Дългогодишния растеж на производителността на компютърните устройства, ще доведе до момент, в който ако не се възприемат радикални промени в областта на софтуера и разработването на революционни нови микрочипове, сектора има голяма вероятност сериозно да забави своето бъдещо развитие.

 

Това е най-яркия извод, от проведеното наскоро изследване на US National Research Council, чиито доклад е озаглавен The Future of Computing Performance: Game over or next level?. Това определено е лоша новина за почти всички нива на индустрия, чиято пазарна стойност е оценявана на $ 1 трилион, която вече се е превърнала в двигател на икономическото развитие, коментира newscientist.

 

Микропроцесорната техника подобри своята скорост, с коефициент 10 хил, през 80-те и 90-те, но въпреки това две препятствия може да попречат на бъдещото развитие на изчислителната мощност на компютрите през следващото десетилетие. Намаляването на размерите на предавателите всъщност накара скоростта, на която микрочиповете работят да достигне около 3 Ghz през 2005г. Това се дължи на факта, че бързите чипове генерират твърде голямо количество енергия, за да бъдат използвани масово в смартфони и персонални компютри.

 

Производителите започнаха да разработват микропроцесори с две, четири, или осем ядра на един чип, за да да преодолеят това препятствие. Докладът предупреждава, че енергийната ефективност не може да бъде развивана много повече и за в бъдеще ще продължи да бъде ограничена консумацията на енергия, най-вероятно в рамките поне на десетилетие.

 

Чиповете с няколко ядра постигат своето предимство в скоростта с разделянето на задачите между процесорите. За да работи това ефективно е необходимо софтуера да бъде разбработен така, че да позволява изпълнението на множество задачи успоредно, а не последователно един след друг. Идеята за паралелна работа на компютрите предлага ясен път напред за поддържане на растежа в областта на компютърната скорост. Някои изследователски разработки функционират добре, работейки паралелно, като например симулации на климата или ядрени разработки.

 

Дори Google разработи набор от паралелни инструменти за програмиране, наречен MapReduce, предназначен да обработва огромен обем от данни, събрани от техния софтуер, който индексира интернет. Докладът предупреждава, че превръщането на голяма част от софтуера, написан за серийно изпълнение, за да работи ефективно в паралелен режим ще бъде изключително трудна задача. Тя ще изисква нови процеси и инструменти в областта на софтуерното инженерство, а програмистите ще трябва да се преквалифицират, за да ги използват.