EquPixy 3.1 е надстройка зa МS Word с основна функция писане на математически и химически формули.За разлика от традиционните Equations или MathType, EquPixy e действа по следният начин.Преобразува формулата написана на един ред в „нормална” формула с числител и знаменател.Това се извършва с натискането само на един бутон.Изключително удобно за кратки формули.Основен плюс на програмата е бързината с която става изписването на формули.За химически формули програмата автоматично извършва изравняване на лявата и дясната страна на уравнението. Добавката разпознава елементите  (напр.  Ca, Hg,Fe) и позволява изписването без натискане на Shift, програмата сама поставя главната буква.