В съвременния цифров свят, архивирането и криптирането са жизненоважни навици,  които всички трябва да притежават. Ако не сте направили резервно копие на вашите документи, електронни таблици, снимки и видео те може да изчезнат за секунди. А без криптиране, вашите файлове с поверителна информация може да попаднат в неподходящи ръце и да станете жертва на кражба на самоличност например.

 

С една дума, трябва да архивирате всички ваши файлове, както и да ги криптирате, дори и тези, които сте архивирали. Повечето комерсиални програми за архивиране имат опция за криптиране, между тях са дори и някои безплатни програми.

 

Ако обаче се притеснявате, че някой може да открадне вашия външен диск и да получи достъп до файловете ви, трябва също така да се притеснявате и за това че някой може да открадне вашия компютър. А това означава, че трябва да криптирате и файловете, които са на диска на вашия компютър.

 

Това може да звучи като твърде много работа и суетене за несериозен проблем, а това може да обърка всичко. Първо, проблемът с поверителността на личните данни не е малък и злоупотребите всеки ден нарастват. И второ, работата по архивирането и криптирането може да не ви отнема време ако изберете подходящия инструмент за криптиране.

 

От PC World ни информират, че има решение на този проблем и той се нарича TrueCrypt. С това безплатно приложение можете автоматично да криптирате всички ваши архивирани файлове и по този начин да си спестите време. И точно тук е важният момент при криптирането на данни, който може да не се знае от всички – не е нужно да се криптира всичко.

 

Според анализаторите, криптирането е необходимо само за поверителни документи свързани с вас и вашия личен живот като правни документи, данъчни формуляри, както и всичко друго, което представлява реална опасност за сигурността ви.

 

TrueCrypt позволява създаването на криптирани виртуални дискове, които след това могат да се "монтират" и използват като обичайни логически дялове. Може да криптира съдържанието на всички (или отделни) дялове от вашите твърди дискове или устройства като USB памет, флопи диск и други. Има възможност дори за маскиране на криптирания файл така, че той да не се вижда.