Вход

Ако нямате регистрация може да се регистрирате от тук

Регистрация

Въведи кода

Samsung Galaxy S4

Следва: Новите мобилни...
Loading the player...

Samsung Galaxy S4

Публикувано на 27.03.2013 00:10 / oт
Милен Тончев

 

Преди почти 11 месеца бяхме първите, които ексклузивно ви показаха премиерният тогава Samsung Galaxy S3. Смартфон, който последствие бе обявен за мобилно устройство на година от много различни класации. Днес екипа на Digital.bg отново е верен на принципа си да бъде първата българска медия, която ви показва пълноразмерно видео ревю на нов и актуален продукт. Но стига повече встъпителни приказки – да дръпнем завесата пред Samsung Galaxy S4.

 

 

Така дългоочакваният революционен сматфон е вече в ръцете ни и имахме удоволствието да го тестваме почти седмица. Какви са нашите неподправени впечатления предстои да разберете след малко. Сега ще разгледаме дизайна. Той изцяло продължава линията Galaxy наложила се на пазара от вече десетки устройства. Отново имаме сребриста периферия с липса на метал във видимите панели. С тази разлика, че 4-ката изглежда още по-луксозна. От към габарити, Samsung са запазили височината непроменена 136.6мм, ширината спада на 69.8мм, дебелината също -  7.9, спрямо 8.6мм при 3-ката. Нямаме търпение да споделим нещо…още тук. Спада в габаритите е обратно пропорционален на размера на екрана. Новото поколение, не само не е с по-малък дисплей, Galaxy S4 може да се похвали с цели 5”, спрямо 4.8 при предишният модел. Ефекта идва с помощта на намаляване на пространствената рамка около дисплея. Така смартфона, пасва добре в ръката на ползващият го. Това определено е едно голямо преимущество за S4. Като тегло той също е по-лек с 3гр от топ модела за 2012г, достигайки еквивалента на 130гр.

 

 

Но да се върнем на дисплея. Той е Super AMOLED capacitive touchscreen с 16M цветови оттенъка и резолюция 1080 x 1920 пиксела. Осреднено това прави, забележете – приблизително ~441 ppi плътност на изображението. По този си показател той изравнява досегашният фаворит Sony Xperia Z и побеждава главоломно предшественика си който имаше само 306 пиксела за инч. Много назад е iPhone 5 който също предлага съвсем скромната стойност от 326. Друга новост която ни привлича в дисплея на Samsung Galaxy S4 е неговото покритие. Тук имаме Corning Gorilla Glass 3. По официалните данни дадени ни от Corning, той е 2 пъти по-устойчив на удар и ще намали с още 40% видимите за човешкото око драскотини спрямо предишното поколение, което също се славеше с добра протекция. Впечатляващият резултат Горилите са постигнати благодарение на Native Damage Resistance технологията за която все по-често ще чуваме от сега нататък. Друго нещо което би се харесало основно на дамите е, че дисплея реагира на допир с нокът.

 

 

В долната част на тънката рамка около дисплея намираме един физически контролен бутон + два сенситивни. В горният край е говорителя в комбинация със сензорите за светлина и близост. Там намираме е помощната при видео разговори камера. Тя е 2MP и снима с 1080p и 30fps. Новост също така dual video call опцията. На екраните си виждате кадри от тестов видео разговор на открито. Основната камера също е осезаемо по-добра от тази Galaxy S3. Както си спомняте, тя имаше качествен еквивалент от 8MP и правеше много добри снимки. S4 може да се похвали с цели 13 и резолюция 4128 x 3096 пиксела. При нея намираме цял арсенал от приложения. Това са стандартните автоматичен фокус, стабилизация на изображението,  geo-tagging, touch focus и face and smile detection. Новости са Dual Shot функцията и HDR. За по-любопитните, при него камерата прави серия от снимки – светла, средна и тъмна след което процесора ги наслагва една върху друга. В резултат се получават кадри с ясно разграничени детайли в светлите и тъмните части. В текста под видео ревюто ни можете да видите именно такъв кадър.

 

 

И така, неусетно стигаме до хардуерният пълнеж на премиерният Galaxy S4. Тук също Samsung са ни подготвили една впечатляваща изненада. Тези от вас които са се докосвали до S3 вероятно са останали доволни от бързината му. Той бе снабден с четириядрен Cortex-A9 с тактова честота 1.4 GHz. Е вече на пазара имаме много по-добро CPU. Последното поколение Galaxy S се задвижва с помощта на 8-ядрен процесор. Това е така нареченият big.little който Samsung анонсираха че ще използват в началото на годината. Характерното тук е, че макар да казваме условно 8-ядрен, S4 е снабден с 2 4-ядрени процесора с база ARM и 28-нанометрова технология. Единият процесор е Cortex-A15 с тактова честота 1.6 GHz, а другият Cortex-A7 с 1.2 GHz. RAM паметта пък е 2GB. Едва ли ще учудим някой ако кажем, че по време на тестовете ни Galaxy S4 се справи безпроблемно със смазващи за другите по-слаби смартфони натоварвания. За това разбира се до голяма степен допринася и надеждният графичен процесор PowerVR SGX 544MP3. Съгласете се - Бъдещето е вече с 8-ядра, твърдението подкрепят още LG Optimus G II, HUAWEI и ZTE Apache. Тук обаче ще убием малко ентосиазма ви – Samsung пусна Galaxy S4 и в по-слаба версия, в България официално ще се предлага именно тя. Снабдена е с четириядрен Snapdragon 600 с тактова честота1.9GHz.

 

 

Вариантите за вградена памет на Samsung Galaxy S4 са 16,32 и 64GB, като те лесно могат да нараснат до + още 64 посредством microSD четеца на карти памет. Партниращата операционна система е последният Android v4.2.2 Jelly Bean. От Samsung обаче съобщават, че новият им топ смартфон ще позволява ъпгрейд към очакваната през май Android 5.0 Key Lime Pie. Тук ще споменем и няколко интересни екстри, които S4 предлага на потребителите си.

 

 

На първо място това е S Translator, той прави превод в реално време, конвертирайки гласови команди в текст и обратното. Друга новост е Smart Scroll – с помощта на предната камера той позволява да скролваме страници в интернет само с движение на очите си. На същият принцип работи и Smart Pause. Чрез нея когато гледате на видео, при отместване на погледа, то автоматично се паузира. Air функциите пък позволяват отваряне на различно съдържание без да се докосва дисплея, само с помощта на жестове. Още една умна функция която отчитаме при Galaxy S4 е WatchOn. С нея можете да управлявате телевизори, DVD и аудио техника от разстояние. Последната новост която ще споменем при новият флагмън на Samsung е неговата батерия. Тя е Li-Ion и има с 500 mAh по-голям заряд от тази на Galaxy S3.

 

ENGLISH VERSION

 

Almost 11 months were the first to show you the exclusive premiere then the Samsung Galaxy S3. Smartphone, which was subsequently named the mobile device of the year for many different charts. Today Digital.bg team again true to his principle to be the first Bulgarian media that displays full size video review of the new and updated products. So much more introductory talk - pull curtain before the Samsung Galaxy S4.

 

 

This long-awaited revolution smatfon is already in our hands and we were delighted to test it for almost a week. What are our honest impressions about to find out soon. Now we will look at the design. He goes completely Galaxy line imposed on the market by dozens devices. Again, we have no peripherals with silver metal in the visible panels. The difference is that the 4-kata looks more luxurious. On to the dimensions, Samsung have kept unchanged height 136.6 mm, width 69.8 mm drop, also the thickness - 7.9 to 8.6 mm in 3th. We are eager to share something ... still here. Decrease in size is inversely proportional to the screen size. The new generation is not only a smaller display, Galaxy S4 boasts a whole 5 "from 4.8 in the previous model. The effect comes with reduced spatial frame around the display. This smartphone fits neatly in the hand of enjoy it. This is definitely a big advantage for S4. By weight, it is also lighter by 3 grams of top model 2012, reaching the equivalent of 130 grams.

 

 

But back in the display. It has Super AMOLED capacitive touchscreen with 16M colors and a resolution of shades 1080 x 1920 pixels. Averaged, making note - approximately ~ 441 ppi density of the image. In this indicator, it evens out your former favorite Sony Xperia Z headlong and defeated his predecessor who had only 306 pixels per inch. Way back is the iPhone 5 which also offers a very modest value of 326. Another novelty that attracts us to display Samsung Galaxy S4 is its coverage. Here we have Corning Gorilla Glass 3. With official figures given to us by Corning, it is 2 times more resistant to shock and reduce by 40% visible to the human eye scratches from the previous generation, which is also famous for good protection. Gorillas impressive results were achieved thanks to the Native Damage Resistance technology, which increasingly will hear from now on. Another thing that would appeal mainly to women that respond to the touch screen with your fingernail.

 

 

At the bottom of the thin frame around the display we find a physical control key + Sensitive two. At the top is the speaker in combination with a light sensor and proximity. There is a utility for finding video calling camera. It has 2MP and pictures with 1080p and 30fps. Novelty also dual video call option. Screens to see the sample video footage of a conversation outdoors. The main camera is also noticeably better than the Galaxy S3. As you remember, it was the equivalent of a quality 8MP, making lots of good pictures. S4 boasts with 13 and resolution 4128 x 3096 pixels. In it we find an arsenal of applications. These are the default auto focus, image stabilization, geo-tagging, touch focus and face and smile detection. Updates are Dual Shot function and HDR. For the curious, the camera with him a series of pictures - light, medium and dark processor then superimposed them on each other. The result is images with distinct details in bright and dark areas. Under heading our video review you can see one such frame.

 

 

And so we come to the hardware seamlessly filling the premiere Galaxy S4. It also Samsung have prepared an impressive surprise. Those of you who have dealt with S3 are probably very happy with his quickness. It was equipped with a quad Cortex-A9 clocked at 1.4 GHz. Already on the market have a much better CPU. The latest generation of Galaxy S is powered by an 8-core processor. This is called big.little Samsung announced that they will use at the beginning of the year. Typically, although conditional say 8-core, S4 is equipped with two four-core processor based on ARM, and 28-nanometer technology. One processor is Cortex-A15 processor with a clock frequency of 1.6 GHz, and the other Cortex-A7 with 1.2 GHz. RAM memory do is 2GB. Hardly surprising someone would say that during our tests Galaxy S4 cope seamlessly with crushing for other smartphones weaker loads. This course is largely contributes reliable GPU PowerVR SGX 544MP3. Agree - The future is now with 8 cores, contention further supported LG Optimus G II, HUAWEI and ZTE Apache. Here, however, we will kill your little entosiazma - Samsung launched Galaxy S4 and weaker version in Bulgaria will officially say it offers. Equipped with quad 600 Snapdragon clocked chestota1.9GHz.

 

 

Options for embedded memory of Samsung Galaxy S4 are 16.32 and 64GB, as they can easily grow to 64 + more through microSD memory card reader. Partner operating system is the latest Android v4.2.2 Jelly Bean. From Samsung, reported that their new top smartphone allows you to upgrade expected in May, Android 5.0 Key Lime Pie. Here we mention some interesting features that S4 offers its customers.

 

 

First is S Translator, he made a translation in real time converting voice commands to text and vice versa. Another new feature is Smart Scroll - using the front camera it allows scrolling websites with movement of his eyes. On the same principle works and Smart Pause. Using it when you watch the video, look for offset, it is automatically paused. Air functions even allow opening different content without touching the screen, using only gestures. Another clever feature to consider when Galaxy S4 is WatchOn. It allows you to control your TV, DVD and audio equipment from a distance. The latest innovation which we will mention in the new flagman of Samsung is its battery. It has Li-Ion and has a 500 mAh larger battery than the Galaxy S3.

Прочети повече
свързани статии
YouTube
Защо е добре да изтриете историята на търсенията в YouTube
Защо е добре да изтриете историята на търсенията в YouTube
Google разполага с огромно количество информация за своите потребители и това не е тайна за широката общественост. Популярността на приложения като Gmail, Google Maps позволяват на компанията да знае във всеки един момент какво правим. Екосистемата от софтуерни решения на Google е основа и за внушителна мрежа от маркетингови партньори, които са в основата на бизнес модела на компанията. Най-популярната видео услуга в интернет има специално място в стратегията на Google. Всеки ден гледаме милиарди клипове, които са солиден източник на приходи. YouTube превъзхожда конкурентните плаформи, заради разнообразното съдържание и ефективните възможности на вградената търсачка. Функциите за коментари и стрийминг на живо допълнително ни карат да прекарваме повече време в своите профили. Колкото повече използвате своя профил, толкова по-богата история генерират в сървърите на Google.     Това може да е полезно, тъй като улеснява откриването на съдържание, но също така има ситуации, когато бихте искали да изтриете подобни данни. Ако премахнете определени търсения ще подобрите алгоритмите, които ви препоръчват съдържание в YouTube. По този начин ще виждате повече клипове, които съвпадат с вашите интереси. Google изтриват автоматично информация по-стара от 3, 18 или 36 месеца, съобразно настройките на профилите. Изтриването на търсения в YouTube от историята може да бъде полезно, когато опитвате да скриете нещо от други хора. За да го направите трябва да отворите уеб сайта на YouTube и да изберете History в левия панел и преместете слайдера на Watch History в желаната позиция. Поставете курсора на мишката върху клип и с бутона X може ръчно да премахвате отделно видео. Друг вариaнт е да заредите myactivity.google.com и проверете активните настройки от YouTube History > Manage History.   Oще от Digital: Кое е първото видео с 10 млрд. гледания в YouTube
видео карти
Отчитат спад в цените на видео картите, заради поевтиняването на криптовалутите
Отчитат спад в цените на видео картите, заради поевтиняването на криптовалутите
  Инвеститорите са изправени пред динамични събития в пазара на криптовалути през последните дни. Цените на най-популярният дигитални активни регистираха значителни спадове. Вече се забелязват признаци на стабилизиране, но дори и сега биткойн се продава на много по-ниска цена от първите дни на 2022г. Анализаторите отчетоха, че цената на биткойн достигна шестмесечно дъно, като сходна е и ситуацията с Ether. Нестабилността на виртуалните валути постепенно допринася за поевтиняване на ключови хардуерни компоненти, като видео картите. Съпоставянето на цените им със същите стойности преди месец показват 11% спад в eBay, съобщава TomsHardware. Eдин от най-търсените модели е NVIDIA GeForce RTX 3090, която може да се купи за почти 10% по-евтино, спрямо края на декември. Друга видео карта, която предизвиква голям интерес е RTX 3080 10GB, чиято цена отчита спад от 11.6% в мрежата на eBay.     Средната стойност на регистрираното намаление е около 5% за повечето нов имодели от портфолиото на AMD и NVIDIA. Aко се интересувате от възможността да се сдобиете с Radeon RX 6600 е добре да знаете, че видео картата е налична за 11.6% по-атрактивна цена, която вече достига до $519, в сравнение със $589. Около 8% е намалението при RX 6800 XТ и дори надхвърля 9% при RX 6800. На този етап AMD имат предимство в средния и ниския клас, тъй като видео картите им са достъпни за по-изгодна цена от конкурентните продукти на NVIDIA. Aко поевтиняването на криптовалутите продължи можем да очакваме сходни трендове и при видео картите във водещите търговски и онлайн вериги.   Още от Digital: Защо новите видео карти консумират твърде много енергия
Google
Google слага край на YouTube Originals
Google слага край на YouTube Originals
YouTube е услуга, която не се нуждае от представяне и е неизменна част от ежедневието ни. Видео платформата продължава да бъде съществен източник на приходи за Google. Компанията също така опитва да предложи различни инструменти, с които авторите да монетизират своето съдържание. Така едновременно стимулират трафика, но и допринасят за по-високото качество на клиповете. Технологичният гигант също така стартира YouTube Originals преди шест години, като атрактивен начин за предоставяне на оригинално съдържание на премиум потребителите. Най-големият хит, придобил популярност около проекта е Cobra Koi. След това сериала започна да се разпространява в Netflix, където бе одобрен с допълнителни сезони. Извън този пример се оказва, че интереса към програмата за оригинални клипове на YouTube изобщо не е толкова висок. Причините са комплексни и са свързани с предпочитанията на потребителите, но също и популярността на конкурентните платформи, съобщавa SlashGear.     Именно заради това Google са взели решение да сложат край на YouTube Originals, което ще им позволи да се фокусират върху по-доходоносни софтуерни решения. Дори опитите на компанията да привлече внимание като направи съдържанието безплатно за всички потребителите не успя да постигне първоначалните цели. За в бъдеще Google няма да развиват YouTube Originals и ще оставят тази концепция в миналото, както много други свои продукти. Финансирането ще бъде насочено единствено към YouTube Kids и Black Voices. Информацията бе потвърдена от главния бизнес директор на YouTube, Роберт Кинчл. Приоритет за видео услугата ще са клиповете, които се спонсорират от реклами.   Oще от Digital: Как да блокирате канали в YouTube, за да не се показват във вашия профил
YouTube
Как отново да виждате броя на нехаресванията в YouTube
Как отново да виждате броя на нехаресванията в YouTube
YouTube предизвикаха сериозна вълна от коментари с решението да продължат да показват единствено харесванията на клиповете. Много хора се оплакаха, че броя на "Dislike" реакциите от други хора им помага по-лесно да се ориентират за качеството на дадено видео. Повечето от тях не приеха аргументите на YouTube за спиране на нехаресванията на клиповете. Независимо от мнението им, обаче тези данни вече не са видими за потребителските профили. Със сигурност промяната предизвика противоречиви коментари, като повече от тях са негативни, особено сред собствениците на канали с голям брой последователи. Все пак има страничен начин как да възстановите нормалната функционалност на YouTube, Aлтернативното решение е разширение за водещите браузъри, което се казва Return YouTube Dislike. Добрата новина е, че може да го инсталирате на всички популярни заглавия, сред които Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Оpera и Brave, съобщава HowToGeek:     Първите два браузъра предлагат пълна поддръжка за плъгина, докато другите са съвместими с версията за Chromе енджина. Ако работите с Edge вероятно ще трябва да дадете предварително разрешение за инсталиране на външен софтуер. Имайте предвид, че някои нехаресвания може да не се индексират в реално време и резултатите да не са напълно достоверни. Все пак това е най-добрият начин да се възползвате от полезната функционалност на YouTube от уеб браузърите. Собствениците на устройства със Safari могат да изпробват Tampermonkey плъгин, който би трябвало да позволи разрешението да оперира с десктоп версията на браузъра. На този етап не е известно други алтернативни методи, с които да продължите да виждате нехаресванията.   Oще от Digital: Как да блокирате канали в YouTube, за да не се показват във вашия профил
смартфони
Забравят ли производителите на смартфони, че основното предназначение на устройствата са телефонните разговори
Забравят ли производителите на смартфони, че основното предназначение на устройствата са телефонните разговори
Смартфоните са източник на сериозни иновации в почти всички ключови компоненти като дисплеи, батерии и смартфони. Твърде често, обаче производителите са фокусирани към смарт функционалности. Факт е, че мобилните устройства днес са толкова мощни, колкото настолните компютри преди няколко години. Трудно можем да се сетим за нещо, което не можем да направим от смартфоните. Независимо дали става въпрос за търсене на информация, приложения за навигация, забавление, работа с офис програми и др. Водещ акцент за производителите също така са възможностите на камерите и по-дългия живот на батерията. Интеграцията на все повече функционалности, обаче често е за сметка на най-базовите опции, които са неизменна част още от самото създаването на смартфоните. От TechRepublic смятат, че производителите на Android и Apple обръщат все по-малко на стандартните функции за извършване на разговори.     Подходящ пример за фокуса върху други неща са проблеми възникнали в работата на Pixel 6 смартфоните. Неприятен бъг заглушава микрофоните и прави извършването на обаждания в изключително сложна задача. Крайните потребители са изправени единствено пред опцията да превключват между телефона и високоговорителя с надеждата събеседника им да започне да ги чува добре. Модерните устройства обръщат минимално внимание на класическите функции, за сметка на широкия набор от смарт опции, които предлагат смартфоните. Подобни проблеми като гореспоменаметите са обхващали устройства и на други брандове като OnePlus, Samsung, Motorola, Apple и др. По всичко личи, че смартфоните ще продължат все повече да наподобяват компютрите, вместо класическите телефони.   Още от Digital: Защо 2022г., ще е годината на Android смартфоните, а не на iPhone
още видеа
DMCA.com Protection Status