CyberCafePro е най-популярния и приеман с доверие софтуер за Интернет кафе на пазара от 1999. Използва се в 175 страни. CyberCafePro Client предлага сигурен обществен достъп до компютрите в cyber кафета, Интернет кафета, игрални центрове, телецентрове, училища, библиотеки, обществени и бизнес центрове. Клиентският софтуер е безплатен и надеждно проследява времето и разпечатването, като включва и чат и лесен за използване Pad за стартиране на приложения. Поддържат се потребителски акаунти, кодове за времето и избор на "Играй и плати". Клиентската програма е лесна за инсталиране и настройка. Работи на стандартни peer-to-peer мрежи, включително безжични LAN, всеки Windows 2000, XP, Vista или Windows 7 компютър, както при 32, така и при 64-битовите версии.  CyberCafePro 6 Client софтуерът работи в съгласие с CyberCafePro 6 Main Control Station (Server), като първо се инсталира сървърът.