Вход

Ако нямате регистрация може да се регистрирате от тук

Регистрация

Въведи кода

Apple iPhone 5 (Beta Video)

Следва: Apple iPhone 5 (Beta...
Loading the player...

Apple iPhone 5 (Beta Video)

Публикувано на 22.10.2012 23:00 / oт
Милен Тончев

Истерията около него е голяма, той е един от най-очакваните смартфони както в света, така и в България. Съпоставят го с конкуренти като Samsung Galaxy S3, HTC One X, LG 4X и други, но реално той остава сегментово различно мобилно устройство което няма аналог. Уважаеми дами и господа, зрители на Digital.bg имаме удоволствието да ви представим за първи път в България, първото видео ревю на така желаният Apple iPhone 5.

 

За дизайна на устройството можем да изкажем само суперлативи. Той запазва линията наложена от предшественика си 4 и следователно близнака 4S. Фронтален и заден отсечени панели, метална периферия и лек праг помежду им. Разликата идва от там, че формата вече е малко по-издължена. Нагледно това са височина 123.8мм на ширина 58.6мм. Дебелината също е осезаемо по-малка от тази на предшественика му - точно 7.6мм. Реципрочно и теглото е с намалено с 20% спрямо 4S – 112гр. Реално ширината остава непроменена, а увеличаването от 9мм е във височината. Така работата с една ръка при брауз или при въвеждане на текст е максимално удобна. В същото време теглото на телефона е балансирано така, че да натежава повече в долният край. Цветовите варианти са бял със сребристо-сиво и черен с графитено сива, почти черна периферия. Там в долният край са разположени две решетки – съответно микрофон и достатъчно силен говорител със завидно висока мощност от 91db. Помежду им е стандартният Apple-ски Lightning кънектор, който служи за зареждане през USB, обмен на данни и свързване към други устройства.Новото при него е, че той е изцяло цифров, с осемсигнален дизайн, значително по-издръжлив и тънък спрямо 30-пиновия конектор който Apple използваха досега. Друго интересно нещо е, че Lightning е двустранен и няма начин да го свържете наопаки.

 

Последният изход в долната част на периферията на iPhone 5 е 3.5мм аудио изход. Телефона е проектиран с три микрофона: отпред, отзад и отдолу. Като предният и задният работят заедно, така звука се концентрира на точното място. Отделно комплекта включва и персонално разработените Apple слушалки EarPods. В горният край на периферията е разположен единствено Power бутона, а лявата страна е идентична с тази на 4S – тихият режим при звънене и двуполюсният курсор за звука.

 

Едно от основните преимущества на Apple iPhone 5 е неговият 4" Retina дисплей. Той е с резолюция 1136х640 пиксела. Нагледно – запазва пикселите по хоризонтала спрямо 4S но ги увеличава по вертикала. Осреднено това прави 326 пиксела на инч плътността на пикселите. Толкова, че окото не може да различи отделните пиксели. Реално погледнато това е с 18% повече спрямо 4S. Цветовите оттенъци също са осезаемо повече, почти на половина. А ако трябва да сме точни, пресметнахме, че увеличението е цели 44%. Не случайно в много независими класации iPhone 5 е обявен като притежател на най-добрият смартфон дисплей. Както за игри и брауз, така и възпроизвеждане на HD видео без ивици на екрана. Дисплеят на Apple iPhone 5 има два вида покритие. Дежурният Corning Gorilla Glass, който предпазва смартфона от драскане и oleophobic слой, който предпазва от цапане с мазни пръсти. Ето това вече е приятна екстра, която наскоро видяхме и при тестваните от нас iPad 3 и Sony Xperia Tablet S. Непосредствено над дисплеят на iPhone 5, централно е разположена спомагателната при видео разговори видео камера. Тя е 1.2 MP HD със 720p и 30fps. Теста ни показа, че образа при Skype видео разговор ясен, отчетлив и без нежелана пикселизация.

 

Основната камера е намерила място в горният ляв край на задният панел. Тя е 8 MP с автофокус и резолюция 3264x2448 пиксела. Снимка направена с нея при автоматични настройки можете да видите в текста към видео ревюто ни. Реално това е камерата iSight която наблюдавахме при iPhone 4S, като към нея са добавени няколко подобрения. Едно от тях са панорамните снимки, запаметяващи до 240 градусов ъгъл. Има още по-бързо заснемане, качествена работа при ниска осветеност и подобрена изолация на шума в снимките. Отделно ако снимате на тъмно на помощ идва силна LED светкавица с диапазон на осветяване от около 3-4 метра. Ако снимате видео, то е Full HD с 1080p и 30fps. По време на запис са активни светкавицата и автоматична стабилизация на изображението. Друга приятна екстра е, че докато снимате видео можете да правите снимки без да го прекъсвате и намалявате качеството му.

 

Като хардуер Apple iPhone също блести с индивидуално изработен за него двуядрен процесор Apple A6 с тактова честота 1.2GHz и 1GB RAM. Той е два пъти по-бърз и производителен от A5 който имаме при iPad 3. За графиката партнира триядрен процесор PowerVR SGX 543MP3. Вариантите за вградена памет са общо три - 16, 32 и 64GB. Операционната система която движи всичко това е най-новото което Apple предлага на потребителите си - iOS 6. Сред приложенията които виждаме впечатление ни прави наличието на верният и забавен другар Siri, iCloud и други общо 250 000 апове. Впечатление ни прави наличието на технологиите AirPlay за прехвърлете съдържанието от iPhone-а си на своя HD телевизор и AirPrint за безжично разпечатване.

 

Батерията която с която Apple предлагат iPhone 5 е lithium-polymer със заряд 1440 mAh. С тях смартфона издържа на около 8ч в активен режим или 225ч изчакване. В случай, че възпроизвеждате видео, максимума скача на 10ч.

=============================================================================================

ENGLISH VERSION

 

The hysteria around it is great, it is one of the most anticipated smartphones in the world as well as in Bulgaria. Compare it with competitors like Samsung Galaxy S3, HTC One X, LG 4X and others, but it remains a real segmentovo other mobile device that is unmatched. Ladies and gentlemen, viewers Digital.bg we are pleased to present for the first time in Bulgaria, the first video review of the much desired Apple iPhone 5.
For the design of the device can only express superlatives. It keeps the line imposed by his predecessor and therefore twin 4 4S. Front and rear panels cut, ringed and light threshold between. The difference comes from the fact that the form has been slightly elongated. Visible are the height of 123.8 mm Width 58.6 mm. Thickness was significantly lower than that of its predecessor - just 7.6 mm. Reciprocal and weight is reduced by 20% compared 4S - 112 grams. Real width remains unchanged, and increase of 9 mm is the height. So work with one hand while browsing or text input is most convenient. At the same time, the weight of the phone is balanced so that it weighs more at the lower end. Colors are white with silver-gray and black with charcoal gray, almost black periphery. There in the lower end are two bars - respectively microphone and loud enough speaker with a remarkable high output of 91db. Among them is the standard Apple-ski Lightning connectors has to serve for charging via USB, data transfer and connection to other ustroystva.Novoto him is that he is fully digital with osemsignalen design, much durable and thin compared to 30 - pin connector that Apple used before. Another interesting thing is that Lightning is bilateral and no way to connect it backwards.
The last exit at the bottom edge of the iPhone 5 has 3.5mm audio output. The phone is designed with three microphones: front, back and bottom. The front and back work together so the sound is concentrated in the right place. Separately kit includes personal headphones Apple developed EarPods. At the top of the edge is located only Power button and the left side is identical to the 4S - Ringing in silent mode and bipolar cursor sound.
One of the main advantages of the Apple iPhone 5 is its 4 "Retina Display. It has a resolution 1136h640 pixels. Visualization - Horizontal pixel retains 4S but to increase them vertical. Weighted average, making 326 ppi pixel density. So that eye can not distinguish individual pixels. Realistically this is 18% more than the 4S. tint also noticeably more nearly in half. And if we have to be precise we determined that the increase is 44%. Not coincidentally, many independent rankings iPhone 5 is announced as the holder of the best smartphone display. Both gaming and browsing, and playback of HD video without stripes on the screen. display of Apple iPhone 5 has two types of coverage. duty Corning Gorilla Glass, which protects smartphones from scratch and oleophobic layer that prevents flounder with greasy fingers. Now that is a nice feature that has recently seen and tested by us and iPad 3 Sony Xperia Tablet S. Just above the display on the iPhone 5, is centrally located in the auxiliary video calls video camera. It is a 1.2 MP HD 720p and 30fps. Tests showed that image to Skype video call clear, crisp and without unwanted pixelation.
The main camera has found a place in the top-left corner of the rear panel. It has 8 MP with autofocus and resolution 3264x2448 pixels. Picture taken with it in the automatic settings you can see the text at our video review. Actually it's iSight camera that seen in iPhone 4S, as well as its added several improvements. One of them panoramas, storage up to 240 degree angle. There are faster shutter quality work in low light and improved insulation of noise in images. Separately, if you're shooting in the dark comes to the aid of a strong LED flash illumination range of 3-4 meters. If you shoot video, it is Full HD with 1080p and 30fps. During recording active automatic flash and image stabilization. Another nice feature is that while shooting video shots can be uninterrupted and reduce quality.
Apple iPhone hardware as well shine individually crafted for him Apple A6 dual core processor clocked at 1.2GHz and 1GB RAM. It is two times faster and productive than we have A5 in iPad 3. For triple-core graphics processor partnered PowerVR SGX 543MP3. Options for embedded memory are three - 16, 32 and 64GB. The operating system that drives all this is the latest that Apple offers its users - iOS 6. Some applications that impression makes us see the presence of the faithful and fun companion Siri, iCloud and other general apove 250,000. Impression we make availability of AirPlay technology to transfer content from your iPhone-but on your HD TV and AirPrint for wireless printing.
Which battery which offer Apple iPhone 5 is a lithium-polymer battery with 1440 mAh. They smartphone lasts about 8am in the active mode or 225ch out. If you play the video, the most bounce 10am.

 

When Apple revealed the new iPhone 5 on the 12th of September the device was introduced under the title “Apple’s thinnest and lightest iPhone ever”. Well, the Digital Magnet team has a few more things to add in this video review.

 

As far as design is concerned the new one looks like a stretched out iPhone 4. The basic design lines continue the established iPhone appearance. The chassis features two materials – aluminum and glass which make the construction look solid. The back of the headset is made of anodized aluminum but an interesting and distinctive design concept is the ceramic glass inlays along the top and bottom. It makes it look and feel elegant and luxurious. For the color you can chose between black and silver.

 

On the left side of the body come a volume controller and a silent mode switch. You also have the on / off, sleep / awake key on the top. We find the well-known home button just below the display.

 

The handset of the Apple’s newest mobile device features a larger 4’’ widescreen multi-touch display, protected by a fingerprint-resistant oleophobic coating. But wait, of course we hold a surprise for you – its 7.6mm thickness and its weight of 112g make it considerably thinner and lighter than its predecessor - the iPhone 4s. The brand’s engineers have done a great job as to achieve a larger display, while at the same time reducing the weight, they have come up with a whole new technology: instead of separate layer of touch electrodes between display pixels, the pixels themselves play two roles. On one hand they act as touch-sensing electrodes and on the other, they display the image at the same time. This innovative technology is the reason why the new iPhone is 30% thinner. The other numbers you need to make the picture clearer are 123.8mm height and 58.6 mm width.

 

Since we are talking about Apple it probably wouldn’t be a surprise to rate the display and the graphics with 5 out of 5 points. Despite the increased screen size the pixel density remains 326 PPI. The 4’’ Retina Display provides excellent graphics at 640x1136 pixel resolution. We noticed that that colors that the display produces are more saturated and also pushed a little bit into the warmer part of color range. The wide viewing angle and strong brightness provide an easy outdoor exploitation.

 

I think now it’s time to look inside the Apple’s new product. The iPhone 5 is run by a custom-made A6 dual-core chipset working at 1.2 GHz frequency, coupled with 1 GB of RAM. Those hardware characteristics provide a fast and productive overall performance without any lagging. The memory storage capacities are as follows 16/32/64 GB but once you have picked one you’d better make sure it’s big enough for your needs as you don’t have the option to expand the memory.

 

Cameras have been Apple’s strong suite on the iPhone 4 and the 4s version. The iPhone 5 makes no difference. The rear-facing 8MP iSight camera is an improved version of the one we found in 4s, it features autofocus through an improved lens with Carl Zeiss optics. The resolution is 3264x2448 pixels. It provides crisp detail, accurate colors, creative defocus of the background with macro shots, and impressive sharpness. Although the iSight camera performs pretty well in poor-light conditions, you are also equipped with an LED flash. The new iOS 6 platform brings forth a new panorama shooting mode that creates a 240-degree landscapes. The video recording is in HD at the capture rate of 29 frames per second. We can say only one thing about the camera – great job, Apple!

To fully enjoy the video communication app FaceTime just above the display there is a front-facing 1.3MP camera which captures video in 720p.

 

It’s very important for a mobile device to feature a number of ways to connect as it gives you freedom and flexibility. The new iPhone supports 4G LTE connectivity which provides a faster connection and a therefore a faster browsing experience. What we found surprising is the absence of NFC connection technology as it is one that becomes more and more popular and we find it on many of the latest mobile devices. Anyway, obviously from Apple have decided to bet on the Passbook app as an alternative solution. Another interesting alternative that Apple offer is the USB-replacement called Lightning connector which is a renewed version of the 30-pin dock connection that we used to see in the older generations. It’s more compact and perfectly corresponds to the thin design.

 

What’s better than an impressive performance? An impressive performance that lasts long. The built-in Li-On battery supports up to 8 hours of talk time and also on 3G and up to 225 hours when on standby mode. You can enjoy up to 10 hours surfing online on Wi-Fi. 

Прочети повече
свързани статии
YouTube
YouTube променя начина, по който превъртаме видео клиповете от смартфон с Android
YouTube променя начина, по който превъртаме видео клиповете от смартфон с Android
YouTube e платформа, която разполага с богата колекция от съдържание, която обхваща голям брой жанрове. Независимо дали искате да видите репортаж от футболна среща, да чуете любимото парче, да гледате забавни клипове или документален филм можете да разчитате на YouTube. Всеки ден потребителите гледат стотици милиони клипове в своите профили и стават все по-активни от мобилните устройства. Google обръщат специално внимание на този тренд и постоянно актуализират приложението на YouTube с нови функционалности за Android и iOS. Гледането на съдържание в YouTube е един от най-полезните начини да уплътните времето си, докато пътувате на дълъг път. Със сигурност всеки потребител е свикнал с добре позната та функция за превъртане на съдържание в клиповете, като движите точката, показваща прогреса в клипа от плейъра в долната част Така можете да виждате какво ще се случва напред в даден клип и позволява лесно да се ориентирате в съдържанието и да откриете конкретна част от видеото, което гледате.     Тази функционалност е най-полезна, когато гледаме клипове с голяма продължителност и е неизменна част от създаването на платформата досега. Предстоящ ъпдейт за мобилната версия на YouTube, обаче ще премахне тази функционалности. По този начин няма да можете да превъртате даден клип като местите курсора на музикалния плейър от смартфоните с Android. Функцията вече е достъпна за устройствата с iOS и до дни ще е налична за най-популярната мобилна платформа. За в бъдеще вместо да докосвате лентата, показваща прогреса на даден клип ще можете да кликнете и да плъзнете пръста си в желаната посока, за да превъртите съдържанието в самото видео. Google смятат, че тази промяна ще ни спести моментите, коигато случайно натискаме и прескачаме напред в съдържанието, което гледаме. Можете същот така да използвате врадените бутони, които превъртат през 10-секундни интервали,  за да се ориентирате времево в даден клип в YouTube oт устройствата с Android.   Oще от Digital: Най-добрите алтернативи на YouTube за Android и iOS
AMD RX 6000 Big Navi
AMD RX 6000 Big Navi ще е най-бързата видео карта за геймъри на компанията
AMD RX 6000 Big Navi ще е най-бързата видео карта за геймъри на компанията
AMD се утвърждават като все по-предпочитан избор за геймърите със своята атрактивна серия от процесори Ryzen. Уникалните технологии на компанията и проблемите на Intel се отразиха сериозно на популярността на AMD през последните тримесечия. Само преди дни ви съобщихме, че AMD представиха Ryzen 5000 и най-бързия геймърски процесор в света. Агресивната стратегия на компанията включва още една интересна премиера, която ще стане факт на 28 октомври. Тогава ще видим за първи път AMD RX600 Big Navi GPU. Техническите спецификации на видео картата все още не са публично известни, но сега шефката на AMD, Лиса Су направи интересно изказване, което ще привлече вниманието на доста потребители. В свое изявление най-важният човек в компанията определи AMD RX 6000 Big Navi като най-мощната видео карта за гейминг създавана от AMD досега. Няма да е изненадващо, ако продажбите стартират навреме за празничния сезон в края на 2020г.     Все пак AMD направиха видео демонстрация, която показва как AMD Ryzen 5000 процесорите работят в допълнение с RX 6000 Series GPU. Краткият клип показва геймплей на Borderlands 3, който е показан в 4K резолюция при скорост от 60 кадъра в секунда. Компанията обещава впечатляващо изживяване и също така показа бенчмарк резултати от Call Of Duty: Modern Warfare с активирани ultra настройки от 88fps в 4К формат. Другата игра, която демонстрира мощта на AMD RX 6000 Big Navi е Gears 5 при същата резолюция, но със 73fps скорост. Най-мощната видео карта за геймъри на компанията също така ще представлява дебют на AMD RDNA 2 архитектурата, която предлага разнообразни опции за модификация и се използва от конзолите Xbox Series X/Sony PlayStation 5.   Още от Digital: Процесорите AMD Ryzen 6000 ще са достъпни през 2022г.
Adobe Stock
Аdobe Stock предоставя безплатен достъп до хиляди платени снимки и клипове
Аdobe Stock предоставя безплатен достъп до хиляди платени снимки и клипове
Аdobe са добре известно име сред професионалистите, които освен разнообразието от популярни приложения провеждат всяка година специална конференция. Името на събитието е Adobe MAX и има за цел да стимулира потребителите да бъдат още по-креативни и продуктивни в ежедневеито си. Ограниченията свързани с коронавируса през тази година логично промениха първоначалните планове на компанията. Все пак Adobe са измислили много интересен начин как да зарадват своите потребители в трудните времена, които ни предлага новата година досега. За целта компанията е стартирала две нови инициативи, с които да поддържа духа на своите фенове по цял свят по време на пандемията. Една от основните ценности на Adobe е, че всеки човек независимо от своя социален, етнически и политически статус има огромен потенциал, който трябва да се развива ежедневно. Именно заради това Adobe опитват да направят своите впечатляващи технологии максимално полезни и достъпни за всички потребители по цял свят, съобщава TechRadar.     Двете инициативни на компанията целят да демократизират творчеството и да предложат още повече начини на артистите да бъдат пълноценни в своите проекти. Adobe Stock ще предложи специална селекция от над 70 хил. изображения, видео, илюстрации, шаблони, 3D анимации, вектори и други подобно съдържание безплатно на потребителите. Колекцията е специално подбрана от самите артисти, като съдържанието обхваща популярни теми и също така ще гарантира срества за подкрепа на тяхната работа. Уникалното предложение ще позволи на всеки от нас да извлече максимума от Adobe Stock. Така например ще могат да филтрират съдържание с Copy Space, Colour, Depth of Field и други параметри. Ъплоудването на ваша снимка или видео ще показва материали, които имат сходно съдържание и вече се хостват от други потребители в Adobe Stock. Компанията е създала и нов фонд Artist Development Fund за подкрепа на артисти по цял свят, който ще има пъровначален капитал от $500 хил.   Още от Digital: Най-добрите безплатни онлайн алтернативи на Adobe Photoshop
NVIDIA
Защо NVIDIA спират да използват брандовете Quadro и Тesla
Защо NVIDIA спират да използват брандовете Quadro и Тesla
NVIDIA е водещ производител на хардуер, който дава сериозен приоритет на технологиите за геймъри. Тайванският производител може да се похвали на добро представяне от началото на годината, въпреки ограниченията свързани с пандемията от коронавирус. Така например още през лятото разбрахме, че за първи път в историята NVIDIA е по-скъпа компания от Intel. Данните са добро доказателство за успеха на компанията, която разшири сериозно позициите си в пазар на видео карти за любителите на игрите и центровете за данни. Вече стартираха продажбите на NVIDIA GeForce RTX 3090 - дългоочаквания флагман, който е базиран на Ampere архитектурата. Потребителите ще могат да се възползват от функции като стрийминг на съдържание с 8K  резолюция при скорост от 60 кадъра в секунда. Бързата производителност освен от новата технология се гарантира и от 24GB GDDRX6 RAM. Aктуализираният дизайн с три слота и два по-мощни вентилатора ще гарантира оптимално охлаждане дори при натоварена употреба в продължение на дълги часове.     Компанията вече стартира продажбите на RTX 3090, която може да се купи за около $1499. Все още, обаче са налични ограничени количества на видео картата. Докато чакаме NVIDIA да възстановят нормалната верига за доставки разбираме интересни детайли за стратегията на тайванския производител. За в бъдеще няма да се използват два популярни бранда, които досега намираха място в редица хардуерни продукти на NVIDIA. Това са Quadro и Tesla, информира TechRadar. Компанията потвърди, че няма да използва тези имена в подготвяното портфолио от видео карти с Amperе aрхитектурата. Решението им е провокирано от желанието да се опрости схемата на наименования и актуалните предложения на NVIDIA. Първите Quadro модели дебютираха преди 20 години и този бранд има собствена роля за успеха на компанията през годините. Премиерата на Tegra архитектурата е през 2006г. и с нея свързваме първите опити на NIVIDA да стане влиятелен бранд в мобилната индустрия. За в бъдеще ни очакват видео карти базирани на Ampere архитектурата с имената GeForce и Titan.   Oще от Digital: NVIDIA потвърдиха, че проблемите с доставките на GeForce RTX 3080 и RTX 3090 ще продължат до края на 2020г.
NVIDIA GeForce RTX 3090
NVIDIA потвърдиха, че проблемите с доставките на GeForce RTX 3080 и RTX 3090 ще продължат до края на 2020г.
NVIDIA потвърдиха, че проблемите с доставките на GeForce RTX 3080 и RTX 3090 ще продължат до края на 2020г.
Tайванският производител вече представи официално NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070. Tова се случи на специално събитие в началото на септември и закономерно предизвика сериозен интерес сред потребителите по цял свят. Едно от сериозните подобрения във видео картите е Ampere архитектурата, която гарантира сериозно подобрение в производителността. Както името подсказва NVIDIA GeForce RTX 3090 представлява флагмана в новата серия на NVIDIA. Геймърите могат да очакват поддръжка на геймплей с 8K резолюция при скорост от 60 кадъра в секунда. Този режим ще е наличен в много от предстоящите AAA заглавия на водещите разработчици на игри. NVIDIA GeForce RTX  3090 е с 50% по-бърза от своя предшественик Titan RTX и използва 24GB GDDR6X RAM памет. Няма как да не ви е направило впечатление и актуализирания дизайн на видео картата, която вече има два големи вентилатора и три слота. Освен бързата скорост RTX 3090 работи 10 пъти по-тихо при 30% по-ниска температура.     След като споменахме всички тези характеристики на NVIDIA GeForce GTX 3090 едва ли е изненадващо, че доста потребители нямат търпение да се сдобият с този хардуер. Официалните продажби на новия хардуер на NVIDIA стартираха в последните дни на септември на цена от $1499.  Въпреки това се оказва, че е доста по-трудна задача да се сдобиете с NVIDIA GeForce GTX 3080 и GTX 3090. Причината е, че наличните бройки на видео картите бяха изкупени за изключително кратко време, като в някои онлайн вериги инвентара се изчерпа за броени секунди. Компанията вече уточни, че не успява да изпълни поръчките, заради безпрецедентно високо търсене към видео картите. Шефът на NVIDIA, Дженсен Хуанг сега потвърди, че са били неподготвени за премиерата. От думите му разбираме, че недостатъчната наличност на GTX 3090 и GTX 3080 ще продължи до края на 2020г., съобщава Engadget. Най-големият фактор, който ще допринесе за ситуацията е празничния сезон през декември, когато активността на потребителите е най-висока.   Още от Digital: NVIDIA GeForce RTX 3090 е с 47% по-бърза и струва с 25% повече от RTX 2080 Ti
още видеа
DMCA.com Protection Status