Не е тайна за никого, че човешката намеса и драстичната промяна в климата през последните десетилетия се отразяват изключително негативно на животинските видове на земята. Последният доклад на Световния фонд за дивата природа, който се казва Living Planet Report съдържа много интересни данни за тази тенденция. За съжаление основния извод в него е доста негативен и потвърждава унищожителните последици за животните, предаде NewScientist.

 

Според информацията през последните 40 години броя на видовете, които населяват планетата ни е намалял с внушителните 50%. Изследването проследява как се е променила популацията на над 10 хил. вида гръбначни животни по целия свят и обхваща периода между 1970г. и 2010г. Данните са доста плашещи и показват, че общия брой на рибите, птиците, бозайниците, земноводните и влечугите е намалял с 52%.

 

Най-сериозно е положението в Латинска Америка, където тази стойност е 83%, като животните, които живеят в прясна вода са намалели с 76% в този регион. Основната причина за тези резултати е човешкия натиск върху околната среда, както на локално така и на международно ниво. Световният фонд за дивата природа се надява с тези данни да провокира предприемането на по-радикални мерки, които да обърнат тази неприятна тенденция.