Интернет има проблем с капацитета – до такъв извод стига сайтът Engadget, позовавайки се на предупрежденията изказани от представител на Alcatel-Lucent по време на събрание на изследователи в Кралското общество в Лондон. Според него, след около пет години ще достигнем скорост от 100 терабита в секунда – бариера, която ще се окаже трудна за прекрачване.

 

Физическото ограничение е причинено от самата природа на оптичните кабели – гръбнакът на интернет мрежите. Единственото традиционно решение на този присъщ за тези кабели проблем е да се увеличи техния брой с цел достигане до по-голям капацитет. Това решение, обаче, често се оказва непрактично и, като се има предвид, че технологии като 8K вече надничат зад ъгъла, проблемът с достигането на лимита в скоростта на интернет ще става все по-голям и по-голям.

 

За щастие, на гореспоменатото събрание учените коментираха и няколко неконвенционални решения на проблема. Една от обсъжданите техники, например, се базира на предварително натрупване на мощност в оптичните влакна и използване на изчисления с цел реконструиране на сигнал, който ще може да се ползва на другия край на линията. Друго решение предвижда използването на нишки с многобройни ядра, които ще предлагат по-голям капацитет в по-малки размери.