Bulgarian Phonetic Keyboard Layout е софтуер, който ви предоставя най-лесния възможен начин за придобиване на българска фонетична клавиатурна подредба. След инсталирането новата подредба ще бъде добавена в списъка с наличните. След това може да я изберете от Control Panel с щракане два пъти на "Regional and language options". След това преминавате на третия, последен таб (Advanced). Променяте езика който да се ползва по подразбиране за енкодинг на non-Unicode програми на "Bulgarian". Преминавате на средният таб (с името Languages) и натискате бутона "Details...". Ще се отвори нов дилогов прозорец. В него, от таба "Settings" изберете бутона "Add...": От новопоявилото се прозорче изберете последователно за "Input Language" - Bulgarian, а после за "Keyboard layout/IME" - Bulgarian Phonetic. След това натиснете бутона "OK", който е малко по-надолу. Преминете на таба "Advanced" и сложете отметката на "Extend support of advanced text services to all programs", ако по някаквa причина липсва.

Това е всичко! Вече си имате действаща кирилица на системно ниво за Windows XP. Можете да изтриете папката с разархивираните файлове и архива. Инсталацията при Windows Vista протича по горе-долу идентичен начин.