Така наречените Buzz Words са термин, който все по-често се използва от анализаторите в медийното пространство за дефиниране на тенденциите в различни индустрии. Този термин е използван за първи път през 1946 година за обозначаване на студентски жаргон.

 

Днес с Buzz Words (или Buzzwords) се обозначават най-общо изрази, които са на мода в някоя индустрия. Това са ключови думи или фрази, които се използват, за да впечатлят аудиторията, и които често произхождат от жаргонни думи.

 

Тези „модни думи“ са най-общо казано клишета, тоест, специален вид думи и речеви конструкции, които все по-често се използват в областта на търговията, рекламата и в различни професионални среди.

 

Тяхната цел е да покажат, че говорещият е информиран и онова, което казва е важно и уникално и трябва да се приме сериозно. Дали обаче подобен подход може да впечатли истинските професионалисти? Не трябва ли да бъдем по-осведомени за онова, което стои под повърхността? Вместо това, като че ли често Buzz Words стават достатъчно основание да приемем дадена услуга или продукт за качествени.

 

Оказва се, че повечето специалисти са на мнение, че Buzz Words са по-скоро признак за евтина популярност и ако те присъстват в нечий речник могат да бъдат показател за повърхностно и недобро познаване на темата.

 

От Mashable считат, че терминът Buzz Words е по-скоро показател за внезапната и незаслужена популярност на дадена дума. Като цяло, модерните думи в дадена индустрия не са дефинирани ясно и недвусмислено и невинаги е лесно да се разбере добре защо са се превърнали във феномен. Във всички случаи обаче, те не водят до  задълбоченост и не са критерий за разбиране на дискутираната тема.

 

В крайан сметка, сред професионалистите се налага усещането, че от всички нови думи в езика, модните (Buzz – „слух, шум“) думи се използват от хора, които не са компететни по дадена тема, и в повечето случаи нямат знание за онова, което стои зад тях.

 

Тъй като произходът им често е неизвестен за широката публика поради факта, че са произлезли от професионални кръгове, масовата употреба на Buzz Words може да е сигнал, че не сте професионалист по даден въпрос.

 

Мнозина погрешно смятат, че Buzz думите демонстрират умения и знания. Според специалистите, употребата им от човек, който няма нужния опит и професионална история може само да е индикация в обратна посока.

 

Разбира се, Buzz Words ще продължат да съществуват, тъй като най-добре отразяват рекламните цели на големите компании, които искат да направят така, че техните постижения да излеждат значими в очите на масовия потребител. Истината е, че един от начините за успешно изграждане на маркетингова стратегия е „вграждането“ на Buzz Words в анотациите на продукти и услуги.

 

Това обаче може да подведе онези, които търсят поприще и реализация в определни среди, тъй като знанието и използването на модните думи не е гаранция за разбиране на темата, или за наличието на минал опит в индустрията.

 

Очевидно така наречените Buzz Words са често прикрит опит за създаване на положителен образ на стоки или услуги без да има ясни факти или данни за качествата им. Нещата са стигнали дотам, че вече има имена на търговаки марки, които се натрапват като синоним на качество въпреки очевидното наличие на по-добри алтернативи.

 

Според специалистите, проблемът отдавна е конкретизиран, но все още понякога се нарича с доста неясното име „спонтанна реклама“ – още една Buzz Word, зад която всъщност стои прикриването на продуктово позициониране на предлагани стоки от големи корпорации.

 

Ето защо, ако не искате да бъдете подведени в очакванията си, е добре да внимавате с популярните модни думи в реклами, предложения за работа, или оферти в интернет. В крайна сметка, Buzz думите трябва да помагат за по-бързото навлизане по дадена тема и да бъдат синоними на съществуващи добре познати характеристики на стоки и услуги. Ако те вместо „вход“ по темата са се превърнали в самата тема обаче, внимавайте.

 

Избягване на яснотата и уникалността на посланието трябва винаги да е сигнал за по-задълбочена проверка на нещата. В противен случай може да останете дълбоко разочаровани и измамени в очакванията си.

 

В заключение, независимо дали става дума за образование, или избор на професия, за закупуването на стоки, или подкрепата на инициатива в интернет, „модните Buzz думи“, с които нечие послание идва до вас би трябвало да бъдат аналог единствено на ръкостискането при запознанство. Това дали ще подкрепите нечия идея, не трябва да зависи от „шумът“ вдигнат от използваните Buzz Words.