Pipelines 1.8 е безплатна програма, вдъхновена и базирана на приложение, създадено от IBM. Концепцията на Pipelines идва от принципа на извеждането на един процес към въвеждането на друг, още познат като "pipelining". С Pipelines получавате възможността да извършвате широк обхват от операции върху даден файл/файлове, като използвате група от команди. Pipelines ви позволява да променяте лесно и бързо съдържанието на текстов или информационен файл. Можете да променяте само определени части от файла или целия файл, да ограничите промените до определен препинателен знак или дума, да превеждате думи и фрази, да премахвате или добавяте редове с информация. Pipelines 1.8 е полезен инструмент за софтуерни разработчици и е съвместим с операционните системи Windows XP, NT, Vista и 7.