Учени от Университета в Цюрих и ETH Zurich вярват, че продължителната употреба на смартфони променя работата на мозъка ни. Популярността на смартфоните в днешни дни, на практика, означава, че милиони хора използват пръстите си – и най-вече палците си – по един еволюционно нов начин многократно всеки ден.

 

Според учените, „дигиталната история” или всичко, което сме правили на смартфона си, дава изключително полезна информация за това как използваме върховете на пръстите си. Опитите им с EEG, в които участвали собственици на смартфони и на телефони с физическа клавиатура, доказали, че при първите се забелязва засилена електрическа активност на мозъка при докосване на палеца, показалеца и средния пръст до екрана. Доказало се, също, че нивото на активност на мозъчната кора е право пропорционалнно на продължителността на употребата на телефон.

 

На кратко, това означава, че повтарящите се движения, които правим с палците си, докато използваме смартфони променят сетивната връзка между ръцете и мозъка ни. Според учените, това е доказателство, че съвременният човешки мозък се адаптира постоянно в следствие на дигиталната техника, която използваме. В следствие на продължителната употреба на смартфони, следователно, мозъкът на съвременния човек се е реорганизирал и е започнал да увеличава сетивността на палците ни.