Calibre има за цел управлението на колекцията ви от електронни книги. Лицензът е безплатен. Оформлението е професионално, а интерфейсът - лесен за употреба.

С помощта на Calibre можете да четете удобно широка гама от формати на електронни книги. Употребата на програмата е достатъчно лесна, за да не ви се налага да ползвате помощния файл. Имате възможност да сортирате колекцията си по азбучен ред или по корица. Може би най-полезното свойство на Calibre е възможността за преобразуване на един тип в друг. Това е от помощ, когато възнамерявате да четете от преносимо устройство, понеже те не поддържат доста от форматите на електронни книги. С помощта на функцията за качване можете да изпращате електронни книги директно към преносимо устройство, което е голямо улеснение.

Програмата изпълнява предназначението си и е лесна за употреба.