Teхнологиите за 3D принтиране на обекти са интересна иновация, която позволява да отпечатвате желаната структура с наслагването на различни слоеве. Понякога това може да се превърне в ограничение, тъй като забавя значително целия процес, а в определени случаи да оскъпи продукта. Екип от учени на Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) създадоха алтернативен метод, който отстранява гореизброените проблеми и съкратява значително времето за 3D принтиране. съобщавa Еngadget.

 

Идеята им е вдъхновена от принципите на томографията - техника за изобразяване на напречно сечение през твърд обект с помощта на рентгенови лъчи или ултразвук. Самото принтиране изисква използването на фоточувствителна смола, която се осветява от множество ъгли. Учените допълват, че натрупването на светлината допринася за втвърдяването на самия материал. По този начин обекта се образува като плътна структура вътре в смолата, а не се изгражда слой по слой при традиционния 3D печат.

 

 

Технологията е доста обещаваща и може да намери разнообразни приложения, тъй като може да принтира обекти за едва "няколко секунди". На този етап системата е в състояние да прави структура с големина от два сантиметра с прецизност от 80 микрометра. Това е приблизително същата стойност, както човешки косъм. Все пак учените вярват, че тази стойност може да се увеличи до 15 сантиметра. Предстоят още експерименти, които да изпипат новия процес и да ускорят масовото му комерсиализиране в индустрията.

 

Още от Digital: Учени изобретиха 100 пъти по-бърза технология за 3D принтиране