Вход

Ако нямате регистрация може да се регистрирате от тук

Регистрация

Въведи кода

Apple iPhone 5 (Beta Video)

Следва: Apple iPhone 5 (Beta...
Loading the player...

Apple iPhone 5 (Beta Video)

Публикувано на 22.10.2012 23:00 / oт
Милен Тончев

Истерията около него е голяма, той е един от най-очакваните смартфони както в света, така и в България. Съпоставят го с конкуренти като Samsung Galaxy S3, HTC One X, LG 4X и други, но реално той остава сегментово различно мобилно устройство което няма аналог. Уважаеми дами и господа, зрители на Digital.bg имаме удоволствието да ви представим за първи път в България, първото видео ревю на така желаният Apple iPhone 5.

 

За дизайна на устройството можем да изкажем само суперлативи. Той запазва линията наложена от предшественика си 4 и следователно близнака 4S. Фронтален и заден отсечени панели, метална периферия и лек праг помежду им. Разликата идва от там, че формата вече е малко по-издължена. Нагледно това са височина 123.8мм на ширина 58.6мм. Дебелината също е осезаемо по-малка от тази на предшественика му - точно 7.6мм. Реципрочно и теглото е с намалено с 20% спрямо 4S – 112гр. Реално ширината остава непроменена, а увеличаването от 9мм е във височината. Така работата с една ръка при брауз или при въвеждане на текст е максимално удобна. В същото време теглото на телефона е балансирано така, че да натежава повече в долният край. Цветовите варианти са бял със сребристо-сиво и черен с графитено сива, почти черна периферия. Там в долният край са разположени две решетки – съответно микрофон и достатъчно силен говорител със завидно висока мощност от 91db. Помежду им е стандартният Apple-ски Lightning кънектор, който служи за зареждане през USB, обмен на данни и свързване към други устройства.Новото при него е, че той е изцяло цифров, с осемсигнален дизайн, значително по-издръжлив и тънък спрямо 30-пиновия конектор който Apple използваха досега. Друго интересно нещо е, че Lightning е двустранен и няма начин да го свържете наопаки.

 

Последният изход в долната част на периферията на iPhone 5 е 3.5мм аудио изход. Телефона е проектиран с три микрофона: отпред, отзад и отдолу. Като предният и задният работят заедно, така звука се концентрира на точното място. Отделно комплекта включва и персонално разработените Apple слушалки EarPods. В горният край на периферията е разположен единствено Power бутона, а лявата страна е идентична с тази на 4S – тихият режим при звънене и двуполюсният курсор за звука.

 

Едно от основните преимущества на Apple iPhone 5 е неговият 4" Retina дисплей. Той е с резолюция 1136х640 пиксела. Нагледно – запазва пикселите по хоризонтала спрямо 4S но ги увеличава по вертикала. Осреднено това прави 326 пиксела на инч плътността на пикселите. Толкова, че окото не може да различи отделните пиксели. Реално погледнато това е с 18% повече спрямо 4S. Цветовите оттенъци също са осезаемо повече, почти на половина. А ако трябва да сме точни, пресметнахме, че увеличението е цели 44%. Не случайно в много независими класации iPhone 5 е обявен като притежател на най-добрият смартфон дисплей. Както за игри и брауз, така и възпроизвеждане на HD видео без ивици на екрана. Дисплеят на Apple iPhone 5 има два вида покритие. Дежурният Corning Gorilla Glass, който предпазва смартфона от драскане и oleophobic слой, който предпазва от цапане с мазни пръсти. Ето това вече е приятна екстра, която наскоро видяхме и при тестваните от нас iPad 3 и Sony Xperia Tablet S. Непосредствено над дисплеят на iPhone 5, централно е разположена спомагателната при видео разговори видео камера. Тя е 1.2 MP HD със 720p и 30fps. Теста ни показа, че образа при Skype видео разговор ясен, отчетлив и без нежелана пикселизация.

 

Основната камера е намерила място в горният ляв край на задният панел. Тя е 8 MP с автофокус и резолюция 3264x2448 пиксела. Снимка направена с нея при автоматични настройки можете да видите в текста към видео ревюто ни. Реално това е камерата iSight която наблюдавахме при iPhone 4S, като към нея са добавени няколко подобрения. Едно от тях са панорамните снимки, запаметяващи до 240 градусов ъгъл. Има още по-бързо заснемане, качествена работа при ниска осветеност и подобрена изолация на шума в снимките. Отделно ако снимате на тъмно на помощ идва силна LED светкавица с диапазон на осветяване от около 3-4 метра. Ако снимате видео, то е Full HD с 1080p и 30fps. По време на запис са активни светкавицата и автоматична стабилизация на изображението. Друга приятна екстра е, че докато снимате видео можете да правите снимки без да го прекъсвате и намалявате качеството му.

 

Като хардуер Apple iPhone също блести с индивидуално изработен за него двуядрен процесор Apple A6 с тактова честота 1.2GHz и 1GB RAM. Той е два пъти по-бърз и производителен от A5 който имаме при iPad 3. За графиката партнира триядрен процесор PowerVR SGX 543MP3. Вариантите за вградена памет са общо три - 16, 32 и 64GB. Операционната система която движи всичко това е най-новото което Apple предлага на потребителите си - iOS 6. Сред приложенията които виждаме впечатление ни прави наличието на верният и забавен другар Siri, iCloud и други общо 250 000 апове. Впечатление ни прави наличието на технологиите AirPlay за прехвърлете съдържанието от iPhone-а си на своя HD телевизор и AirPrint за безжично разпечатване.

 

Батерията която с която Apple предлагат iPhone 5 е lithium-polymer със заряд 1440 mAh. С тях смартфона издържа на около 8ч в активен режим или 225ч изчакване. В случай, че възпроизвеждате видео, максимума скача на 10ч.

=============================================================================================

ENGLISH VERSION

 

The hysteria around it is great, it is one of the most anticipated smartphones in the world as well as in Bulgaria. Compare it with competitors like Samsung Galaxy S3, HTC One X, LG 4X and others, but it remains a real segmentovo other mobile device that is unmatched. Ladies and gentlemen, viewers Digital.bg we are pleased to present for the first time in Bulgaria, the first video review of the much desired Apple iPhone 5.
For the design of the device can only express superlatives. It keeps the line imposed by his predecessor and therefore twin 4 4S. Front and rear panels cut, ringed and light threshold between. The difference comes from the fact that the form has been slightly elongated. Visible are the height of 123.8 mm Width 58.6 mm. Thickness was significantly lower than that of its predecessor - just 7.6 mm. Reciprocal and weight is reduced by 20% compared 4S - 112 grams. Real width remains unchanged, and increase of 9 mm is the height. So work with one hand while browsing or text input is most convenient. At the same time, the weight of the phone is balanced so that it weighs more at the lower end. Colors are white with silver-gray and black with charcoal gray, almost black periphery. There in the lower end are two bars - respectively microphone and loud enough speaker with a remarkable high output of 91db. Among them is the standard Apple-ski Lightning connectors has to serve for charging via USB, data transfer and connection to other ustroystva.Novoto him is that he is fully digital with osemsignalen design, much durable and thin compared to 30 - pin connector that Apple used before. Another interesting thing is that Lightning is bilateral and no way to connect it backwards.
The last exit at the bottom edge of the iPhone 5 has 3.5mm audio output. The phone is designed with three microphones: front, back and bottom. The front and back work together so the sound is concentrated in the right place. Separately kit includes personal headphones Apple developed EarPods. At the top of the edge is located only Power button and the left side is identical to the 4S - Ringing in silent mode and bipolar cursor sound.
One of the main advantages of the Apple iPhone 5 is its 4 "Retina Display. It has a resolution 1136h640 pixels. Visualization - Horizontal pixel retains 4S but to increase them vertical. Weighted average, making 326 ppi pixel density. So that eye can not distinguish individual pixels. Realistically this is 18% more than the 4S. tint also noticeably more nearly in half. And if we have to be precise we determined that the increase is 44%. Not coincidentally, many independent rankings iPhone 5 is announced as the holder of the best smartphone display. Both gaming and browsing, and playback of HD video without stripes on the screen. display of Apple iPhone 5 has two types of coverage. duty Corning Gorilla Glass, which protects smartphones from scratch and oleophobic layer that prevents flounder with greasy fingers. Now that is a nice feature that has recently seen and tested by us and iPad 3 Sony Xperia Tablet S. Just above the display on the iPhone 5, is centrally located in the auxiliary video calls video camera. It is a 1.2 MP HD 720p and 30fps. Tests showed that image to Skype video call clear, crisp and without unwanted pixelation.
The main camera has found a place in the top-left corner of the rear panel. It has 8 MP with autofocus and resolution 3264x2448 pixels. Picture taken with it in the automatic settings you can see the text at our video review. Actually it's iSight camera that seen in iPhone 4S, as well as its added several improvements. One of them panoramas, storage up to 240 degree angle. There are faster shutter quality work in low light and improved insulation of noise in images. Separately, if you're shooting in the dark comes to the aid of a strong LED flash illumination range of 3-4 meters. If you shoot video, it is Full HD with 1080p and 30fps. During recording active automatic flash and image stabilization. Another nice feature is that while shooting video shots can be uninterrupted and reduce quality.
Apple iPhone hardware as well shine individually crafted for him Apple A6 dual core processor clocked at 1.2GHz and 1GB RAM. It is two times faster and productive than we have A5 in iPad 3. For triple-core graphics processor partnered PowerVR SGX 543MP3. Options for embedded memory are three - 16, 32 and 64GB. The operating system that drives all this is the latest that Apple offers its users - iOS 6. Some applications that impression makes us see the presence of the faithful and fun companion Siri, iCloud and other general apove 250,000. Impression we make availability of AirPlay technology to transfer content from your iPhone-but on your HD TV and AirPrint for wireless printing.
Which battery which offer Apple iPhone 5 is a lithium-polymer battery with 1440 mAh. They smartphone lasts about 8am in the active mode or 225ch out. If you play the video, the most bounce 10am.

 

When Apple revealed the new iPhone 5 on the 12th of September the device was introduced under the title “Apple’s thinnest and lightest iPhone ever”. Well, the Digital Magnet team has a few more things to add in this video review.

 

As far as design is concerned the new one looks like a stretched out iPhone 4. The basic design lines continue the established iPhone appearance. The chassis features two materials – aluminum and glass which make the construction look solid. The back of the headset is made of anodized aluminum but an interesting and distinctive design concept is the ceramic glass inlays along the top and bottom. It makes it look and feel elegant and luxurious. For the color you can chose between black and silver.

 

On the left side of the body come a volume controller and a silent mode switch. You also have the on / off, sleep / awake key on the top. We find the well-known home button just below the display.

 

The handset of the Apple’s newest mobile device features a larger 4’’ widescreen multi-touch display, protected by a fingerprint-resistant oleophobic coating. But wait, of course we hold a surprise for you – its 7.6mm thickness and its weight of 112g make it considerably thinner and lighter than its predecessor - the iPhone 4s. The brand’s engineers have done a great job as to achieve a larger display, while at the same time reducing the weight, they have come up with a whole new technology: instead of separate layer of touch electrodes between display pixels, the pixels themselves play two roles. On one hand they act as touch-sensing electrodes and on the other, they display the image at the same time. This innovative technology is the reason why the new iPhone is 30% thinner. The other numbers you need to make the picture clearer are 123.8mm height and 58.6 mm width.

 

Since we are talking about Apple it probably wouldn’t be a surprise to rate the display and the graphics with 5 out of 5 points. Despite the increased screen size the pixel density remains 326 PPI. The 4’’ Retina Display provides excellent graphics at 640x1136 pixel resolution. We noticed that that colors that the display produces are more saturated and also pushed a little bit into the warmer part of color range. The wide viewing angle and strong brightness provide an easy outdoor exploitation.

 

I think now it’s time to look inside the Apple’s new product. The iPhone 5 is run by a custom-made A6 dual-core chipset working at 1.2 GHz frequency, coupled with 1 GB of RAM. Those hardware characteristics provide a fast and productive overall performance without any lagging. The memory storage capacities are as follows 16/32/64 GB but once you have picked one you’d better make sure it’s big enough for your needs as you don’t have the option to expand the memory.

 

Cameras have been Apple’s strong suite on the iPhone 4 and the 4s version. The iPhone 5 makes no difference. The rear-facing 8MP iSight camera is an improved version of the one we found in 4s, it features autofocus through an improved lens with Carl Zeiss optics. The resolution is 3264x2448 pixels. It provides crisp detail, accurate colors, creative defocus of the background with macro shots, and impressive sharpness. Although the iSight camera performs pretty well in poor-light conditions, you are also equipped with an LED flash. The new iOS 6 platform brings forth a new panorama shooting mode that creates a 240-degree landscapes. The video recording is in HD at the capture rate of 29 frames per second. We can say only one thing about the camera – great job, Apple!

To fully enjoy the video communication app FaceTime just above the display there is a front-facing 1.3MP camera which captures video in 720p.

 

It’s very important for a mobile device to feature a number of ways to connect as it gives you freedom and flexibility. The new iPhone supports 4G LTE connectivity which provides a faster connection and a therefore a faster browsing experience. What we found surprising is the absence of NFC connection technology as it is one that becomes more and more popular and we find it on many of the latest mobile devices. Anyway, obviously from Apple have decided to bet on the Passbook app as an alternative solution. Another interesting alternative that Apple offer is the USB-replacement called Lightning connector which is a renewed version of the 30-pin dock connection that we used to see in the older generations. It’s more compact and perfectly corresponds to the thin design.

 

What’s better than an impressive performance? An impressive performance that lasts long. The built-in Li-On battery supports up to 8 hours of talk time and also on 3G and up to 225 hours when on standby mode. You can enjoy up to 10 hours surfing online on Wi-Fi. 

Прочети повече
свързани статии
NVIDIA
NVIDIA са генерирали $5 млрд. приходи, въпреки кризата с недостига на видео карти
NVIDIA са генерирали $5 млрд. приходи, въпреки кризата с недостига на видео карти
NVIDIA се сблъскаха с неочакван проблем след премиерата на RTX 30 Series видео картите. Въпреки усилията на компанията все още има недостиг на компоненти, които влияят на дистрибуцията. Ситауцията вече накара NVIDIA да потвърди, че проблемите с доставките на GeForce RTX 3080 и RTX 3090 ще продължат до края на 2020г. Други водещи производители като AMD също са засегнати от кризата, която е предизвикана от няколко различни фактора. От една страна има проблеми със създаването на достатъчно GDDR6 RAM модули, които се използват от видео картите от премиум сегмента. Високото търсене на хардуер заради системите за генериране на криптовалута също ограничава възможностите за покупка на RTX 30 Series. Разпространението на пандемията и ограниченията предизвикани от нея също влияe на нормалните доставки. Първото тримесечие на всяка година обикновено е слаб период за производителите и сега няма да бъде изключение. Специфичната обстановка не се е отразила драстично на финансовото състояние на NVIDIA, за което разбираме от последните им финансови резултати.     Независимо от проблемите с доставките NVIDIA успяват да генерират рекодни приходи в размер на $5 млрд. през последното тримесечие. Това е увеличение от 61% на годишна базара, което още по-добре илюстрира колко успешенен е периода октомври-декември 2020г. за компанията.  Още по-интересното е, че NVIDIA очакват сходни финансови резултати и през първото тримесечие на настоящата година. Ако успеят да демонстират подобно представяне това ще създаде добри предпоставки за рекордни приходи и перз календарната 2021г. Водещ източник на приходи продължава да бъде гейминг сегмента, информира TheVerge. Възстановяването на доставките на RTX 3080, RTX 3090 и RTX 3070 ще е ключов елемент от стратегията на NVIDIA. Данните от последното тримесечие показват, че хардуера за генериране на криптовалута е генерирал едва $300 млн. от общите $5 млрд. приходи за периода. Това означава, че засега виртуалната валута все още няма статут на основен източник на приходи, но може да се превърне в такъв до края на 2021г.   Още от Digital: Над 70 вида лаптопа ще работят с новите видео карти NVIDIA GeForce RTX 30 през 2021г.
Nvidia RTX 3060
NVIDIA ще продават по-евтина версия на GeForce RTX 3060, която има 6GB VRAM
NVIDIA ще продават по-евтина версия на GeForce RTX 3060, която има 6GB VRAM
NVIDIA продължават да търсят начини как да се справят с недостига на компоненти, които ограничават продажбите на видео картите от GeForce RTX 30 серията. Tайванският производител работи активно със своите партньори и доставчици, за да възстанови нормалните доставки. Ако се интересувате от покупката на видео карта от премиум клас най-добре е да изчакате преди ситуацията да се стабилизира. От компанията също така се подготвят за премиерата на NVIDIA GeForce RTX 3060, която ще е продажба от 25 февруари. Този модел е разработен като наследник на RTX 3060 Ti, но съществената разлика е интеграцията на Ampere технологията. Видео картата разполага с 3854 CUDA ядра, които са разпределени във 28 изчислителни зведа. За  сравнение RTX 3060 Ti има 4864 ядра и  38 CU модула. NVIDIA GeForce RTX 3060 поддържа Ray Tracing, като стандартната версия има 12GB GDDR6 VRAM памет. Все пак се очаква NVIDIA да пуснат на пазара и по-евтин модел, който да заводоли високото търсене.     Компанията иска да привлече вниманието с премиерата на 6GB VRAM версия на RTX 3060, която ще се продава на по-ниска цена. С оглед традиционния брой нови видео карти от серията, които представя NVIDIA е напълно логично да очакваме подобно решение. Премиерата на бюджетната конфигурация вероятно ще е обвързана с конкурентните Radeon RX 6700 и RX 6600XT. В интернет се появиха данни за трета версия на RTX 3060, която разполага с 8GB VRAM и изглежда NVIDIA имат много планове как да развият серията. Засега официално не е потвърдено наличието на нито една от 6GB/8GB конфигурациите на RTX 3060. Според данни на VideoCardz има голяма вероятност да станем свидетели на по-наситено портфолио от NVIDIA, особено в бюджетния клас през 2021г. Цената на GeForce RTX 3060 е $329, което означава, че предстоящите версии ще бъдат по-евтини, когато бъде предтавени на по-късен етап от годината.   Oще от Digital: Следващото поколение видео карти ще са 71% по-бързи от NVIDIA GeForce RTX 3080
YouTube
YouTube вече поддържа стрийминг на видео с 4K HDR качество за Android
YouTube вече поддържа стрийминг на видео с 4K HDR качество за Android
YouTube е чудесна платформа да убиете време, когато пътувате или да откриете нова документална поредица. Всеки ден гледаме над 1 млрд. клипа, което е най-добрия показател за популярността на услугата. Google са доста активни в опитите си да накарат авторите да бъдат още по-креативни в съдържанието, което качват в своите профили. Световната пандемия допринесе за увеличение на трафика и ускори навлизането на редица нови функционалности, с които по-лесно да управляваме съдържанието в YouTube. Компанията опитва да привлече по-голяма аудитория за стрийминг на живо, тъй като този сегмент се разраства с динамични темпове. Излъчването в реално време може да се превърне в солиден източник на приходи предимно заради активността на инфлуенсъри и геймъри. Потребителите прекарват все повече време в YouTube от смартфоните, които имат Full HD+ и QHD дисплеи. Високата резолюция е подходящ ъпгрейд, както за гледане на музикални клипове, предавания и филми, така и за хората, които стриймват на живо в YouTube.     Гледането на видео вече ще бъде още по-приятно и реалистично с последния ъпдейт на Google. Нова актуализацията на приложението за Android позволява да стриймваме видео с 4K HDR качество. Досега алгоритмите на Google лимитираха съдържанието до максимум 1440p резолюция, дори ако са ъплоуднати в 4K или по-висока разделителна способност. Смартфоните с Android вече ще могат да възпроизвеждат 2160p видео, ако е заснето в този формат. Функцията ще бъде активирана независимо дали дисплея на вашето устройства поддържа 4K видео. Трябва единствено да отворите клип, който е заснет във 2160р резолюция и да кликнете върху иконата с трите точки, където ще видите наличните формати. По този начин можете лесно да контролирате и променяте резолюцията, когато например не искате да използвате мобилния интернет. Поддръжката за 4K HDR видео в YouTube за Android е дългоочаквано подобрение, тъй като функцията вече е налична за устройствата с iOS.     Още от Digital:  Нова функция ще улеснява избора на резолюция в YouTube
YouTube
YouTube Applause e функция за директно монетизиране на авторите в YouTube
YouTube Applause e функция за директно монетизиране на авторите в YouTube
Споделянето на линкове в YouTube e най-разпространения метод за достъп до видео съдържание онлайн. Платформата на Google предлага внушителна колекция и всеки ден гледаме повече от 1 млрд. от клипа в профилите си. YouTube също така е предпочитана платформа за промотиране на оригинала продукция на независими автори по цял свят. Вече ви информирахме, че YouTube са платили над $30 млрд. през последните три години на авторите на съдържание. Собствениците на профили, които ъплоудват оригинално видео разполагат с различни инструменти да монетизират своите клипове. Google допълнително осигуряват финансиране на няколко програми, с които позволяват на авторите да генерират приходи. YouTube подготвят още една функция с името "Applause", с която потребителите могат директно да финансират любимите автори от самите клипове. Applause ще работи по същия начин, както SuperChats при излъчването на живо в YouTube. Когато купите аплодисмент на любим автора на видеото в неговия акаунт ще се покаже еднократна анимация с продължителност, съобразно размера на сумата, съобщава Somagnews.     Новата функция ще позволи да "аплодираме" създателите на съдържание с допълнителен "Alpplaud" бутон между стандартните икони за Like и Share". Потребителите ще виждат в долната част на екрана "Clap" бутона, с който по всяко време докато гледат могат да подпомогнат авторите със суми от $2, $5, $10 или $50. В горната част ще се визуализира анимация с аплаузи, като в секцията с коментари ще се генерира съобщения, че сте "аплодирали" съответния профил. Тестовете вече са стартирали и се очаква на по-късен етап от година всички потребителите да могат да се възползват от функцията. Taка Google ще премахнат ограничението, че SuperChats може да се използва единствено при излъчване на живо.   Oще от Digital: Какво ще представлява новият бутон Timestamp за коментари в YouTube
NVIDIA
NVIDIA тестват софтуер, които автоматично засича копаене на криптовалута
NVIDIA тестват софтуер, които автоматично засича копаене на криптовалута
Виртуалните валути са обект на все по-голям интерес и генерират невероятни инвестиции. Това важи в най-пълна степен за биткойн, но другите популярни криптовалути също постигнаха рекордни постижения през 2020г. Само предни ви информирахме, че цената на биткойна надхвърли $50 000, което е гаранция за още по-голям интерес на големите компании и инвеститори.  Анализаторите отчитат и сериозен ръст в цената на Ethereum и всички тези процеси доведоха до недостиг на видео карти от ново поколение. Дългоочакваната премиера на GeForce RTX 3000 създаде проблеми с дистрибуцията и накара NVIDIA да потвърди, че проблемите с доставките на GeForce RTX 3080 и RTX 3090 ще продължат до края на 2020г. Голям принос за недостига на хардуер на световния пазар, който продължава от месеци имат системите за копаене на криптовалута. Видео картите от висок клас са предпочитано решение, тъй като могат да извършват сложни изчислителни задачи, които са необходими и за генерирането на виртуална валута, съобщава BGR.     В този случай най-засегнати са геймърите, които дълго време чакат премиерата на GeForce RTX 3000, но не могат да се сдобият с видео картите заради хората, които копаят биткойни. NVIDIA планират софтуерно решение, с което да редуцират производителността при генериране на криптовалута. Така компанията се надява да отблъсне потребителите, чиято цел е да забогатеят от видео картите.Първият продукт, който ще използва софтуера е NVIDIA GeForce RTX 3060. Собствениците на видео картата могат да очакват под 50% от представянето при копаене на биткойн от теоретичния максимум. Oграниченията няма да засегнат възможностите на хардуера за гейминг и любителите на игрите могат да очакват оптимална производителност и ниска латентност.   Още от Digital: Oчаква се недостиг на видео карти през 2021г. заради високата цена на биткойна
още видеа
DMCA.com Protection Status