Тук имаме Corning Gorilla Glass 3. По официалните данни дадени ни от Corning, той е 2 пъти по-устойчив на удар и ще намали с още 40% видимите за човешкото око драскотини спрямо предишното поколение, което също се славеше с добра протекция. Впечатляващият резултат Горилите са постигнати благодарение на Native Damage Resistance технологията за която все по-често ще чуваме от сега нататък. Друго нещо което би се харесало основно на дамите е, че дисплея реагира на допир с нокът.

 

 

В долната част на тънката рамка около дисплея намираме един физически контролен бутон + два сенситивни. В горният край е говорителя в комбинация със сензорите за светлина и близост. Там намираме е помощната при видео разговори камера. Тя е 2MP и снима с 1080p и 30fps. Новост също така dual video call опцията. На екраните си виждате кадри от тестов видео разговор на открито. Основната камера също е осезаемо по-добра от тази Galaxy S3. Както си спомняте, тя имаше качествен еквивалент от 8MP и правеше много добри снимки. S4 може да се похвали с цели 13 и резолюция 4128 x 3096 пиксела. При нея намираме цял арсенал от приложения. Това са стандартните автоматичен фокус, стабилизация на изображението,  geo-tagging, touch focus и face and smile detection. Новости са Dual Shot функцията и HDR. За по-любопитните, при него камерата прави серия от снимки – светла, средна и тъмна след което процесора ги наслагва една върху друга. В резултат се получават кадри с ясно разграничени детайли в светлите и тъмните части. В текста под видео ревюто ни можете да видите именно такъв кадър.

 

 

И така, неусетно стигаме до хардуерният пълнеж на премиерният Galaxy S4. Тук също Samsung са ни подготвили една впечатляваща изненада. Тези от вас които са се докосвали до S3 вероятно са останали доволни от бързината му. Той бе снабден с четириядрен Cortex-A9 с тактова честота 1.4 GHz. Е вече на пазара имаме много по-добро CPU. Последното поколение Galaxy S се задвижва с помощта на 8-ядрен процесор. Това е така нареченият big.little който Samsung анонсираха че ще използват в началото на годината. Характерното тук е, че макар да казваме условно 8-ядрен, S4 е снабден с 2 4-ядрени процесора с база ARM и 28-нанометрова технология. Единият процесор е Cortex-A15 с тактова честота 1.6 GHz, а другият Cortex-A7 с 1.2 GHz. RAM паметта пък е 2GB. Едва ли ще учудим някой ако кажем, че по време на тестовете ни Galaxy S4 се справи безпроблемно със смазващи за другите по-слаби смартфони натоварвания. За това разбира се до голяма степен допринася и надеждният графичен процесор PowerVR SGX 544MP3. Съгласете се - Бъдещето е вече с 8-ядра, твърдението подкрепят още LG Optimus G II, HUAWEI и ZTE Apache. Тук обаче ще убием малко ентосиазма ви – Samsung пусна Galaxy S4 и в по-слаба версия, в България официално ще се предлага именно тя. Снабдена е с четириядрен Snapdragon 600 с тактова честота1.9GHz.

 

 

Вариантите за вградена памет на Samsung Galaxy S4 са 16,32 и 64GB, като те лесно могат да нараснат до + още 64 посредством microSD четеца на карти памет. Партниращата операционна система е последният Android v4.2.2 Jelly Bean. От Samsung обаче съобщават, че новият им топ смартфон ще позволява ъпгрейд към очакваната през май Android 5.0 Key Lime Pie. Тук ще споменем и няколко интересни екстри, които S4 предлага на потребителите си.

 

 

На първо място това е S Translator, той прави превод в реално време, конвертирайки гласови команди в текст и обратното. Друга новост е Smart Scroll – с помощта на предната камера той позволява да скролваме страници в интернет само с движение на очите си. На същият принцип работи и Smart Pause. Чрез нея когато гледате на видео, при отместване на погледа, то автоматично се паузира. Air функциите пък позволяват отваряне на различно съдържание без да се докосва дисплея, само с помощта на жестове. Още една умна функция която отчитаме при Galaxy S4 е WatchOn. С нея можете да управлявате телевизори, DVD и аудио техника от разстояние. Последната новост която ще споменем при новият флагмън на Samsung е неговата батерия. Тя е Li-Ion и има с 500 mAh по-голям заряд от тази на Galaxy S3.

 

ENGLISH VERSION

 

Almost 11 months were the first to show you the exclusive premiere then the Samsung Galaxy S3. Smartphone, which was subsequently named the mobile device of the year for many different charts. Today Digital.bg team again true to his principle to be the first Bulgarian media that displays full size video review of the new and updated products. So much more introductory talk - pull curtain before the Samsung Galaxy S4.

 

 

This long-awaited revolution smatfon is already in our hands and we were delighted to test it for almost a week. What are our honest impressions about to find out soon. Now we will look at the design. He goes completely Galaxy line imposed on the market by dozens devices. Again, we have no peripherals with silver metal in the visible panels. The difference is that the 4-kata looks more luxurious. On to the dimensions, Samsung have kept unchanged height 136.6 mm, width 69.8 mm drop, also the thickness - 7.9 to 8.6 mm in 3th. We are eager to share something ... still here. Decrease in size is inversely proportional to the screen size. The new generation is not only a smaller display, Galaxy S4 boasts a whole 5 "from 4.8 in the previous model. The effect comes with reduced spatial frame around the display. This smartphone fits neatly in the hand of enjoy it. This is definitely a big advantage for S4. By weight, it is also lighter by 3 grams of top model 2012, reaching the equivalent of 130 grams.

 

 

But back in the display. It has Super AMOLED capacitive touchscreen with 16M colors and a resolution of shades 1080 x 1920 pixels. Averaged, making note - approximately ~ 441 ppi density of the image. In this indicator, it evens out your former favorite Sony Xperia Z headlong and defeated his predecessor who had only 306 pixels per inch. Way back is the iPhone 5 which also offers a very modest value of 326. Another novelty that attracts us to display Samsung Galaxy S4 is its coverage. Here we have Corning Gorilla Glass 3. With official figures given to us by Corning, it is 2 times more resistant to shock and reduce by 40% visible to the human eye scratches from the previous generation, which is also famous for good protection. Gorillas impressive results were achieved thanks to the Native Damage Resistance technology, which increasingly will hear from now on. Another thing that would appeal mainly to women that respond to the touch screen with your fingernail.

 

 

At the bottom of the thin frame around the display we find a physical control key + Sensitive two. At the top is the speaker in combination with a light sensor and proximity. There is a utility for finding video calling camera. It has 2MP and pictures with 1080p and 30fps. Novelty also dual video call option. Screens to see the sample video footage of a conversation outdoors. The main camera is also noticeably better than the Galaxy S3. As you remember, it was the equivalent of a quality 8MP, making lots of good pictures. S4 boasts with 13 and resolution 4128 x 3096 pixels. In it we find an arsenal of applications. These are the default auto focus, image stabilization, geo-tagging, touch focus and face and smile detection. Updates are Dual Shot function and HDR. For the curious, the camera with him a series of pictures - light, medium and dark processor then superimposed them on each other. The result is images with distinct details in bright and dark areas. Under heading our video review you can see one such frame.

 

 

And so we come to the hardware seamlessly filling the premiere Galaxy S4. It also Samsung have prepared an impressive surprise. Those of you who have dealt with S3 are probably very happy with his quickness. It was equipped with a quad Cortex-A9 clocked at 1.4 GHz. Already on the market have a much better CPU. The latest generation of Galaxy S is powered by an 8-core processor. This is called big.little Samsung announced that they will use at the beginning of the year. Typically, although conditional say 8-core, S4 is equipped with two four-core processor based on ARM, and 28-nanometer technology. One processor is Cortex-A15 processor with a clock frequency of 1.6 GHz, and the other Cortex-A7 with 1.2 GHz. RAM memory do is 2GB. Hardly surprising someone would say that during our tests Galaxy S4 cope seamlessly with crushing for other smartphones weaker loads. This course is largely contributes reliable GPU PowerVR SGX 544MP3. Agree - The future is now with 8 cores, contention further supported LG Optimus G II, HUAWEI and ZTE Apache. Here, however, we will kill your little entosiazma - Samsung launched Galaxy S4 and weaker version in Bulgaria will officially say it offers. Equipped with quad 600 Snapdragon clocked chestota1.9GHz.

 

 

Options for embedded memory of Samsung Galaxy S4 are 16.32 and 64GB, as they can easily grow to 64 + more through microSD memory card reader. Partner operating system is the latest Android v4.2.2 Jelly Bean. From Samsung, reported that their new top smartphone allows you to upgrade expected in May, Android 5.0 Key Lime Pie. Here we mention some interesting features that S4 offers its customers.

 

 

First is S Translator, he made a translation in real time converting voice commands to text and vice versa. Another new feature is Smart Scroll - using the front camera it allows scrolling websites with movement of his eyes. On the same principle works and Smart Pause. Using it when you watch the video, look for offset, it is automatically paused. Air functions even allow opening different content without touching the screen, using only gestures. Another clever feature to consider when Galaxy S4 is WatchOn. It allows you to control your TV, DVD and audio equipment from a distance. The latest innovation which we will mention in the new flagman of Samsung is its battery. It has Li-Ion and has a 500 mAh larger battery than the Galaxy S3.

Прочети повече
свързани статии
любопитно
Могат ли високите цени на видео картите да сложат край на пазара на геймърски компютри
Могат ли високите цени на видео картите да сложат край на пазара на геймърски компютри
Виртуалните валути продължават да набират голяма популярност и генерират рекордни инвестиции от началото на годината. Биткойн се превърна в синоним на технологията, която се използва и от други криптовалути като например Ethereum. Невероятният интерес на потребителите към идеята да генерират виртуална валута, обаче създаде сериозни затруднения за производителите. Актуалните предложения на новите видео карти на компании като NVIDIA и AMD се продават в ограничени количества и на твърде висока цена. Много процеси влияят на недостига на компоненти, включително и разпространението на пандемията, както и липсата на достатъчно количество материали със стратегическо значение за индустрията. Данни на анализаторите показват, че Ampere серията от видео карти на NVIDIA, както и конкурентите Radeon RX 6000 могат да се купят на 70% по-висока от препоръчителната цена в Европа. Това е средна стойност от различни търговски вериги и обхваща третото тримесечие на 2021г. Прогнозите за октомври-декември са за влошаване на ситуацията с доставките, недостига на компоненти и цените на видео картите, съобщава TechRadar.     Производствени проблеми и високото търсене ще продължат да бъдат основните проблеми, които едва ли ще бъдат решени в краткосрочен план. Кризата с полупроводниците засяга все повече сектори и да вреди на доставките в глобален мащаб. Добре развит е вторичния пазар на потребители, които успяват да изкупят малкото налични видео карти, които след това продават по-скъпо в eBay и Facebook Marketplace. Инфлацията е друг икономически показател, който допринася за увеличаванто на цените. Европейски търговски вериги вече се оплакват от малкия брой доставки, който получават от своите хардуерни партньори. Въпреки усилията на NVIDIA и AMD ограничените доставки ще продължат и това създава опасения за сериозна криза в пазара на геймърски компютри. Основните алтернативи за потребителите са облачни услуги като NVIDIA GeForce Now и конзоли за гейминг, но Sony PS5 и Xbox Seriex X/S също са засегнати. Високите цени на хардуера ще продължат да бъдат проблем за потребителите и през следващото тримесечие   Oще от Digital: Видео картите на NVIDIA стават по-евтини, докато цените на AMD се увеличават
Samsung
Новите microSD карти на Samsung са оптимизирани за 4K видео
Новите microSD карти на Samsung са оптимизирани за 4K видео
Samsung разшириха своето атрактивно портфолио с нова гама SD карти, които са насочени към авторите на видео съдържание. Компанията обещава по-висока скорост при запис и прочит на информация от предходната генерация на Pro PLUS и EVO Plus картите. Новите представители на двете серии са оптимизирани за 4K UHD видео и осигуряват с 30% по-висока производителност, според Samsung. Aктуализираната серия от SD карти е базирана на UHS-I интерфейса и осигурява по-висока издръжливост от своите предшественици. Бъдещите им собственици ще могат да се възползват от т.нар. "Six-Proof" защита, която предпазва от вода, екстремни температури (-25 до +85 градуса по Целзий), атмосферни условия, изпускания, удар и магнитно влияние. От компанията планират да продават версии с памет, която варира между 32GB и 512GB памет на новите PRO Plus и EVO Plus предложения. Максималната скорост на четене на информация достига до 160MBps, като записа на данни се извършва със 120MBps.     Новите microSD карти на Samsung имат рейтинг на видео скорост V30 и производителност A2, съобщава PetaPixel. Всеки продукт от серията ще се продава с гаранция за период от 10 години. Дизайнерите на Samsung са променили визията на SD/microSD картите от последно поколение в сини и бели нюанси. Предходните версии се отличаваха с червен, черен и бял дизайн. Някои предложения вече са налични в официалния магазин на Samsung. Цените започват от $9 за 32GB модели до $115 за картите с 512GB памет от ЕVO Plus серията. На този етап няма данни колко ще струват PRO Plus SD картите, които се очаква да се продават преди края на 2021г.   Още от Digital: Нов стандарт ще направи SD картите три пъти по-бързи
YouTube
Можем да превеждаме коментарите в YouTube на повече от 100 езика
Можем да превеждаме коментарите в YouTube на повече от 100 езика
Уеб пространството предлага разнообразие от възможности за забавление. Свободното време на много потребители, често е свързано с гледано на филми, клипове и интервюта. Едва ли има по-подходяща  платформа за съдържание в тези категории от YouTube. Предпочитаната услуга за гледане на видео предлага невероятна колекция от съдържание в множество жанрове, което всеки ден генерира милиарди гледания. Социалните елементи също са силно застъпени  в YouTube, като често секцията за коментари продължава да обвързва за продължителен период от време хората, които са гледали дадено видео. Колкото повече съдържание качваме в YouTube, толкова по вероятно е да попаднем на повече клипове на чужди езици. Google предлагат вградена функция за субтитри, която превежда в реално време съдържанието на някои видео материали, което е сериозно улеснява потребителите. Функцията не обхваща всички клипове, но също така не се поддържа от разнообразието от езици, които например поддържа Google Translate.     Компанията експериментира с нов инструмент, който е фокусиран към секцията за коментари. Oт AndroidPolice съобщават, че YouTube вече предлага опция за автоматичен превод на коментарите, които не са написания на езика на вашия профил. Това може да стане с натискане на бутон под самия текст. Връщането към оригиналното съдържание става с едно кликване. Голямото предимство на новия бутон е, че може да превежда съдържание на повече от 100 езика. Засега функцията е налична единствено за мобилната версия на YouTube и все още има експериментален характер. Това означава, че ограничен брой потребители имат достъп до новия бутон. но се очаква в кратки срокове YouTube да интегрират подобрената система за превод на коментари за всички профили.     Още от Digital: Нови 10 скрити функции и бързи команди в YouTube при гледане на компютър (Видео)
видео карти
Китайски производител създаде видео карта с параметрите на NVIDIA GeForce GTX 1080
Китайски производител създаде видео карта с параметрите на NVIDIA GeForce GTX 1080
Хардуерните иновации са причините мобилните устройства да предлагат толкова впечатляващи възможности. Преобладаващата част от компонентите, които използва потребителската електроника се произвеждат в Азия. Именно затрудненията на доставчиците в този световен регион са причината за недостига на компоненти, пред който индустрията е изправена от месеци насам. Китай инвестират внушителни средства в разработката на нови технологии особено в сферата на CPU и GPU модулите. Въпреки активните политики на многолюдната страна все още има тайвански и корейски производители, които превъзхождат местните компании в създаването на определени компоненти. Зависимостта от американските технологии вече принуди Китай да финансират пакет от мерки на стойност $29 млрд., за да ускорят своите научни проекти. Zhaoxin е името на един от най-активните китайски производители на полупроводници, който специализира в разработката на x86 архитектури. Производството на GPU хардуер с премиум качество е изключително сложен процес, който остава извън полезрението на традиционните китайски брандове. Компания с името Jingjila Micro има амбициозни планове как да промени ситуацията с уникални GPU решения.     Jingjila Micro стартира като компания, която разработва военно оборудване, но променя своя профил и преди три години обяви плановете си да представи първата китайска видео карта. Този проект изглежда се развива с желаните темпове, тъй като предстои премиерата на два нови продукта на компанията. Според данни на TechSpot ни очакват бюджетен модел с името JM9231, както и видео карта от по-висок клас, която e oбозначена като JM9271. Първата от тях предлага сходни характеристики с бюджетни предложения като NVIDIA GeForce GTX 1050 и AMD Radeon RX 560. Втората видео карта е достатъчно мощна. за да се конкурира с характеристиките на NVIDIA GeForce GTX 1080 и AMD RX Vega 64. Техническите параметри на JM9271 включват 16GB HBM RAM с максимална производителност от 8 терафлоба и конусмация на енерфия от 200 вата. Предвидена е и поддръжка за PCle 4.0 интерфейс. Базовият модел ще поддържа 8GB GDDR5 RAM и ще гарантира 2 терафлопа FP32 прпозводителност.   Oще от Digital: Защо новите видео карти консумират твърде много енергия
NVIDIA
NVIDIA oчакват недостига на компоненти при видео картите да продължи и през 2022г.
NVIDIA oчакват недостига на компоненти при видео картите да продължи и през 2022г.
NVIDIA и AMD вече предприеха различни стъпки, с които да подобрят ситуацията във веригата за доставки. От месеци продължава недостиг на компоненти, който затруднява все по-голям брой компании в световен мащаб. Независимо от енергичните им усилия, обаче кризата продължава, което може да забави премиери на предстоящи продукти и да увеличи тяхната цена. Шефът на NVIDIA, Дженсен Хуанг изрази мнение, че не очаква ситуацията да се стабилизира до края на настоящата година. Според него стабилизиране в пазара на видео карти да очакваме не по-рано от 2022г. Трябва да отбележим също, че ситуацията се променя динамично, но актуалните процеси сочат, че справянето с кризата ще изисква още няколко тримесечия. Дотогава търсенето ще надхвърля значително предлагането в ключови пазарни сегменти. Увеличението е различно за отделните продукти, като в някои случаи средната цена се е оскъпила с повече от 300%, съобщава DigitalTrends.       Още от Digital: Масовото производство на NVIDIA GeForce RTX 40 видео карти ще започне през 2022г.
още видеа
DMCA.com Protection Status