Port Detective е безплатно приложение за тестване за отворени портове и тяхното затваряне. Помага ви да откриете кои портове са блокирани от вашия рутер/защитна стена или Интернет доставчик. Програмата е полезна при тестване на това кои портове са блокирани, в употреба или отворени.

Приложението може да се използва с кабелна или DSL свързаност, така че потребителите могат да хостват собствен фото сървър, уебсайт, FTP и mail сървър и други. Много пъти доставчикът на Интернет или локалният рутер или защитна стена ще блокират портовете, правейки хостването невъзможно. Port Detective ви помага да откриете кои точно портове са отворени или блокирани, като по този начин ще ви улесни при откриването на проблеми. Последната версия е с подобрен графичен потребителски интерфейс.