Наистина, ние хората създаваме роботи, но поради липса на фантазия се опитваме да направим тези роботи подобни нам - хората, а това се оказва, че просто не е ефективно. Ние сме такива, защото сме еволюирали в това, което сме, а човекоподобният робот е нефункционален и плашещ… 

 

 

Но хубаво, ако имаме човек, то за да не е в постоянна изолация и да се депресира (човекоподобният робот) то е нужно той да има приятел, а кой е най добрият приятел на човека? ...кучето!

 

Та значи ако имаме човек робот, трябва да имаме и куче робот.


 

А когато вече имаме и човек робот и куче робот и те са си самодостатъчни, то ние хората какво да правим?

 

А когато кучето робот срещне куче? Ще стане това, което виждате на това забавно видео поне докато ситуацията е под контрол.