Все още има райони, където дори и да има изградена инфраструктура за широколентов интернет, проблеми като слаб сигнал, или използване на медни жици за окабеляване, може да ви попречат да се възползвате от предимствата на скоростния интернет.

 

В тези случаи, един от най-добрите варианти е да разширите наличните връзки чрез Wi-Fi покритие. Това може да стане като увеличите обхвата на антената на своя рутер. Това ще увеличи силата на Wi-Fi сигнала, а оттам и на неговия обхват.

 

Преди да започнете е добе да проверите в ръководството на рутера за обхвата на антената. Степента, до която антената може да получава и изпраща сигнали се измерва в единицата dBi (decibels isotropic). Колкото по-голяма е стойността, толкова повече можете да постигнете.

 

Стандартният адаптор разполага с обхват от около 2dBi, и всеки 3dBi, които добавите ще удвои обхвата ви. Можете да използвате и сателитни чинии, за да усилите сигнала, но това е начин само за осигуряване на сигнала от една точка до друга, а не за разширяване на общото покритие.

 

Увеличаването на обхвата на една безжична антена става като инсталирате WDS, или безжична разпределителна система (‘wireless distribution system’). При нея се поставя междинна безжична точка, която действа като мост (‘bridge’) или усилвател (‘repeater’), който предава сигнала на по-големи разстояния.

 

Всъщност, по този начин вие създавате две безжични мрежи, които работят като една. Предимството е, че запазвате MAC адреса на клиентските пакети помежду връзките между точките на Wi-Fi достъп. Недостатъците са, че всяка точка трябва да работи на един и същ канал, и това би могло да доведе до интерференция на сигнала, а достъпът на всеки компютър е намален наполовина.

 

Единственото, за което трябва да помислите, е да проучите внимателно стандартите на различните производители, тъй като различните устройства може да не работят заедно.