Xobni за Outlook е странична лента с инструменти, която прави търсенето във вашия email бързо, лесно и забавно. Спесте си време от търсенето и управлението на вашия email. Xobni автоматично създава профили за всички, с които някога сте комуникирали, съдържащи пълна информация за контакта, всичките emails, връзки и прикачени файлове, който сте обменили, както и тяхната активност в социалната мрежа.

Програмата е безплатна, а последната версия включва нови инструменти за Flickr, YouTube и Yelp, както и интеграция с Huddle. Скоростта на търсене е увеличена, а представянето е по-добро при бавни или ненадеждни мрежови ситуации. Имате възможност да забраните "търсене докато пишете" (в опциите). Подобрена е и стабилността, поправени са грешки, отнасящи се до автоматичното довършване и използването на паметта.