Eволюцията на технологиите позволява да използваме все по-модерни и ефективни методи за решаване на най-големите проблеми на човечеството. Благодарение на иновациите в последните години се наслаждаваме на голям напредък в разнообразни сфери като възобновяема енергия, медицина, образования, превенция на природни бедствия и др. Все още е доста сложно технологиите да играят важна роля в разпознаването на човешките емоции при дирeктна комуникация, заради сложния характер на подобни процеси.

 

Софтуер с изкуствен интелект би могъл много по-лесно да изчисли сложен математически проблем, отколкото да разпознае дали даден човек изпитва удовлетворение или друга силна емоция. Oсновната причина за ситуацията е, че решаването на нормални житейски проблеми изисква наличието на съпричастност. Ние сме емоционално същества, особено когато трябва да направим избор или друго заключение. Машините и компютърните програми не биха се справили успешно с подобна ситуация, предаде VentureBeat.

 

Екип от международни учени вече провеждат серия от експерименти, с които да обучат дадена машина да разбира даден език и да може "да чете между редовете" на думите. Специалистите са намерили как за първи път да позволят на компютър не само да разбира смисъла, но и да вниква в контекста и да разбира какво се е опитвал да каже събеседника им. Един ден подобни методи биха подобрили възможностите на софтуера, но и да позволят машините и хората да бъдат съпричастни един към друг и да съжителстват заедно.

 

Вижте защо човечеството трудно ще намери друга обитаема планета