NASA изразиха за пореден път увереността си, че ще успеем да намерим доказателства за съществуването на извънземна форма на живот в следващите две десетилетия. Въпреки техния оптимизъм относно реализирането на тази впечатляваща мисия, последният доклад на екип от международни специалисти поставя под сериозно съмнение постигането на тази цел. Основната причина за това е, че те провеждат детайлен анализ на над 100 хил. галактики, но не успяват да открият никакви доказателствa за съществуването на напреднала извънземна форма на живот, съобщава discovery.

 

Изследователите използват информация от WISE обсерваторията на космическата агенция, търсейки наличие на енергия, която се излъчва под формата на топлина. Идеята на проекта им е, че ако приемем, че дадена галактика е колонизирана от усъвършенствана цивилизация то енергията от нея ще може да бъде уловена в инфрачервените дължини на вълните. От своя страна те сравниха този процес с начина, по който работят компютрите и факта, че те се нагряват много повече, когато са включени и изпълняват командите ни.

 

Анализът им обхваща 100 хил. галактики, като учените откриват, че едва 50 от тях имат необичайно високи нива на инфрачервено излъчване. Крайното им заключение е, че или в тях няма подобна форма на живот, или ако това не е така те не използват достатъчно количество енергия, за да можем да ги открием със съвременните технологии. Разбира се те ще продължат да използват различни инструменти, за да изследват Вселената, но на този етап тази мисия продължава да изглежда доста трудна за реализация.