Александър Колев - Ръководител екип - управление на портфолиото в Мтел ни представя новите продукти, които бранда ще предлага на пазара.