SG TCP Optimizer е безплатно приложение. Създадено е да проверява и подобрява интернет връзката ви. Подходящо е за напреднали потребители.

Интерфейсът е прибран, съдържа множество подпрозорци и логически представя всички тестове и настройки. Шестте подпрозореца представят основни и разширени настройки, инструмент за откриване на възможно най-големия неразделим пакет в системата ви, калкулатор, който да изчисли RWIN* стойността, проверка за закъснение и бърз редактор за регистри. Ако не знаете какво правят гореспоменатите неща, то програмата не е подходяща за вас.

Настройките лесно се запазват в резервни копия, така че можете да изпробвате различни варианти и ако при някой от тях по погрешка забавите връзката си, можете да върнете предишната най-добра настройка. Ако някъде имате малки затруднения, то можете да се обърнете към помощния файл.

* RWIN е количеството данни, които компютърът може да приеме без да осведоми изпращача. Ако изпращачът не получи осведомяване определено време, то може дори да повтори изпращането.