Драстичните климатични промени породени от глобалното затопляне вече започнаха да се отразяват на флората и фауната на Земята и тези процеси ще продължат да се задълбочат в следващите десетилетия. Световният океан в момента се намира в средата на радикална промяна, която едва ли е изненадващо, че е провокирана изцяло от човешката дейност. Учените са на мнение, че до края на века той бъде напълно различен от сегашното състояние, което всички познаваме, предаде TheVice.

 

Световният океан покрива 71% от територията на Земята и тези данни са поредното доказателство за ролята на хората в глобалното затопляне. Данните разкриват, че той абсорбира в момента повече температура от всеки друг период в историята през последните 10 хил. години и тази стойност продължава да се увеличава. В същото време се оказва, че океана променя драстично и своя химичен състав, което постепенно ще измени теченията и екосистемите от животни и организми в него.

 

За хората, които живеят най-близо до него той ще стане много по-враждебен, а крайбрежните наводнения ще стават все по-често явление и ще застрашават много градове. Учените смятат, че арктическите канали ще създадат изцяло различни търговски пътища, а тези процеси ще променят и местата, на която рибарите могат да откриват прясна риба. Комбинацията от всички тези фактори ще превърне световния океан в много по-различно място, от това което познаваме днес само след няколко десетилетия.

 

Вижте успяваме ли да се противопоставим на глобалното затопляне