HDD Health е напълно функционален агент за предсказване на повреди при машини, използващи Windows.

Приложението стои в  system tray, наблюдава твърдите дискове и ви известява за предстоящи проблеми.

Програмата е безплатна и използва технологията за само-наблюдение и докладване (Self Monitoring and Reporting Technology – S.M.A.R.T), вградена във всички нови твърди дискове и може да предскаже проблеми във вашите устройства. Известяванията могат да бъдат по  e-mail, чрез локални pop-up съобщения, мрежови съобщения или запаметяване на събитията.

HDD Health работи с  Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/NT.