Следенето на USB устройствата е лесно, благодарение на продукта на Nirsoft USBDeview. Представлява малък, безплатен инструмент. Подходящ е за всички потребители, ползващи USB устройства.

Приложението показва списък на всичко, свързано към USB портовете на компютъра ви, както и подробна информация за всяко от устройствата като производител, сериен номер, модел, данни за доставчик и производител, и дори датата и часа, в който е било свързано към системата. Интересно е, че получавате информация и за устройства, които вече не са свързани, както и дата и час, в който са отстранени.

USBDeview е малко, но изключително ефективно приложение. Размерът му е 65KB! Не е необходима инсталация и можете да го пренасяте и съхранявате на всякакъв носител. Интерфейсът е малък, но стилен и в крак с времето. Този малък продукт е наистина впечатляващ и напълно безплатен.