Глобалното затопляне и драстичните промени в климата на планетата ни са обект на разнообразни изследвания от учените по цял свят. В голяма степен всички техни анализи се обединяват около заключението, че този процес се развива с все по-стабилни темпове, което значително усложнява ситуацията. Ново проучване на Nature Climate Change все пак дава признаци на оптимизъм за ролята ни в борбата със затоплянето на Земята, предаде PopSci.

 

Данните в него показват, че планетата ни става все „по-зелена“ през последните няколко години и доказват, че тя е натрупала сериозно количество допълнителна биомаса. Според тях растителността в глобален мащаб се е увеличила с още 4 тона в периода между 2003г. и 2012г., което е доста добра новина. Причината за това е, че растенията имат ключова роля за поглъщането на въглеродния диоксид и намаляването на парниковите газове в атмосферата.

 

Допълнителните зелени площи са се появили предимно сред странните от бившите съветски републики, както и от масивните насаждения в Китай. Любопитното е, че учените откриват, че районите в които има твърде малко водни източници като Африка, Австралия и Южна Америка се отличават с голямо количество растителност и така също допринасят за този процес. За съжаление все още има огромни територии предимно в Южна Америка и Югоизточна Азия, които са обезлесени и улесняват развитието на глобалното затопляне.