Вход

Ако нямате регистрация може да се регистрирате от тук

Регистрация

Въведи кода

Microsoft Surface Tablet RT

Следва: HP Probook 450
Loading the player...

Microsoft Surface Tablet RT

Публикувано на 05.09.2013 00:30 / oт
Милен Тончев

Както знаем преди години таблетите станаха производни на преносимите ни компютри. После лека полека те започнаха да приемат хибриден облик и да припокриват до голяма степен част от функциите им. И така до настоящият момент в който комбиниращите таблет и компютър устройства са неизменна част от ежедневието ни. Казваме ви всичко това защото в следващите няколко минути екипът на Digital.bg ще ви покаже една много интересна джаджа която може да се определи като нестандартна по множество критерии. Уважаеми дигитални фенове, представяме ви Windows 8 RT базираният Microsoft Surface Tablet.

 

Още от първият поглед който хвърляме върху устройството, впечатление ни прави, че то е максимално изчистено като дизайн. В това отношение добре би пастнало предимно на улегнали потребители които не търсят шарено, лъскаво и биещо на очи. Тук уместно можем да сравним Surface Tablet с TinkPad серията на Lenovo или защо не със самолетите Стелт. Да покритието на устройството е черен мат и наподобява гума. Предполага лесно цапане, но факт няколко секунди след като нанасяме пръстов отпечатък, той вече изчезва – освен за красота, в това се крие и магическата функция на споменатото покритие. Докато още разглеждаме корпуса, отбелязваме, че Microsoft са се погрижили Surface да бъде достатъчно мултифункционален – на първо място заради отварящата се стойка в долната му част. Така той става подходящ както за настолна работа, така и в комбинация с докинг станцията му. Но за нея ще кажем повече след малко. Сега ще продължим обзора на самият таблет. Той е повече от компактни размери които са постигнати с помощта на максимално намалена рамка около дисплея. Ширината е 275мм, а височина 172. Дебелината имайки предвид, че пред себе си имаме 10.6” таблет също не по-малко скромна – точно 9мм. Теглото обаче бихме определили като стандартно – 680гр.

 

Дисплеят на тестваният от нас хибрид на Microsoft е 10.6" ClearType HD с резолюция 1366 x768 пиксела. Осреднено това прави плътност от приблизително 148ppi – резултат който го нарежда над средното ниво при таблетите с този диагонал на дисплеят. Като база сравнение можем да дадем наскоро тестваният от нас Samsung Galaxy Tab 3 10.1, който независимо, че има с половин инч по-малко, разполага със същата плътност. Нагледно теста ни показва, че при работа от около 30см очите не се натоварват повече от нормалното, пикселизация също не е налична. Тествахме с бял, черен, син и червен екран – няма светлеене в ъглите или перомяна на цветовете. Като сензори, екрана на Surface предава добре, няма забаване или лаг. Освен 5-точков мултитъч, отчитаме наличието и на една много полезна за хората с динамичен начин на живот екстра. Дисплеят разполага с протекторен Scratch-resistant слой. В рамката над дисплея освен сензорите за светлина и близост, намираме и помощната при видео разговори камера. Тя предава със 720p качествен еквивалент. При повечето таблети и смартфони които сме тествали, фронталната камера е по-слаба от основната – тук обаче и задно разположената също е HD със 720p. Теста ни показва, че и двете предават добре, дори на цял екран. Тестов кадър можете да видите в текста под видео ревюто ни.

 

Докато разглеждаме периферията на хибридният таблет на Microsoft, впечатление ни прави, че той има на разположени голямо количество изходи и приложения. На първо място стерео озвучението не е изнесено в обща решетка, а е в двете срещуположни страни на таблета. То предава добре, без изкривяване, а мощностният му еквивалент е 3W. Друга екстра, която рядко се среща в толкова тънък таблет е пълноразмерното USB 2.0. Партнират още четец на microSDXC карти памет, аудио жак и HD video out порт. За безжичната връзка с други устройства се грижат Wi-Fi 802.11 и Bluetooth версия 4.0. Има и още два интересни порта, захранващият и този за докинг станцията. И двата нямат нужда от физически натиск при свързване, тъй като са магнитни.

 

Самата докинг станция не влиза в базовата окомплектовка на Microsoft Surface Tablet но силно бихме ви препоръчали ако си купувате джаджата, да вземете и нея. На първо място заради ефектният дизай и след това, заради двойната функция. Тя е дебела едва няколко милиметра, а материала от който е направена наподобява кевлар. Тя освен като клавиатура, може да служи и като протекторен кейс за дисплеят. Световите варианти в която можем да я срещнем са син, червен, лилав, бял и черен.

 

Като хардуер Surface Tablet също има с какво да се похвали. Той се захранва от 4-ядрен процесор NVIDIA Tegra 3 T30 с тактова честота 1.3 GHz. В комбинация с 2GB RAM и операционна система Windows RT, таблета се справя отлично. Съвсем очаквано, дори с максимално натоварване няма забавяния, забивания или каквито и да е други проблеми. Вариантите за вградена памет са 2 - 32 или 64GB.

 

Батерията която захранва струващият около 950лв Microsoft Surface Tablet е със заряд от 31.5 Wh, с тях по време на тестовете ни той издържа около 10ч с едно зареждане.

 

ENGLISH VERSION

 

As we know , years ago tablets were derivatives of our portable computers. Then slowly they began to adopt a hybrid shape and largely overlap of functions. So by this time that combining tablet and computer devices are an integral part of our daily lives . We tell you all this because in the next few minutes Digital.bg team will show you a very interesting gadget that can be described as unusual by many criteria. Dear digital fans present to you Windows 8 RT -based Microsoft Surface Tablet.

 

Right from the first glance you throw the device makes us the impression that it is as clean in design. In this respect, better would pastnalo mostly staid users who seek colorful , bright and striking . Appropriate here we can compare Surface Tablet with TinkPad series of Lenovo or why not a stealth aircraft . To cover the device is matte black and looks like rubber. Flounder is simple , but in fact, a few seconds after inflict fingerprint, he disappears - but a beauty that is hidden and magical function of said cover . While still looking at housing , we note that Microsoft has got to be enough Surface multi - first because the opening to stand at the bottom . So it becomes suitable for tabletop work, in combination with its docking station . But it will say more later. We will now continue the review of the tablet itself . It is more compact than that achieved with minimized frame around the display. Width is 275 mm and height 172 . Thickness given that before you have a 10.6 " tablet also less modest - just 9 mm. Weight , however we define as standard - 680 grams .

 

Display we've tested hybrid Microsoft has 10.6 "ClearType HD with a resolution of 1366 x768 pixels. Weighted average that makes density of approximately 148ppi - a result which puts it above average for tablets with this diagonal display . Compared as a basis we can give recently tested our Samsung Galaxy Tab 10.1 3 that although there is a half inch less , have the same density. Visual test shows that the work of about 30 centimeters eyes are not strained more than normal, pixelation is not available . tested with white, black , blue and red screen - no svetleene corners or peromyana color . Having sensors screen Surface transmitted well, no lag or delaying reforms . Besides 5-point multitouch and recognize the existence of a very useful for people with dynamic lifestyle extras. tread display features Scratch-resistant layer. above the display in the frame except for the light sensor and proximity are and auxiliary video calling camera. transmits it to 720p quality equivalent. most tablets and smartphones we have tested , anterior chamber is less than the basic - here , however, is also a rear mounted HD with 720p. Testa tells us that both communicate well , even at full screen. Test frame you can see the text in our video review .

 

While looking at the periphery of the hybrid tablet Microsoft, makes us the impression that he has located a large quantity of outputs and applications. Firstly the stereo sound system is exported to a common array , but the two opposite sides of the tablet . It transmits well without distortion , and the switch its equivalent is 3W. Another feature that is rare in such a thin tablet is a full size USB 2.0. Collaborate more reader microSDXC memory cards, audio jack and HD video out port. For wireless connectivity with other devices caring Wi-Fi 802.11 and Bluetooth version 4.0. There are two interesting ports, power , and this docking station. Both need no physical pressure when connected , as are magnetic.

 

Dock itself is not included in the basic kit of Microsoft Surface Tablet but we strongly recommend you if you buy a widget to grab her. Firstly because of spectacular designers and then , because of the dual function . It is only a few millimeters thick , and the material from which is made similar to Kevlar . It also as a keyboard , may also serve as a display case for tread . World variants in which we can meet are blue, red, purple , white and black .

 

As hardware Surface Tablet also has something to boast. It is powered by a 4- core processor NVIDIA Tegra 3 T30 processor with a clock frequency of 1.3 GHz. Combined with 2GB RAM and operating system Windows RT, the tablet is great . Quite expectedly , even with maximum load no delays , crashes or any other problems. Options for internal storage are 2 - 32 or 64GB.

 

Battery powered which cost about 480 EUR Microsoft Surface Tablet has charge of 31.5 Wh, with them during our tests it runs about 10am on a single charge .

Прочети повече
свързани статии
YouTube
Google вече ще показват реклами във всички видео клипове в YouTube
Google вече ще показват реклами във всички видео клипове в YouTube
YouTube е не само най-голямата платформа за видео в интернет, но и услуга, която може да превърне клиповете ви във финансова печалба. Темата с генерирането на приходи в YouTube не е нова и е свързана с актуалните рекламни политики на Google. Съгласието с показването на маркетингови съобщения и високата гледаемост са основните неща, за които трябва да помислите, ако искате да опитате да монетизирате своя профил. Няма универсална стратегия, която да гарантира постоянно гледаемост и приходи от видео съдържанието, което качвате в YouTube. Въпреки това Google успява да реализира сериозна печалба, дори ако клиповете ви не са толкова популярни. Така например YouTube отчете $5 млрд. приходи от реклама през третото тримесечие на 2020г., което представлява добро доказателство за горното твърдение. Компанията не крие плановете си да превърне видео услугата в още по-сериозен източник на приходи и разкри детайли за любопитна промяна. Google потвърдиха, че започват да показват реклами дори в клиповете, които не са част от YouTube Partner Program (YPP).     Toва означава, че ако не сте част от програмата няма да получавате част от приходите от своите клипове, но Google ще го прави, чрез рекламите свързани с тях. Според официалните данни рекламното съдържание ще е свързано с брандовете и насочеността на отделните акаунти. Google обещават да предоставят контрол над въпросните реклами, но не публикуваха детайли за конкретните си намерения. Припомняме ви, че собственик на профил в YouTube може да се присъедини към YouTube Partner Program (YPP),  когато има повече от 1000 последователя. Другото изискване е за трафик от над 4000 часа през последните 12 месеца, което бе въведено преди две години и ще продължи да е активно и след новите промени.   Oще от Digital: YouTube променя начина, по който превъртаме видео клиповете от смартфон с Android
Google Chrome
Google добaвят нова секция за обучителни видеа в мобилната версия на браузъра Chrome
Google добaвят нова секция за обучителни видеа в мобилната версия на браузъра Chrome
Google Chrome предлага впечатляващи възможности да бъдем продуктивни и да се забавляваме, докато използваме браузъра. Бързата скорост и изчистения интерфейс са допълнителни предимства, които превърнаха Chrome в най-популярното решение за потребителите по цял свят. Специален акцент за Google е мобилната версия на Chrome, тъй като все повече хора разчитат на смартфоните за достъп до любимото съдържание. Едно от най-големите предизвикателства за Google е да се намери оптималния баланс между изчистения интерфейс и разнообразните функционалности, които предлага уеб браузъра. Впечатляващ процент от клиповете, които гледаме в интернет включват съдържание, което ни показва как да правим различни неща. Видео материалите в т.нар. "How To" категория са най-гледани в YouTube като тези трендове само се задълбочиха с пандемията. Анализите на компанията показват, че популярността на съдържанието в тази категория достига рекордни стойности. Именно заради това Google искат да ни улеснят в гледането на клипове, които включват инструкции и съвети да извършвате различни неща в ежедневието си.     Решението е добавянето на функция с името "Video Tutorials" към уеб браузъра. Както името подсказва това ще бъде специален раздел в Google Chrome, където ще може да откриете "How To" видео клипове. В момента   Още от Digital: Google Chrome ще улеснява споделянето на линкове в интернет  
TikTok
TikTok тестват новa Learn секция, която ще предлага How-To видео клипове
TikTok тестват новa Learn секция, която ще предлага How-To видео клипове
ТikTok продължава да подобрява рекорди с впечатляващия трафик, който генерира. Мобилното приложение вече е световен хит с потребителска база, която може да се сравнява с водещи платформи като Facebook. Разработчиците от ByteDance опитват различни концепции, с които да ни накарат да прекарваме повече време в TikTok. Последното нововъведение на мобилното приложение се казва "Learn On TikTok" и както името подсказва представлява секция предназначена да обучава потребителите. Още преди няколко месеца стартира онлайн кампания с хаштаг "LearnOnTikTok", която провокира интереса на някои от премиум авторите на съдържание в TikTok. Сега разбираме, че TikTok доразвиват концепцията с новата Learn секция, която ще предложи разнообразна колекция от "How-To" клипове. Това  не е случайно, тъй като от години най-популярната категория видео в YouTube само именно клиповете, които ви показват как да правите определени неща. Функцията ще е достъпна в горната част на началния екран, където са традиционните раздели "For You" и "Following", което ще улесни откриването на съдържание в новата секция.     За да се стимулира създаването на съдържание в "Learn" секцията е формиран инвестиционен фонд с повече от $50 млн. Тези средства ще бъдат изразходвани специално за промотиране на образовaтелни видео клипове. TikTok също така смятат да привлекат вниманието на учители и представители на образователни институции по цял свят, информира TechCrunch. Компанията ще опита да гарантира максимално качествено съдържание в "Learn" и планира проекти с много известни личности и неправителствени организации. Тепърва ни очакват още изненади, които ще превърнат мобилното приложение в още по-добър източник на атрактивно съдържание. Засега функцията е достъпна само за ограничен брой потребители, но вероятно скоро TikTok ще я представят за всички профили.   Още от Digital: TikTok вече ще ни казва защо премахва видео клипове от профилите
YouTube
Нова функция ще улеснява избора на резолюция в YouTube
Нова функция ще улеснява избора на резолюция в YouTube
Гледането на видео в YouTube е подходящо решение да се забавляваме по време на полет или дълъг път. Популярната услуга за стрийминг предлага внушителна колекция от съдържание в разнообразни жанрове.  Много от десктоп функциите вече са достъпни и за мобилната версия на YouTube, което улеснява собствениците на смартфони. Ако сте в движение е добре да внимавате за мобилния трафик, тъй като гледането на видео с висока резолюция може да се отрази на месечната ви сметка. Стандартният видео плейър позволява да променяте резолюцията, което е подходящо, когато не искате да консумирате твърде много мобилни данни в YouTube. Google искат да доразвият тази концепция и вече експериментират с нова функционалност, която се казва "Video Quality Preference". Интеграцията на този инструмент ще улесни значително избора и промяната на резолюцията на видео клиповете, които гледате в своя профил. Първоначално функцията ще е налична за Android, като все още няма данни за планирана интеграция за iOS, информира AndrodHeadlines.     В момента потребителите могат лесно да избират резолюцията на съдържанието, която варира от 144p за клиповете с най-ниско качество, до 1440p при по-новите смартфони.  След актуализацията ще имаме достъп до общо четири възможности за избор на резолюция. Първата от тях е "Аuto" (Recommended) и както името подсказва автоматично ще избира най-добрата разделителна способност съобразно ситуацията. Втората опция е "High Picture Quality", като в този случай се съгласявате да изразходвате повече мобилен интернет, за да гледате с по-добро качество. Ако искате да спестите трафик и да направите компромис с резолюцията вероятно ще искате да изберете "Date Saver". Потребителите, които искат да зададат специфични параметри могат да изберат "Advanced" секцията в менюто. Засега "Video Quality Preferences" е в бета фаза и може да се използва от ограничен брой потребителите. Google едва ли ще продължат дълго с тестовете и вероятно скоро ще предложат достъп на всички профили до новите функции  за контрол на резолюцията в YouTube.   Oще от Digital: YouTube променя начина, по който превъртаме видео клиповете от смартфон с Android
Intel
Intel ще конкурира NVIDIA с нова серия дискретни Xe видео карти през 2021г.
Intel ще конкурира NVIDIA с нова серия дискретни Xe видео карти през 2021г.
Последните няколко тримесечия не са най-успешните за Intel, но въпреки това компанията успя да стабилизира своя бизнес в контекста на световната пандемия. Твърдението се потвърждава и от последните финансови резултати за тримесечието, които оправдаха очакванията на анализаторите. Все пак пазарните наблюдатели остават предпазливи в своите прогнози за представянето на Intel. Aктивният празничен сезон през декември е подходяща възможност компанията да стимулира продажбите и подобри финансовото си състояние. Главният изпълнителен директор на Intel, Боб Суон остана оптимистичен за бизнес възможностите пред Intel и разкри детайли за дългоочакван продукт. Това е дискретната Xe видео карта, която се разработва с кодовото име DG2. В своето изявление шефът на Intel потвърди,че първата дискретен GPU DG1 модул вече е достъпен за производителите на хардуер. Първите реални устройства на пазара ще бъдат налични преди края на годината, съобщава TechRadar. Шефът на Intel потвърди също, че вече е стартирала работа и над следващата версия на видео картата, която ще видим през 2021г.     Tази архитектура носи името DG2 и ще е фокусирана върху геймърските устройства, тъй като ще е базирана на подобрен Xe дизайн. Очакванията са DG1 да е фокусирана към масовия потребител и да има по-изгодна цена, докато предстоящите модел ще предлага премиум характеристики. Няма да е изненадващо, ако DG2 всъщност бъде представена като Xe-HPG видео картата, за която вече се появиха спекулации в интернет. В заключение ще отбележим, че DG1 или Intel Iris Xe Max е дискретна видео карти за лаптопи, която вече предизвика вниманието на някои големи компании. Acer подготвят премиерата на нови модели с Tiger Lake процесори и Intel Iris Xe Max видео карти, които ще дебютират на пазара в следващите седмици. Със сигурност и другите производители ще последват примера на тайванския производител.   Oще от Digital: Intel ще представят първите Rocket Lake процесори за компютри през март 2021г.
още видеа
DMCA.com Protection Status