Интернет на нещата не е футуристична технологична тенденция. Това е първата стъпка към раждането на нов дигитален бизнес, която започва с вашите неща – данните, които обработвате, облачните услуги, които използвате и интелигентните инструменти за бизнес анализ, от които се нуждаете. Това е вашият е интернет на нещата.

 

Затова анализаторите вече говорят за три основни компонента на интернет на нещата. Те са причината за повявата на нови източници на конкуренция и ще определят нови групи от печеливши и губещи играчи. Защо това е така?

 

Онези производителите, които са достатъчно гъвкави, за да променят и трансформират бизнеса си така, че да уловят възможностите, създадени от интелигентните, свързани продукти в интернет на нещата, ще успеят, тъй като успехът им ще бъде предопределен от комбинацията от софтуер, облак и услуги. Онези, които не го направят, ще изгубят своята конкуретноспособност. Как се стигна до тук?

 

Тъй като ефективното производство на физически продукти беше отличителен белег на конкурентно предимство за производителите през последните 50 години, тази стратегия доведе производителите до това да дават приоритет на дейностите, които носят максимална въвръщаемост при продажбите.

 

Продуктите обаче ‘еволюираха’ от чисто физически компоненти към сложни системи, съчетаващи процесори, датчици, софтуер и цифрови потребителски интерфейси, и сега са част от интернет на нещата. По този начин, възможностите на продуктите се умножиха и се създадоха нови възможности на базата на основната функция на продуктите.

 

Тази трансформация измества стойността към софтуер, облак и услуги и предопределя появата на изцяло нови бизнес модели. Така че ако искате да имате ключа към интернет на нещата, трябва да притежавате тези три основни елемента.

 

А това е валидно за всички производителите, които успяват да уловят възможностите, създадени от интелигентни, свързани продукти в интернет на нещата. Ако искате да сте сред тях, вижте информацията на Tech Radar за 3 ключа към успеха в интернет на нещата.

 

1. Изместване на фокуса от хардуер към софтуер

Тъй като производителите се стремят да ускорят иновациите при новите цифрови продукти, за да отговорят ефективно на нарастващото многообразие на търсенето, те все по-често се обръщат към помоята на софтуера. Например, автомобилите вече се прозивеждат с програми съставени средно от по 100 милиона реда код, за да се добавят различни различни режими на управление, различни конфигурации на работа на двигателите двигатели, различни круиз контроли и опции за команди без използванетпо на ръцете (‘handsfree commands’).

 

2. Изместване на фокуса от продукта към облака

Свързването на интелигентни продукти в облака позволява на единичен цифров компонент на продукта да разшири възможностите на отделните продукта и да представи изцяло нови възможности. Например, Wi-Fi музикалните системи преориентират основната си функционалност от отделния продукта към облака, с което успяват драстично да орпостят дизайна на продуктите, да подобрят потребителския опит, и да позволят по-добро интегриране с други приложения и услуги.

 

3. Изместване на фокуса от продуктите към услугите

Продукти сега са интегрирани с услуги. Например, производителите на двигатели на въздухоплавателни средства не продават двигатели, а часове полетно време, а производителите на автомобили рекламират време на работа на двигателите и разработват услуги с добавена стойност, за да могат шофьорите да управлявате по-добре разходите. Така че, ако днес някоя компания пренебрегне този начин на поглед върху продажбите на своите автомобили, тя категорично ще загуби пазарен дял.