Вход

Ако нямате регистрация може да се регистрирате от тук

Регистрация

Въведи кода

Apple iPhone 5 (Beta Video)

Следва: Apple iPhone 5 (Beta...
Loading the player...

Apple iPhone 5 (Beta Video)

Публикувано на 22.10.2012 23:00 / oт
Милен Тончев

Истерията около него е голяма, той е един от най-очакваните смартфони както в света, така и в България. Съпоставят го с конкуренти като Samsung Galaxy S3, HTC One X, LG 4X и други, но реално той остава сегментово различно мобилно устройство което няма аналог. Уважаеми дами и господа, зрители на Digital.bg имаме удоволствието да ви представим за първи път в България, първото видео ревю на така желаният Apple iPhone 5.

 

За дизайна на устройството можем да изкажем само суперлативи. Той запазва линията наложена от предшественика си 4 и следователно близнака 4S. Фронтален и заден отсечени панели, метална периферия и лек праг помежду им. Разликата идва от там, че формата вече е малко по-издължена. Нагледно това са височина 123.8мм на ширина 58.6мм. Дебелината също е осезаемо по-малка от тази на предшественика му - точно 7.6мм. Реципрочно и теглото е с намалено с 20% спрямо 4S – 112гр. Реално ширината остава непроменена, а увеличаването от 9мм е във височината. Така работата с една ръка при брауз или при въвеждане на текст е максимално удобна. В същото време теглото на телефона е балансирано така, че да натежава повече в долният край. Цветовите варианти са бял със сребристо-сиво и черен с графитено сива, почти черна периферия. Там в долният край са разположени две решетки – съответно микрофон и достатъчно силен говорител със завидно висока мощност от 91db. Помежду им е стандартният Apple-ски Lightning кънектор, който служи за зареждане през USB, обмен на данни и свързване към други устройства.Новото при него е, че той е изцяло цифров, с осемсигнален дизайн, значително по-издръжлив и тънък спрямо 30-пиновия конектор който Apple използваха досега. Друго интересно нещо е, че Lightning е двустранен и няма начин да го свържете наопаки.

 

Последният изход в долната част на периферията на iPhone 5 е 3.5мм аудио изход. Телефона е проектиран с три микрофона: отпред, отзад и отдолу. Като предният и задният работят заедно, така звука се концентрира на точното място. Отделно комплекта включва и персонално разработените Apple слушалки EarPods. В горният край на периферията е разположен единствено Power бутона, а лявата страна е идентична с тази на 4S – тихият режим при звънене и двуполюсният курсор за звука.

 

Едно от основните преимущества на Apple iPhone 5 е неговият 4" Retina дисплей. Той е с резолюция 1136х640 пиксела. Нагледно – запазва пикселите по хоризонтала спрямо 4S но ги увеличава по вертикала. Осреднено това прави 326 пиксела на инч плътността на пикселите. Толкова, че окото не може да различи отделните пиксели. Реално погледнато това е с 18% повече спрямо 4S. Цветовите оттенъци също са осезаемо повече, почти на половина. А ако трябва да сме точни, пресметнахме, че увеличението е цели 44%. Не случайно в много независими класации iPhone 5 е обявен като притежател на най-добрият смартфон дисплей. Както за игри и брауз, така и възпроизвеждане на HD видео без ивици на екрана. Дисплеят на Apple iPhone 5 има два вида покритие. Дежурният Corning Gorilla Glass, който предпазва смартфона от драскане и oleophobic слой, който предпазва от цапане с мазни пръсти. Ето това вече е приятна екстра, която наскоро видяхме и при тестваните от нас iPad 3 и Sony Xperia Tablet S. Непосредствено над дисплеят на iPhone 5, централно е разположена спомагателната при видео разговори видео камера. Тя е 1.2 MP HD със 720p и 30fps. Теста ни показа, че образа при Skype видео разговор ясен, отчетлив и без нежелана пикселизация.

 

Основната камера е намерила място в горният ляв край на задният панел. Тя е 8 MP с автофокус и резолюция 3264x2448 пиксела. Снимка направена с нея при автоматични настройки можете да видите в текста към видео ревюто ни. Реално това е камерата iSight която наблюдавахме при iPhone 4S, като към нея са добавени няколко подобрения. Едно от тях са панорамните снимки, запаметяващи до 240 градусов ъгъл. Има още по-бързо заснемане, качествена работа при ниска осветеност и подобрена изолация на шума в снимките. Отделно ако снимате на тъмно на помощ идва силна LED светкавица с диапазон на осветяване от около 3-4 метра. Ако снимате видео, то е Full HD с 1080p и 30fps. По време на запис са активни светкавицата и автоматична стабилизация на изображението. Друга приятна екстра е, че докато снимате видео можете да правите снимки без да го прекъсвате и намалявате качеството му.

 

Като хардуер Apple iPhone също блести с индивидуално изработен за него двуядрен процесор Apple A6 с тактова честота 1.2GHz и 1GB RAM. Той е два пъти по-бърз и производителен от A5 който имаме при iPad 3. За графиката партнира триядрен процесор PowerVR SGX 543MP3. Вариантите за вградена памет са общо три - 16, 32 и 64GB. Операционната система която движи всичко това е най-новото което Apple предлага на потребителите си - iOS 6. Сред приложенията които виждаме впечатление ни прави наличието на верният и забавен другар Siri, iCloud и други общо 250 000 апове. Впечатление ни прави наличието на технологиите AirPlay за прехвърлете съдържанието от iPhone-а си на своя HD телевизор и AirPrint за безжично разпечатване.

 

Батерията която с която Apple предлагат iPhone 5 е lithium-polymer със заряд 1440 mAh. С тях смартфона издържа на около 8ч в активен режим или 225ч изчакване. В случай, че възпроизвеждате видео, максимума скача на 10ч.

=============================================================================================

ENGLISH VERSION

 

The hysteria around it is great, it is one of the most anticipated smartphones in the world as well as in Bulgaria. Compare it with competitors like Samsung Galaxy S3, HTC One X, LG 4X and others, but it remains a real segmentovo other mobile device that is unmatched. Ladies and gentlemen, viewers Digital.bg we are pleased to present for the first time in Bulgaria, the first video review of the much desired Apple iPhone 5.
For the design of the device can only express superlatives. It keeps the line imposed by his predecessor and therefore twin 4 4S. Front and rear panels cut, ringed and light threshold between. The difference comes from the fact that the form has been slightly elongated. Visible are the height of 123.8 mm Width 58.6 mm. Thickness was significantly lower than that of its predecessor - just 7.6 mm. Reciprocal and weight is reduced by 20% compared 4S - 112 grams. Real width remains unchanged, and increase of 9 mm is the height. So work with one hand while browsing or text input is most convenient. At the same time, the weight of the phone is balanced so that it weighs more at the lower end. Colors are white with silver-gray and black with charcoal gray, almost black periphery. There in the lower end are two bars - respectively microphone and loud enough speaker with a remarkable high output of 91db. Among them is the standard Apple-ski Lightning connectors has to serve for charging via USB, data transfer and connection to other ustroystva.Novoto him is that he is fully digital with osemsignalen design, much durable and thin compared to 30 - pin connector that Apple used before. Another interesting thing is that Lightning is bilateral and no way to connect it backwards.
The last exit at the bottom edge of the iPhone 5 has 3.5mm audio output. The phone is designed with three microphones: front, back and bottom. The front and back work together so the sound is concentrated in the right place. Separately kit includes personal headphones Apple developed EarPods. At the top of the edge is located only Power button and the left side is identical to the 4S - Ringing in silent mode and bipolar cursor sound.
One of the main advantages of the Apple iPhone 5 is its 4 "Retina Display. It has a resolution 1136h640 pixels. Visualization - Horizontal pixel retains 4S but to increase them vertical. Weighted average, making 326 ppi pixel density. So that eye can not distinguish individual pixels. Realistically this is 18% more than the 4S. tint also noticeably more nearly in half. And if we have to be precise we determined that the increase is 44%. Not coincidentally, many independent rankings iPhone 5 is announced as the holder of the best smartphone display. Both gaming and browsing, and playback of HD video without stripes on the screen. display of Apple iPhone 5 has two types of coverage. duty Corning Gorilla Glass, which protects smartphones from scratch and oleophobic layer that prevents flounder with greasy fingers. Now that is a nice feature that has recently seen and tested by us and iPad 3 Sony Xperia Tablet S. Just above the display on the iPhone 5, is centrally located in the auxiliary video calls video camera. It is a 1.2 MP HD 720p and 30fps. Tests showed that image to Skype video call clear, crisp and without unwanted pixelation.
The main camera has found a place in the top-left corner of the rear panel. It has 8 MP with autofocus and resolution 3264x2448 pixels. Picture taken with it in the automatic settings you can see the text at our video review. Actually it's iSight camera that seen in iPhone 4S, as well as its added several improvements. One of them panoramas, storage up to 240 degree angle. There are faster shutter quality work in low light and improved insulation of noise in images. Separately, if you're shooting in the dark comes to the aid of a strong LED flash illumination range of 3-4 meters. If you shoot video, it is Full HD with 1080p and 30fps. During recording active automatic flash and image stabilization. Another nice feature is that while shooting video shots can be uninterrupted and reduce quality.
Apple iPhone hardware as well shine individually crafted for him Apple A6 dual core processor clocked at 1.2GHz and 1GB RAM. It is two times faster and productive than we have A5 in iPad 3. For triple-core graphics processor partnered PowerVR SGX 543MP3. Options for embedded memory are three - 16, 32 and 64GB. The operating system that drives all this is the latest that Apple offers its users - iOS 6. Some applications that impression makes us see the presence of the faithful and fun companion Siri, iCloud and other general apove 250,000. Impression we make availability of AirPlay technology to transfer content from your iPhone-but on your HD TV and AirPrint for wireless printing.
Which battery which offer Apple iPhone 5 is a lithium-polymer battery with 1440 mAh. They smartphone lasts about 8am in the active mode or 225ch out. If you play the video, the most bounce 10am.

 

When Apple revealed the new iPhone 5 on the 12th of September the device was introduced under the title “Apple’s thinnest and lightest iPhone ever”. Well, the Digital Magnet team has a few more things to add in this video review.

 

As far as design is concerned the new one looks like a stretched out iPhone 4. The basic design lines continue the established iPhone appearance. The chassis features two materials – aluminum and glass which make the construction look solid. The back of the headset is made of anodized aluminum but an interesting and distinctive design concept is the ceramic glass inlays along the top and bottom. It makes it look and feel elegant and luxurious. For the color you can chose between black and silver.

 

On the left side of the body come a volume controller and a silent mode switch. You also have the on / off, sleep / awake key on the top. We find the well-known home button just below the display.

 

The handset of the Apple’s newest mobile device features a larger 4’’ widescreen multi-touch display, protected by a fingerprint-resistant oleophobic coating. But wait, of course we hold a surprise for you – its 7.6mm thickness and its weight of 112g make it considerably thinner and lighter than its predecessor - the iPhone 4s. The brand’s engineers have done a great job as to achieve a larger display, while at the same time reducing the weight, they have come up with a whole new technology: instead of separate layer of touch electrodes between display pixels, the pixels themselves play two roles. On one hand they act as touch-sensing electrodes and on the other, they display the image at the same time. This innovative technology is the reason why the new iPhone is 30% thinner. The other numbers you need to make the picture clearer are 123.8mm height and 58.6 mm width.

 

Since we are talking about Apple it probably wouldn’t be a surprise to rate the display and the graphics with 5 out of 5 points. Despite the increased screen size the pixel density remains 326 PPI. The 4’’ Retina Display provides excellent graphics at 640x1136 pixel resolution. We noticed that that colors that the display produces are more saturated and also pushed a little bit into the warmer part of color range. The wide viewing angle and strong brightness provide an easy outdoor exploitation.

 

I think now it’s time to look inside the Apple’s new product. The iPhone 5 is run by a custom-made A6 dual-core chipset working at 1.2 GHz frequency, coupled with 1 GB of RAM. Those hardware characteristics provide a fast and productive overall performance without any lagging. The memory storage capacities are as follows 16/32/64 GB but once you have picked one you’d better make sure it’s big enough for your needs as you don’t have the option to expand the memory.

 

Cameras have been Apple’s strong suite on the iPhone 4 and the 4s version. The iPhone 5 makes no difference. The rear-facing 8MP iSight camera is an improved version of the one we found in 4s, it features autofocus through an improved lens with Carl Zeiss optics. The resolution is 3264x2448 pixels. It provides crisp detail, accurate colors, creative defocus of the background with macro shots, and impressive sharpness. Although the iSight camera performs pretty well in poor-light conditions, you are also equipped with an LED flash. The new iOS 6 platform brings forth a new panorama shooting mode that creates a 240-degree landscapes. The video recording is in HD at the capture rate of 29 frames per second. We can say only one thing about the camera – great job, Apple!

To fully enjoy the video communication app FaceTime just above the display there is a front-facing 1.3MP camera which captures video in 720p.

 

It’s very important for a mobile device to feature a number of ways to connect as it gives you freedom and flexibility. The new iPhone supports 4G LTE connectivity which provides a faster connection and a therefore a faster browsing experience. What we found surprising is the absence of NFC connection technology as it is one that becomes more and more popular and we find it on many of the latest mobile devices. Anyway, obviously from Apple have decided to bet on the Passbook app as an alternative solution. Another interesting alternative that Apple offer is the USB-replacement called Lightning connector which is a renewed version of the 30-pin dock connection that we used to see in the older generations. It’s more compact and perfectly corresponds to the thin design.

 

What’s better than an impressive performance? An impressive performance that lasts long. The built-in Li-On battery supports up to 8 hours of talk time and also on 3G and up to 225 hours when on standby mode. You can enjoy up to 10 hours surfing online on Wi-Fi. 

Прочети повече
свързани статии
H.266
Новият кодек H.266 ще намали наполовина размера на видео файловете без да се наруши качеството
Новият кодек H.266 ще намали наполовина размера на видео файловете без да се наруши качеството
Германският институт Fraunhofer Heinrich Hertz Institute, които са отговорни за разработването на H.264 и H.265 видео кодеците разкриха детайли за новата си видео технология за компресиране. Името на актуализирания стандарт е H.266 или Versatile Video Coding (VVC). Този проект включва активното участие на някои от най-големите технологични компании, които през последните три години са работили заедно с учени на  Fraunhofer Heinrich Hertz Institute, за да превърнат H.266 в реалност. Сред тях са Apple, Microsoft, Qualcomm, Intel, Huawei и Ericsson.  Най-голямото предимство на Versatile Video Coding (VVC) технологията е, че може да компресира наполовина файловете с 4K резолюция при запазване на същото качество. Оптимизациите позволяват H.266 да изисква два пъти по-малък "Bitrate" или данните изпратени в секунда, спрямо сегашния стандарт H.265, който използваме всеки ден. Устройствата, които са базирани на H.265 се нуждаят от около 10GB, за да прехвърлят видео с продължителност от 90 минути в Ultra-High Definition (4K) формат. H.266 ще изисква не повече от 5GB.     Teстовете на Fraunhofer Heinrich Hertz Institute показват, че е необходима връзка към интернет със скорост от поне 85Mbps, за да е възможна достатъчно добро качество при стрийминг на съдържание с 8K резолюция. Все пак учените се надяват да успеят да редуцират този лимит до 40-50Mbps с бъдещи подобрения във видео кодека.  Голямо предимство за потребителите е, че H.266 ще позволи да съхраняват два пъти повече съдържание като размер със същото качество на своите устройства. Създателите на новия стандарт също така обещават по-ефективен алгоритъм за стриймване на HD видео във 360-градусов формат.Това превръща H.266 в подходящо решение и за очилата с добавена реалност, които стават по-добри с всяка изминала година. Fraunhofer Heinrich Hertz Institute планират да представят първия софтуер с поддръжка за H.266/VCC през есента и скоро ще започнат тестове с чип дизайни, които да ускорят навлизането на технологията в реални устройства на пазара.   Още от Digital: Какво трябва да знаем за резолюциите 8K, 5K, 4K, 2K, 1080p и 1440p
Apple
Apple може да изостави AMD и да създаде собствени видео карти
Apple може да изостави AMD и да създаде собствени видео карти
Apple предизвика сериозни дискусии в индустрията през последните седмици. Причината бе дългоочакваното решение да започнат да използват ARM хардуер в бъдещите си устройства. По този начин Аpple официално  потвърдиха, че спират да използват Intel процесори в компютрите Маc.  Предстоящите устройства от MacBook серията, които ще видим преди края на 2020г. също ще са базирани на ARM архитектури. Все пак целият процес на транзиция ще отнеме около две години, но ще отбележи една от най-сериозните промени в стратегията на Apple досега. Taка компанията се надяват да улеснят разработчиците, които ще могат да създават едно приложение, което е оптимизирано за всички продуктови категории като iPhone, iPad, MacBook, и компютрите Mac. Желанието на Apple да създават собствени модифицирани процесори с ARM чип дизайна няма да е единствената новост в сферата на хардуера.  Компанията обмисля идеята да спре да използва видео карти, произведени от АМD в бъдещите си компютри. Вместо това Apple ще разработват собствени GPU модули.     В интернет се появи информация от форумите на разработчиците, които твърдят, че следващите версии на MacBook и Mac ще се захранват от Apple GPU, а не от видео карти на AMD. Данни от тестове на първите прототипи показват, че конфигурации с Apple A12Z, които работят с macOS 11 регистрират по-добри резултати от AMD R5 4500U 6CU iGPU на OpenCL бенчмарковете.  Това са все още ранни показатели, но е факт, че това дори не е последния графичен процесор на Apple. Интеграцията на 5-нанометров A14 GPU може да направи бъдещите версии на Mac и MacBook много по-мощни. Компанията ще се нуждае от допълнително време, за да отстрани различни софтуерни проблеми преди да превърне идеята в реалност.  Със сигурнст подобно решение ще се отрази сериозно на AMD, които се превръщат във все по-влиятелен фактор в индустрията. Загубата на толкова голям и важен клиент като Apple ще има осезаеми икономически отражения върху бизнеса на компанията.    Още от Digital: Apple и Broadcom сключиха $15 млрд. сделка за доставка на хардуер до 2023г.
YouTube
Над 100 млн. потребители месечно гледат YouTube на телевизорите си
Над 100 млн. потребители месечно гледат YouTube на телевизорите си
YouTube е най-голямата видео платформа в интернет, която предлага разнообразно съдържание в огромен брой категории и все повече клипове с виртуална реалност. Google неслучайно са разработили интерфейса на услугата по такъв начин, че да е максимално удобен независимо от какво устройство гледате.  Преобладаващата част от трафика идва от смартфоните, но е факт, че броя на хората, които се забавляват с YouTube от смарт телевизорите постоянно се увеличава. Компанията е изключително доволна от подобни трендове, тъй като по-големите им екрани са още по-подходящи за показване на реклами, които са ключови за бизнеса им.  Със сигурност и за крайния потребител е доста по-удобно да гледа любимото си съдържание на телевизора. Разпространението на коронавируса и домашната изолация за милиони хора допълнително задълбочава тези трендове. Google също сега се похвалиха, че всички тези процеси са довели до драстично увеличения на броя на потребителите, които в YouTube от телевизорите всеки месец от началото на годината досега, съобщава Engadget.     Според официалните данни на компанията повече от 100 млн. потребители гледат на YouTube от телевизора месечно. Успоредно с това се забелязва още и тенденцията да прекарват повече време в забавление с любимото си съдържание или средно с около 80%, спрямо същите показатели преди година.  Повече от 250% е ръста при съдържанието, което се стриймва и се гледа на живо във видео платформата, в сравнени със 2019г. С оглед на тези цифри е съвсем логично Google да увеличават бюджета за продуциране и създаване на оригинално съдържание в YouTube.  Това означава, че в следващите месеци ще виждаме още повече клипове, документални филми и онлайн предавания, които са финансирани от компанията. Добър пример е 'Ultimate Home Championship", което представлява виртуално шоу, който ще се води от звездата на NBA, Стивън Къри. Подобни инвестиции ще трябва да гарантират, че YouTube най-подходящата услуга за гледане на видео, без значение дали използвате смартфона или големия екран на телевизора във всекидневната.   Още от Digital: Как да търсим правилно в YouTube
YouTube
Как YouTube се превърна в машина за печелене на пари
Как YouTube се превърна в машина за печелене на пари
Когато YouTube.com стартира в своята бета форма през май 2005 година, дебютът му с нищо не сигнализира, че сайтът ще успее да промени завинаги начина, по който споделяме видео в интернет пространството. Някои от създателите на YouTube разказват пред Business Insider, че първоначално са го разглеждали като най-новият сред редица неуспешни уебсайтове за споделяне на файлове. Но YouTube беше различен - той беше безплатен и не беше необходимо одобрение за видеоклиповете, за да се появят на сайта, а уникалните връзки направиха всеки видеоклип безкрайно споделян и хората нямаха нужда от сложен софтуер, за да направят видео клип или да го публикуват. Към август 2005 година на сайта са качени близо 15 000 видеоклипа, а YouTube отчита средно 10 милиона гледания на страница на ден. Някои от ранните служители на YouTube разказват как през годините след неуверения старт, сайтът се превръща в поле за битки за пари и слава, как поставя основата на TikTokker-ите и как влиятелни лица през 2020 година го използват, за да имат печеливша кариера. „Ако можехме по някакъв начин да увековечим това“ Някои от най-ранните потребители на YouTube са комици, които използват платформата за изграждане на публика. Тоби Търнър, известен като „Tobuscus“, искал по-голяма аудитория за скечовете си. Ето какво споделя той: „Всички бяха щастливи, че са част от тази революция. Имаше хора, които бяха изключително въодушевени да създадат каквото и да било. Хора, на които беше дадена камера, а те не знаеха какво да правят с нея. Казах си, че трябва да успеем по някакъв начин да обезсмъртим това чувство.“ А ето какво споделя GloZell Green: „Качеството не беше добро, но съдържанието на видеоклиповете беше. Нямаше тенденции. Всеки създаваше тенденциите. Никой не беше плувал във вана, пълна със зърнени храни, преди да го направя аз.“ Покрай някои от по-странните видеоклипове, зрителите можеха да намерят и такива, в които тийнейджъри оголват душите си, сякаш пишат дневник. Нямаше къде другаде да намерите такова нещо. Създателите на един от ранните канали се възползват от „чувството за безгранична възможност“ по начин, който никой друг още не го е правил. Каналът „Lonelygirl15“ се появява през април 2006 година и привлича последователи благодарение на 16-годишната Бри, която разказва за живота си под формата на видео блог. В продължение на четири месеца милиони зрители се влюбват в Lonelygirl15 и той става най-гледаният YouTube канал през ноември 2006 година. Той остава на първото място повече от 200 дни, но впоследствие се оказва, че цялата работа е фалшива, тъй като Lonelygirl15 е проект на двама амбициозни режисьори. Меш Флиндърс, един от създателите, споделя: „Да, имахме чувството, че вършим пакост. Но това нямаше да нарани никого, беше просто забавление. Тогава живеехме в един много по-различен, по-наивен и доверчив свят.“ Зараждането на вирусното споделяне През 2006 година Джудсън Лайпли качва своята версия за историята на танца, разказана в 6-минутно видео, озаглавено „Evolution of Dance“. Когато видеото достига 30 000 гледания, Лайпли си мислил, че това може да му помогне да направи концерт. При 250 000 гледания входящата му поща започнала да се залива с имейли от приятели, които видяха видеоклипа му, споделен онлайн. При половин милион гледания той получил гласова поща от YouTube. „Evolution of Dance“ става първият видеоклип в YouTube, който достига 100 милиона гледания. За него Стив Чен казва, че най-добре „определя вирусното споделя на видео“. Реклама на Nike с участието на бразилската футболна звезда Роналдиньо пък е първото видео, което събира 1 милион гледания в YouTube. Nike качват това видео под псевдонима „JoeB“, все едно това е някой потребител на YouTube, а не известната в цял свят компания. „За нула време, това двуминутно видео регистрира повече трафик, отколкото бяхме виждали до сега", казва Чен. „Това всъщност ни накара да отидем до Орегон, за да посетим централата на Nike. Спомням си, че ходех през офиса им, говорейки за потенциала на YouTube.“ Роналдиньо показа, че видеоклиповете в YouTube имат потенциал да привлекат не само голяма аудитория, но и големи марки и по-голяма възможност да спечелят пари. YouTube отваря възможност за печелене на пари През 2007 година YouTube стартира своята Партньорска програма, която има за цел да даде възможност на създателите на видеоклиповете да печелят пари. Много от създателите на видеоклипове признават, че това е причинило забележима промяна в съдържанието и общността. „В много отношения Програмата насърчаваше хората да правят добро съдържание, по-добро съдържание, да поемат риска да харчат повече пари и да вложат повече време и енергия в този занаят“, казва Антъни Падила, един от първоначалните членове на комедийното дуо Smosh. Мелоди Боуи, популярен ранен влогър, известен като „Bowiechick“, признава за тревожността си около създаването на всеки свой клип. Тя казва, че често сравнявала себе си с други по-популярни създатели и се опитвала да се съсредоточи повече върху създаването на съдържание, което YouTube ще може да реализира. "За съжаление не мисля, че ми беше на сърцето да печеля пари от това", казва Боуи. "За мен винаги целта е била документирането на моя живот. Не е бил животът ми." Самият YouTube продължи да дава приоритет на създателите, които превръщат платформата в своя кариера. Тези, които пускаха видеоклипове често - а по-късно и тези, които произвеждаха по-дълги видеоклипове - бяха награждавани. „Всяко хоби, което превърнете в работа, вече не е забавно хоби.“, казва Брайъни Матюс, една от ранните звезди на YouTube от Великобритания, известна като „Paperlillies“. След 15 години По случай 15-годишнината на YouTube, Петър Шуков, собственик на канал, казва: „Нищо не се е променило. YouTube все още е без съмнение, най-доброто място за пускане на независимо съдържание. YouTube свързва създателите на съдържание със зрителите на съдържанието по-добре от всеки друг.“ Днес децата се стремят да станат звезда в YouTube, а ранните създатели се мъчеха да обяснят на приятелите и семейството си защо прекарват толкова много време за запис на видеоклипове, които после качват в интернет. Създателите казват, че са били обвързани от страст и любов към занаята създаване на онлайн видео. Джъстин Езарик, известна онлайн като iJustine, признава че платформата ѝ помага да открие момичета, обичащи видеоигрите и обсебени от технологиите. Според нея без  YouTube тя нямало как да се свърже с тях от своя малък град в Пенсилвания. Ранните YouTuber-и дори организирали еднократни събития в градове като Сан Франциско и Ню Йорк, където можели да се срещнат с феновете си. А днес влиятелни хора използват платформата, за да изграждат свои общности и да разширяват влиянието си. Според GloZell нещата в ранните години на YouTube са били много различни: „Ние бяхме добросъвестни. Никой не знаеше какво правим, но въпреки това имахме своите последователи, които ни обичаха без да се интересуват от това какви са политическите ни възгледи, колко сме дебели, дали сме черни или бели, колко сме високи. Аудиторията в YouTube, винаги ни е обичала и разбирала. Хората идваха и си отиваха, но винаги са имали любов към интернет.“   Вижте YouTube въвежда нова услуга за продуктово позициониране във видео клиповете    
YouTube
Google разкри как работят алгоритмите на YouTube
Google разкри как работят алгоритмите на YouTube
YouTube е един от най-посещаваните уеб сайтове в интернет, който всеки ден забавлява стотици милиони потребители. Алгоритмите на най-популярната видео платформа обработват внушителен брой заявки, за да ни информират и зареждат с положително настроение.  Разнобразното съдържание в YouTube също така изисква и предприемането на мерки за ограничаване на нецензурното и обидното съдържание в профилите. Колкото по-голяма е общността от потребителите, толкова повече задължения и отговорности има Google е разработката и еволюцията на YouTube.  Все повече хора си задават въпроса как точно работи услугата и какви усилия полага Google, за да предлагат най-доброто на милиони хора по цял свят. Компанията винаги е опитвала да бъде максимално прозрачна с потребителите и сега стартира нова инициатива, за да ни разкрие повече детайли за начина, по който е устроен и работи YouTube.  Информацията е разделена в много категории, които обхващат всеки един аспект от работата на YouTube и е достъпна от самостоятелен сайт с името "How YouTube Works".     Така например разбираме, че основен фактор при създаването и поддържането на платформата имат т.нар. "четири R-та" (Remove, Reduce, Raise Up и Reward). Първият елемент е свързан с премахването на съдържание, което нарушава правилата и общоприетите норми на YouTube.  Втората дума представлява ангажимента на Google да предотвратят разпространението на фалшиви новини и друга подвеждаща информация между профилите. Третият ключов фактор от стратегията е "Raise Up" и се изразява в активна комуникация и обратна връзка с властите.  Докладването на инциденти и блокирането на акаунти са само част от мерките, с които YouTube борят този проблем. Четвъртия компонент засяга различните програми за възнаграждение и стимулиране на легитимните профили и авторите на атрактивно съдържание.   В крайна сметка YouTube е внушителна общности от стотици милиони хора с различни интереси и предпочитания. Компанията има нелеката задача да предложи най-доброто на всеки от тях, като гарантира поверителността на личните данни и предлагането на качествено съдържание.    Oще от Digital: Как да търсим правилно в YouTube
още видеа
DMCA.com Protection Status