Компютърните науки продължават да се развиват и променят с всяка минута, и винаги има нещо ново, което се появява. Дали новото обаче има всички необходими предпоставки, за да се превърне в хит е трудно да се каже, особено когато става въпрос за програмни езици. Програмирането се развива непрекъснато и в момента има няколко езика за програмиране, които се опитват да навлязат, но дали те ще са следващите популярни програмни езици  както са C++ и Java за момента, няма как все още да знаем.

 

Отговорът не е толкова прост, защото всичко зависи от поддръжката на библиотеките за този език . Най-важното обаче, което никой няма да отрече, е кой е създателят на този програмен език. Ако той е основен играч в индустрията, тогава шансовете за успех на неговия продукт са големи.

 

В тази връзка, от Gizmo Crazed ни насочват вниманието към 5 нови езика за програмиране, които имат потенциал за успех. Ако имате нужда от друг език за програмиране, който е по-добър от настоящия, то със сигурност вече имате голям избор.

 

1. Dart 

Създателят на Dart е Google и неговата цел е този език да замени JavaScript. Dart е базиран на класовете, и е предназначен за по-лесна разработка и поддръжка на уеб приложения. Основното предимство на езика е сходството му със синтаксиса на JavaScript, което го прави по-лесен за учене и усвояване. Други предимства на Dart са неговата гъвкавост, лекотата за усвояването му и неговата универсалност – написаните на него приложения ще работят успешно във всички съвременни браузъри, в това число и на мобилни устройства.

 

2. F#

F# е език за програмиране за платформата .NET и Microsoft, който беше използван за първи път във Visual Studio 2010.  F#  поддържа и обектно-ориентираното програмиране, но е първият пълноценен език за функционално програмиране (предназначен за технически изчисления, и за разработка на приложения за финансовите и научни среди) за .NET, и има за цел да постигне лесна интеграция с някои стари императивни езици като C + + и Java.

 

3. Fantom 

Fantom е проектиран за преносимост на различни платформи, и включва както  компилатор, който може да изведе байткод за JVM или Net CLI, така и набор от програмни интерфейси за Java и. Net API, създавайки допълнителен слой на преносимост. Има планове и за разширяването на преносимостта на Fantom с Fantom-JavaScript компилатор, а бъдещите цели включват LLVM компилатор, Parrot VM и Objective-C за IOS. Fantom е с отворен код и е на разположение за Windws и Unix-подобни платформи (включително Mac OS X).

 

4. Zimbu 

Повечето езици за програмиране взимат назаем функции и синтаксис от по-ранните езици. Zimbu взима части от почти всички от тях. Този език е дело на Moolenaar, създателят на текстовия редактор Vim. Целта на Zimbu е да бъде бърз, кратък, преносим и лесен за четене език, така че да може да се използва за всичко – от GUI приложения до писане на код за ядрото на операционната система.

 

5. X10

Езикът за програмиране X10 е разработен от IBM Research. Той е проектиран специално за съвременните паралелни архитектури, с цел увеличаване на производителността до 10 пъти. X10 едновременно разделя глобалното адресно пространство по програмен модел. Кода и данните са разделени в единици, разпределени на едно или повече „места“, което лесно мащабира програма от еднонишково към многонишково програмиране, където отделни нишки се пускат на многоядрени процесори във висока производителност.