FreeProxy е прокси сървър, който позволява на множество потребители да споделят една Интернет връзка. Основните характеристики включват HTTP, SMTP, POP, FTP Proxy, TCP Tunneling и SOCKS 4/4a/5.

Приложението работи добре с широк обхват от клиенти, включително браузъри, ICQ и MSN messenger и съответните помощни файлове, илюстриращи настройването на тези клиенти. Като допълнение FreeProxy предлага оторизация за вътрешна потребителска база данни или windows домейн, разширени доклади, съответен контрол на разрешаването на ресурсите, URL филтриране, филтриране по IP адрес, свързване с локален порт, набиране по заявка, контрол на календара, верига от проксита и включва функционален уеб сървър, както и много други характеристики. Приложението е безплатно и се стартира като услуга на всички платформи от Windows 98, ME, 2000, XP и NT до Server 2003.