Отчет, изготвен от организацията Pew Research Center в рамките на проекта Pew Internet Research Center Internet Project, съдържа резултати от проучване сред 1 400 експерта, проведено през 2014 година.

 

Запитани за бъдещо за Интернет, експертите са отговорили, че „ до 2025 година ще има значителни промени към по-лошо и значително повече пречки за начините, по които хората получават и споделят съдържание онлайн в сравнение с начина, по който в световен мащаб хората могат да оперират онлайн днес.“

 

Над една трета от анкетираните (35%) експерти смятат, че общуването и обменът на съдържание в интернет ще се влошат към 2025 година. Останалите 65% са оптимисти за бъдещето на глобалната мрежа. Така или иначе, предсказването на бъдещето в дългосрочен план винаги е трудно и само времето ще покаже дали има основание за притеснения.

 

Според доклада има четири задаващите се заплахи за Интернет до 2025 година, които хвърлят огромна сянка на съмнение върху перспективата за поддържане на отворен интернет. Ето кои са те според анализаторите от Digital Trends:

 

1. Блокиране на съдържание

Действията на правителствата по поддръжка на безопасност и политическия контрол ще доведе до блокиране, филтриране на съдържание, до сегментиране и "балканизация" на Интернет.

 

2. Загуба на доверие в интернет

 

Доверието в мрежата ще падне в резултат на разобличения за факти за подслушване от страна на държавни органи и корпорации, както и засилване контрола на дейността на гражданите в интернет в бъдеще.

 

3. Комерсиализация при предлагане на информацията

 

Комерсиализацията засяга всичко - от архитектурата на интернет до поток на информацията, може да застраши съществуването на отворена структура на онлайн живота.

 

4. Проблеми при обмена на съдържание

 

Опити за решаване на проблема с информационното претоварване може да предизвика обратен ефект и фактически да разруши структурата на обмен на съдържание.