Екип от изследователи на University of Leeds привличат вниманието си с последния си експеримент, в който демонстрират за първи път как се създава магнетизъм в метали, които обикновено не са магнитни. В основата на техния метод са едва забележими промени в квантовите взаимодействия в материята, като тази технология един ден може да намали зависимостта ни от редки или токсични метали. Днес подобни материали намират масово приложение в твърди дискове за компютри, медицински устройства, вятърни турбини и др., информира Gizmag.

 

Идеята да се генерират магнитни свойства по този начин предлага изцяло нови възможности за създаване на устройства, използващи изобилие от елементи като мед и въглерод. Припомняме ви, че съществуват само три метала, които са феромагнитни, като това са желязо, кобалт и никел, които могат да придобият свойства на магнит при наличието на такова поле и да продължат да ги имат, след като то бъде премахнато. Основната причина за това е, че състояние, което учените наричат „критерий Stoner” и определя разпределението на електроните в даден атом и силата на взаимодействията им.

 

Изследователите откриват, че създаването на молекулярен интефейс може да промени начина, по който функционират магнитите, като те го покриват с тънък слой с въглеродни C60 молекули. Именно по този начин те успяват да придадат магнитни свойства на металите, които по традиция не са феромагнитни. Засега те са го направили с мед и манган, но се надяват да продължат да работят усилено, за да увеличат за в бъдеще техния брой.

 

Вижте магнитното поле на Земята е със 750 млн. години по-старо