Европейската комисия (ЕК) заедно с 180 различни компании и изследователски организации на континента положиха основите на нова инициатива с името SPARC. Oсновната идея на тази концепция е тя да засили присъствието на ЕС в глобалния пазар на потребителски роботи, чиято стойност се очаква да достигне до €60 млрд. на годишна база до 2020г. Съвместната инвестиция за реализирането на тази амбициозна цел ще е приблизително €2,8 млрд., съобщава PCWorld.

 

Планът на ЕК e по този начин да успее да създаде над 240 хил. нови работни места, но засега няма детайли как той ще се отрази на сегашния пазар на труда. Много потребители се страхуват от факта, че усилването на присъствието на повече роботи в различни индустриални сфери може да коства работата им. Oрганизацията euRobotics ще участва с инвестиция от €2,1 млрд., докато останалата сума от €700 млн. ще бъде поета от Европейската комисия.

 

SPARC ще ускори навлизането на роботите в много сектори като селско стопанство, здравеопазване, транспорт, гражданска сигурност и др. Благодарение на този проект ЕС се надява да увеличи своя пазарен дял в тази индустрия, който в момента е около 42% и генерира приходи от €4 млрд. годишно. Един от най-големите проблеми пред този проект е недостатъка на достатъчно специалисти с IT познатия за попълване на новосъздадените работни места в роботиката, който може скоро да достигне до дефицит от над 1 млн. души.