Независимо как го наричат - AirPod, OneFlowAir, CityFlowAir, MiniFlowAir или MultiFlowAi автомобилите са направени по патент на френската фирма MDI Enterprises. Те всички са задвижвани от компресиран въздух и използват специалния патент на компанията, наречен „активна камера”. 

Накратко камерата използва гориво, за да загрее въздуха, като по този начин изходящата енергия се удвоява.