Desktop Doctor е приложение за запаметяване и запомняне на повечето от Интернет и email настройките ви. Този инструмент ще ви помогне да подновите Интернет връзката си при възникване на грешка. Освен това може да проверява и да ви известява за здравето на вашия компютър от време на време.

Това приложение ви спестява много време, когато възникне грешка във свързаността, осигурявайки ви бързо и лесно решение, което в повечето случай ще ви предпази от свързването с поддръжката на вашия ISP за да реши проблема. Програмата е абсолютно безплатна и лесна за използване от всички видове потребители. 

За бърз достъп приложението стои в taskbar. Наличните настройки подлежат на конфигуриране, обхващащи и защитните и възстановяващите настройки. Може да настроите специфични настройки за защита за Outlook, Firefox, Internet Explorer, безжичните ви Windows връзки и за вашата мрежа. Освен това, ако предприетите промени не са тези които сте очаквали, винаги имате опцията да ги отмените.