В света се използват няколко основни вида атомни реактори. Ако се опитаме да ги класифицираме, ние би трябвало да ги определим по различни признаци. Те могат да се групират според вида гориво, според корпуса, преносителя на топлина, спектъра на неутроните, и така нататък.

 

По-важното е да споменем, че различните ядрените реактори са основата на една атомна централа, която по своята същност е един ТЕЦ, който използва ядрен реактор за производство на топлинна енергия, от която пък се произвежда електричество. Всички атомни централи се класифицират според поставените в тях ядрени реактори. Така че, ние ще разгледаме различните видове реактори именно според наличните по света видове атомни централи.

 

1. Реактор с вода под налягане

ВВЕР или Водо-воден енергетичен реактор (от руски, ВВЭР, Водо-водяной энергетический реактор) е наименованието на серия от ядрени реактори, които са проектирани в бившия СССР (днешна Русия), и са реакторите, които се използват в централите в Аремния, Русия, Китай, Словакия, България, Чехия, Унгария, Словакия, Иран, Ирак, и Финландия. При реакторите с вода, за гориво се използва уранов диоксид. При деленето на горивото в активната зона се отделя топлина, която се поглъща от топлоносителя (вода) при движението му нагоре между горивните елементи.

 

2. Изследователски ядрен реактор

Това е реактор от басейнов тип, който се използва по целия свят за научни изследвания. Неговата употреба е за производството на различни видове радиоактивни изотопи. При този тип реакторите също се използва уранов диоксид. Реакторът е с форма на паралепипед, в който има цилиндрични пръчки от пресован уранов диоксид, а защитата се осигурява от водата в дълбок басйн, и от бетонните стени на корпус с дебелина от 2 метра. Този тип реактори са с малка мощност, тъй като не са предвидени за производство на електричество.


3. Кипящ реактор

Кипящите реактори са реактори с еднокръгова схема. При тях водата, която преминава през активната зона и отвежда топлината от горивото е и източник за произвеждане на пара за турбините. За гориво се използва уранов диоксид. Именно такива са реакторите в авариралата атомна станция Фукушима.

 

4. Реактори тип CANDU

Реакторите КАНДУ (съкращение от CANada Deuterium Uranium) са с така наречената тежка вода, и са канадски, откъдето идва и името им. Разликата с другите реактори, е че горивото и забавителите на неутрони са разделени, а употребата на тежка вода като забавител и едновременно като топлоносител прави възможно да се използва като гориво стествен или слабо обогатен уран. Реактори от този тип има в Канада, Индия, Южна Корея, Пакистан, Румъния, и Аржентина.

 

5. Реактори РБМК

Тези реактори се наричат още канални реактори с висока мощност (от руски, Реактор Большой Мощности Канальный). В този тип реактори за забавител се използва графит, а за охладител вода. Горивото е слабо обогатен уран и се поставя в канали на графитни блокове. Такива реактори имаше само в Русия и Литва, като авариралият реактор в Чернобил е бил именно от този тип, а в Литва през 2009 година беше спрян и вторият реактор от този тип.