Вход

Ако нямате регистрация може да се регистрирате от тук

Регистрация

Въведи кода

Samsung Galaxy Gear

Следва: Asus Memo Pad 8
Loading the player...

Samsung Galaxy Gear

Публикувано на 07.11.2013 00:30 / oт
Милен Тончев

Знаете ли, че часовниците като цяло се появяват още 1500г преди Христа, но еволюцията им да станат ръчни в концепция близка до сегашната датира едва от 19 век когато часовникарят Филип Патек създава първообраза. Дълго време му отнема и да привлече като клиенти мъжете които до този момент са ползвали основно джобни часовници с верижка. И така еволюцията при часовниците достига до днешният момент в който на пазара се появява джаджата която екипът на Digital.bg е подготвил да ви покаже в следващите няколко минути. Уважаеми дами и господа, имаме удоволствието да споделим преките си впечатления от Samsung Galaxy Gear.

 

Всъщност между първият ръчен часовник на Филип Патек и Galaxy Gear има по-голяма прилика отколкото бихте предположили. И той както модела от 19 век е бил по-голям като габарити, насочен предимно към мъжката аудитория, има за цел да замени функционално сходно устройство с по-големи размери което носим в джоба си и не на последно място - известно време преди Филип Патек, часовникарят Джордж Харисън се опитва да създаде нещо подобно, но без особен успех. При Galaxy Gear положението е реципрочно, той не е първата концепция която срещаме на пазара за дигитален часовник който може да се свърже със смартфона ни, дали обаче ще пожъне успехите на ръчният часовник, предстои да разберем в близкото бъдеще.

 

Като технологична джаджа за дизайна на Gear можем да кажем, че е раздвижен и иновативен, като ръчен часовник – комбинация между спортен и ежедневен. Каишката е гумирана и можем да я срещнем в 5 цвята - бял, жълт, сив, оранжев и черен. Корпуса е сребрист матиран метал, като има и още един вариант насочен по-скоро към дамите - бяла каишка със златист цвят на корпуса. Часовникът сравнително голям – профилът му е дебел цели 11.1мм – като база за сравнение масивните мъжки ръчни часовници са средно около 10мм. Теглото е в границите на нормалното – 73.8гр. Задната част има ергономична форма и ограничава Gear към физически тип потребители. Какво имаме предвид – дъгата идеално пасва на класическа и малко по-дебела китка, но при по-слаба (тествахме дамска) има лек дискомфорт. Самата каишка има много лесна регулация в ширина. Часовникът е с водоустойчив корпус.

 

Концепцията на Samsung Galaxy Gear е да бъде аксесоарен помощник на смартфона при хора с по-динамичен начин на живот. Той се свързва посредством Bluetooth към мобилният телефон и не само замества голяма част от функциите му, но и добавя няколко нови. На първо място, свободно могат да се приемат или отхвърлят входящи обаждания. В смарт часовниците които имахме до този момент на пазара липсваше функцията за директен разговор. Единственото неудобство при този вид комуникация е, че околните чуват какво говори човека от другата страна на линията.

 

Върху 1,63" Super AMOLED дисплей с резолюция 320 х 320 пиксела могат да се четат съобщения от SMS или поща, поне на този етап браузването е невъзможно пък и едва ли би било много практично дори да го имаше като опция. Самият часовник е снабден с едноядрен процесор с тактова честота 800 MHz и 512МВ RAM. Вградената памет 4GB като върху тях могат да се запаметят музика или снимки. Да, сигурно ви е направило впечатление, че върху каишката на Gear има вградена камера. Тя е 1.9МР и има BSI сензор и автоматичен фокус. Качеството на заснетото видео е HD със 720р. Приложенията на тази екстра са многобройни – нека всеки сам открие своето. Часовникът се зарежда с помощта на пластмасов аксесоар който е включен в комплекта, той може и да се слага и директно върху него като допълнителен ъпгрейд при носене. Захранващата батерия е 312 mAh, като с нея Gear може да работи около едно денонощие.

 

Останалите функции които имаме при Gear са интегриран педометър, с включена функцията S-Health и RunKeeper – той измерва изминатото разстояние и изхабените калории. Джаджата има и гласовият асистент S-Voice познат ни от други нови модели на марката. С нея можете да диктувате съобщения да зареждате приложения и много други. Чрез Find My Device  пък можете да проследите къде се намира смартфона ви. За момента Galaxy Gear може да се свърза с всички Samsung устройства под операционна система Андроид 4.3.3.

 

Към момента Samsung Galaxy Gear може да бъде намерен на българският пазар с цена от 500 до 600лв.

 

ENGLISH VERSION

 

Did you know that the watches generally appear more 1500 BC , but their evolution to become hand- in concept similar to the current dates only from the 19th century when the watchmaker Philippe paths twist and turn up the prototype . Long it takes to attract customers as men who have hitherto used mainly pocket watches with chain. So evolution in watches today reached a point where the market appears widget that Digital.bg team is prepared to show you in the next few minutes. Ladies and gentlemen , we are pleased to share their direct impressions of Samsung Galaxy Gear.

 

In fact between the first wristwatch Philip paths twist and turn and Galaxy Gear has greater similarity than you would think . He as the model of the 19th century was larger in dimensions, targeting primarily male audience , aims to replace functionally similar device with larger sizes we carry in your pocket and not least - some time before Philip paths twist and turn , watchmaker Harrison is trying to create something similar , but without much success. In Galaxy Gear position is reciprocal , it is not the first concept we find in the market for a digital clock that can be connected to our smartphones , but that will reap success wristwatch to be seen in the near future.

 

As technological widget for design Gear , we can say that it is varied and innovative as wristwatch - a combination of sporty and casual . The strap is rubber and we can meet you in 5 colors - white , yellow , gray, orange and black . Brushed silver casing is metal, there is another option aimed more at women - white strap with golden body color . The clock is relatively large - profile is 11.1 mm thick purposes - as a benchmark massive mens watches averaged around 10 mm . Weight is within the normal - 73.8 g . The rear is ergonomically shaped and limited to physical Gear type users. What do we mean - arc ideally suited to classical and thicker wrist , but weaker ( tested women ) had mild discomfort . Strap itself is very simple regulation in width. The watch is waterproof .

 

The concept of the Samsung Galaxy Gear is to be assistant smartphone accessory for people with active lifestyle . It connects via Bluetooth to a mobile phone and not only replace many of its functions , but also adds a few new ones. Firstly, they are free to accept or reject incoming calls. In smart watches which had so far on the market lacked a direct function call. The only drawback with this type of communication is that some people hear what he was saying on the other side of the line.

 

On 1,63 "Super AMOLED display with a resolution of 320 x 320 pixels can be read SMS messages or mail , at least at this stage it is impossible even browsing and would hardly be very practical even had it as an option. Mere timepiece is fitted with a single-core processor clocked at 800 MHz and 512 MB RAM. 4GB internal memory onto them can be stored music or photos. Yeah, sure you have noticed that on the strap Gear has a camera . 1.9MR it is and has BSI sensor and autofocus . captured video quality is HD with 720p . applications of this feature are numerous - let everyone find their own. Clock loaded with plastic accessory which is included in the kit , it can also be placed directly on it as upgrading worn . feed battery is 312 mAh, as it Gear can work around one day .

 

Other features that have been integrated in Gear Pedometer with activated S-Health and RunKeeper - it measures the distance traveled and calories worn . The gadget also has voice assistant S-Voice familiar to us from other new models. It allows you to dictate messages to load applications and much more. By Find My Device Alternatively, you can follow it on your smartphone . For the moment, Galaxy Gear can be connected with all Samsung devices under OS Android 4.3.3 .

 

Currently Samsung Galaxy Gear can be found on the Bulgarian market with a price of 250 to 300 EUR .

Прочети повече
свързани статии
ТikTok
Как да превъртим видео в TikTok
Как да превъртим видео в TikTok
TikTok имат най-голям принос за популярността на кратките видео клипове в интернет. Независимо дали използвате приложението вероятно сте попадали на съдържание ъплоуднато в TikTok в други онлайн услуги. Актуалният лимит за продължителността на видео е 60 секунди, но компанията вече изрази желание да увеличи трикратно тази стойност. Независимо от краткия формат на видеото в TikTok има случаи, когато ви се иска да превъртите напред. Така например може да изгледате няколко пъти любим момент от даден клип. Добрата новина е, че мобилното приложение предлага начин за превъртане и връщане назад, което е полезно в редица ситуации. Трябва да уточним, че функцията е налична от скоро и е възможно все още да не е достъпна във вашия регион. Актуализацията се очаква в кратки срокове да е част от всички потребителски профили в TikTok. Първоначално ъпдейта ще е наличен за iOS, а след това и за смартфоните с Android.     След като актуализирате към последната версия стартирате видео в TikTok и обърнете внимание на бялата лента в долната част на видео плейъра. Този елемент е разположен над Home, Discover, Inbox и Me бутоните в лентата за навигация и точно под коментарите. Колкото по-голяма част от съдържанието е изглеждана, толкова по-дебела е бялата черта. Кликнете върху лентата, което ще покаже бяла точка, индикираща в коя част на видеото се намирате. Натиснете и задръжте пръста върху точката и я придвижете напред за превърнате или назад за връщане на видеото.       Oще от Digital: ТikTok тестват платен видео формат с името Shoutouts
YouTube Shorts
Kонкурентът на TikTok - YouTube Shorts вече е достъпен и в България
Kонкурентът на TikTok - YouTube Shorts вече е достъпен и в България
YouTube са доста активни в желанието си да привлекат най-добрите автори на оригинално съдържание към своята платформа. Най-популярната видео услуга също така опитва да се адаптира към актуалните трендове в индустрията. Това закономерно доведе до появата на YouTube Shorts - нов формат за споделяне на кратки видео клипове. Новият формат е създаден специално за собствениците на смартфони, които ще могат бързо и лесно да показват какво се случва около в тях. Ограничението за продължителността на видео клиповете в YouTube Shorts е 15 секунди, което превръща платформата в конкурент на TikTok. Досега имаше ограничение в държавите, които поддържат Shorts, но този лимит вече не е актуален. Последният ъпдейт разширява достъпа до YouTube Shorts в повече от 100 държави по цял свят, включително и България. Очаква се актуализацията да стимулира създаването на по-атрактивно съдържание и да увеличи трафика на приложението.     Според официалните данни повече от 6.5 млрд. преглеждания на съдържанието в YouTube Shorts дневно са отчетени досега в 23 държави. Разширяването на броя на страните със сигурност ще допринесе за популярността на платформата за споделяне на кратко видео на YouTube. Google обещават множество нови функции и инструменти, с които авторите да проявяват своята креативност. Благодарение на Multi-Segment Camera вече има как да комбинирате няколко клипа в едно видео. Добавянето на музикален фон от огромната колекция от съдържание на YouTube също е много полезно решение. Mожете да регулирате скоростта и да персонализирате съдържанието с допълнителни ефекти. С течение на времето YouTube Shorts ще предлага  още повече функции и възможности.   Oще от Digital: YouTube Shorts ще плаща на потребителите за уникално съдържание  
видео
Приложението Speedtest вече извършва видео тестове на смартфоните с Android
Приложението Speedtest вече извършва видео тестове на смартфоните с Android
Споделянето на видео съдържание в интернет е предпочитан начин за забавление от собствениците на смартфони. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube са само някои от водещите платформи, които предлагат огромно количество мултимедийно съдържание. Един от новите трендове е поребителите да стриймват на живо от смартфоните, което им позволява да правят съпричастни повече хора със своето ежедневие. Speedtest представиха инструмент, който анализира качеството на видео съдържанието през февруари. Приложението досега можеше да се използва единствено от устройствата с iOS. Вече е налична и Android версия, която е безплатна за изтегляне от Google Play. Самият тест започна с кратко видео използващо адаптивен битрейт стрийминг. Така се измерва типичното изживяване при излъчване на живо на съответното устройство. Следват поредица от клипове с увеличаваща разделителна способност. Този процес продължава до достигане на 4K резолюция или невъзможност да се възпроизведе съдържанието на екрана на смартфоните.       Мобилното приложние е оптимизирано да анализира максималната видео способност в съответната интернет връзка, която използвате. Когато теста е завършен ще видите детайлни резултати на дисплея на устройството. Можете също така да съпоставянето на представянето на различни мрежи или на една и съща, но през различни интервали от време. Speedtest ще препоръчват какво да направите, за да подобрите още повече видео качеството на устройствата с Android. Трябва да инсталирате приложението и да изберете "Video" раздела от менюто в долната част. за да стартирате теста. Неговата продължителност е около една минута.   Oще от Digital: Най-добрите безплатни онлайн видео редактори
Google Meet
Google Meet ограничават безплатните групови разговори до 60 минути
Google Meet ограничават безплатните групови разговори до 60 минути
Google Meet е приложение със стратегическо значение за компанията от началното на пандемията. Популярността на софтуера за видеокомуникация накара Google да направят безплатни някои премиум функционалности. Това позволи на технологичния гигант да достигне до много повече потребители и да отвлече вниманието им от конкурентни продукти като Microsoft Teams и Zoom. Eдна от най-интересните характеристики на Google Meet от началото на кризата с коронавируса несъмнено са груповите разговори, които са безплатни за всички Gmail акаунти. Google обявиха, че премахват актуалния 60-минутен лимит за видеконференция с голям брой участници през април 2020г. Първоначалните планове предвиждаха от 1 октомври да се възстанови стандартния лимит за разговори в приложението. Огромният трафик, който генерира Google Meet, обаче принуди Google да увеличат продължителността още два пъти. Първият срок изтече на 31 март. но отново бе удължен до 30 юни 2021г.       Новият месец стартира и компанията прояви още малко търпение. Потребителите  с безплатни акаунти в Gmail вече получават нотификации, че 60-минутния лимит отново е активен. Съобщението уточнява, че това важи за разговори с трима или повече участници, информира 9to5google. Google Meet ще уведоми потребителите в разговора, когато са достигнати 55 минути. За да се премахне ограничението трябва да ъпдейтнете своя Google профил. Това е препоръчителната опция, като индивидуалния абонамент за Google Workspace струва $9.99 месечно. Промените не засягат разговорите между двама души в Google Meet, които ще продължат да бъдат с лимит от 24 часа.   Още от Digital:  Кой е най-лесният начин да стартираме видео разговор в Google Meet
YouTube
YouTube ще позволи да гледаме цели видеоклипове от началната страница
YouTube ще позволи да гледаме цели видеоклипове от началната страница
YouTube предлага най-разнообразната колекция от видео съдържание, която може да откриете в интернет. Независимо от конкретният клип, който търсите може да откриете почти всяко видео в платформата. Това важи както за музикални клипове, така и за кадри заснети от мобилни устройства, реклами, интервюта, филми, научно-популярни предавания и др. Потребителите вече имат достъп до функция, която автоматично стартира видео съдържание на началната страница на YouTube. Taка можете да видите кратко превю  и да продължите да скролвате в своя профил. От една страна това е подходящо да разберете за какво става въпрос в дадено видео, но от друга Autoplay функцията по подразбиране не възпроизвежда звук. В този случай няма как да активирате функцията за вградени субтитри в YouTube. От компанията работят над ъпдейт, който ще предостави много повече контрол на крайните потребители, съобщава xda-developers. Google скоро ще ни позволяват да гледаме цели видео клипове от началния екран, без дори да кликваме върху самия прозорец.     Аудиото също ще се включва по подразбиране, както и опцията за субтитри. Можете да пускате различни части от самото видео с лентата за управление в долната част, която също ще бъде активна. В горния десен ъгъл на прозореца със самия клип ще има как да включвате и спирате звука, но също да пускате или премахвате субтитри от клиповете. Настройката не важи за всички клипове, а само за конкретното видео, което гледате. На този етап функцията е налична само за ограничен брой собственици на смартфони с Android. По всичко личи, че е необходимо още време преди официалната премиера за всички потребителски профили.   Още от Digital: YouTube тестват функция за автоматичен превод на заглавията и описанията на клиповете
още видеа
DMCA.com Protection Status