Понякога разглеждаме технологиите в опозиция спрямо живата материя. Истината, обаче, е, че механизмите на всяко едно електронно устройство са своеобразен огледален образ на механизмите, на които се базира цялата жива природа, включително човека. Това обяснява защо при разработването на нова технология учените се обръщат за вдъхновение и идеи от природата.По същия начин са вдъхновени и изкуствените нервни клетки – нов вид технология, която има потенциала да направи революция в начина, по който управляваме технологичните устройства. Тези изкуствени клетки са вдъхновени от принципа, по който работят афекторите: единият от двата вида нервни клетки, които участват в рефлексната дейност на човешкия организъм (рецептори и афектори).


Нервните клетки в човешкото тяло и електронните уреди работят по различен начин, но използват сходни методи за комуникация. И клетките, и техниката изпращат пулсации, чрез които транспортират – в първия случай – електрони, а във втория – различни химически вещества. Учените започват да използват тази сходност в опит за създаване на изкуствени нервни клетки, които биха предизвикали революция в управлението на компютърните устройства.

 

 

Какво представляват изкуствените нервни клетки

Учените са разработили покритие за електрод от специален полимер, който провежда електрически ток и протеини и, подобно на нервните клетки, позволява обмяната на йони. Същият полимер съдържа вещество, което предизвиква и растежа на неврони около металния електрод. В крайна сметка се създава микроскопичен имплант, който се поставя в близост до мозъчната тъкан. Невроните от мозъка се свързват с електрода в импланта и позволяват протичането на електрически заряд между човешката тъхан и силициевото устройство.Приложения в електрониката

Ако един ден този имплант стане реалност, на теория ще можем да управляваме електронни устройства само и единствено с мозъка си. Ще бъде достатъчно да помислим за някаква команда, за да изпрати мозъкът ни нервен сигнал, който, на свой ред, да се свърже директно с импланта и да изпрати тази команда до някакъв вид техника като камера, ръка на робот или компютърна система.Приложения в медицината

Полимерното покритие, което превръща електрода в своеобразна изкуствена нервна клетка може да се използва в уреди като пейсмейкъра, които така или иначе разчитат на комуникацията между жива тъкан и електронен интерфейс. Технологията, обаче, има потенциала и да възстановява изгубени сетива като зрение и слух, както и да подобри управлението на протези.