Наскоро група от програмисти са потвърдили, че са съставили програма, която е преминала успешно теста на Тюринг. Самият тест представлява надиграване на интелекта на човека срещу този на машината. Компютърът се опитва да накара съдиите да вярват, че той е човешко същество. Според много медии, това което са постигнали програмистите е историческо постижение. Така ли е в действителност? 
Британецът Алън Тюринг е математик, основоположник на теоретичната информатика, както и на теорията за изкуствения интелект. По време на Втората световна война, Тюринг успява да разбие няколко немски шифри, докато работи като криптоаналитик за Британското правителство. След периода на войната той работи върху начините за обработване на информация както от човека, така и от машината. Така създава и тестът на Тюринг за изкуствен интелект, който добива голяма популярност и до днешно време.  
Ученият е вярвал, че може да представи моментът, в който компютрите ще са достигнали способностите на нашите мозъци. Съотнесено към днешна дата, стойността на резултатите от неговия тест остава под въпрос. От Wired.com разбираме как е преминало тазгодишното надиграване между човека и компютъра. 
През 2014-та година се отбелязват 60 години от смъртта на Тюринг, затова и беше организирано събитие, на което известни личности са участвали като съдии в теста на британския информатик. Програмата, дело на Владимир Веселов и Юджийн Демченко е успяла да убеди 10 от 30 съдии, че е истинско момче. Името на програмата-победител е Юджийн Густман и в сравнение с предходните й варианти е имала някои предимства, като това, че приема ролята на 13-годишно момче от Украйна, чиито роден език не е английският. Успял е да изиграе съдиите през около 30 процента от времето, което за повечето учени от тази сфера, не било върхово постижение.
Съдиите на тазгодишният експеримент също не изразили голяма възхита от постигнатото. Докато групата учени твърдели, че никоя компютърна програма до сега не е постигала тези резултати, всъщност още през 1960-та заблудата е била дори за малко по-дълго време от сегашното. През 1991-ва друг чат-робот е изиграл пет от десет съдии, а преди три години Cleverbot е постигнал резултат от 60 процента. Покрай новините за тестове като този на Тюринг, се родили опасения у много хора, че подобни на чат-роботите могат да се възползват от личните данни на потребителите.
Според много съвременни експерти в областта на изучаването на изкуствения интелект, тестът на Тюринг отдавна е заменен с други постижения. В днешно време работят много програми, които показват както интересно, така и интелигентно поведение, като алгоритъмът за предположения на Netflix или личния асистент на Apple – Siri, както и колато, която шофира самостоятелно на Google. И все пак много от постиженията днес се основават на тестове и разработки като тези на британския криптоаналитик Алън Тюринг. 

Наскоро група от програмисти са потвърдили, че са съставили програма, която е преминала успешно теста на Тюринг. Самият тест представлява надиграване на интелекта на човека срещу този на машината. Компютърът се опитва да накара съдиите да вярват, че той е човешко същество. Според много медии, това което са постигнали програмистите е историческо постижение. Така ли е в действителност? 

 

Британецът Алън Тюринг е математик, основоположник на теоретичната информатика, както и на теорията за изкуствения интелект. По време на Втората световна война, Тюринг успява да разбие няколко немски шифри, докато работи като криптоаналитик за Британското правителство. След периода на войната той работи върху начините за обработване на информация както от човека, така и от машината. Така създава и тестът на Тюринг за изкуствен интелект, който добива голяма популярност и до днешно време.  

 

Ученият е вярвал, че може да представи моментът, в който компютрите ще са достигнали способностите на нашите мозъци. Съотнесено към днешна дата, стойността на резултатите от неговия тест остава под въпрос. От Wired.com разбираме как е преминало тазгодишното надиграване между човека и компютъра. 

 

През 2014-та година се отбелязват 60 години от смъртта на Тюринг, затова и беше организирано събитие, на което известни личности са участвали като съдии в теста на британския информатик. Програмата, дело на Владимир Веселов и Евгени Демченко е успяла да убеди 10 от 30 съдии, че е истинско момче. Името на програмата-победител е Юджийн Густман и в сравнение с предходните й варианти е имала някои предимства, като това, че приема ролята на 13-годишно момче от Украйна, чиито роден език не е английският. Успял е да изиграе съдиите през около 30 процента от времето, което за повечето учени от тази сфера, не било върхово постижение.

 

Съдиите на тазгодишният експеримент също не изразили голяма възхита от постигнатото. Докато групата учени твърдели, че никоя компютърна програма до сега не е постигала тези резултати, всъщност още през 1960-та заблудата е била дори за малко по-дълго време от сегашното. През 1991-ва друг чат-робот е изиграл пет от десет съдии, а преди три години Cleverbot е постигнал резултат от 60 процента. Покрай новините за тестове като този на Тюринг, се родили опасения у много хора, че подобни на чат-роботите могат да се възползват от личните данни на потребителите.

 

Според много съвременни експерти в областта на изучаването на изкуствения интелект, тестът на Тюринг отдавна е заменен с други постижения. В днешно време работят много програми, които показват както интересно, така и интелигентно поведение, като алгоритъмът за предположения на Netflix или личния асистент на Apple – Siri, както и колато, която шофира самостоятелно на Google. И все пак много от постиженията днес се основават на тестове и разработки като тези на британския криптоаналитик Алън Тюринг.