Nokia вече са започнали да проучват стратегическитe възможности за своя бизнес, който е изложен на все по-сериозна конкуренция. Финландският производител на телекомуникационно оборудване търси начини как да увеличи приходите си в световен мащаб. Компанията вече работи със съветници, които да предложат най-подходящите алтернативи за бизнеса им, включително и продажбата на някои ключови активи. Сливането с външни компании също е една от възможностите, която може да очертае бъдещия път на Nokia.

 

Потенциалните варианти са свързани и с пренасочване на инвестициите и приоритетите в дългосрочен план. Основната причина за ситуацията са все по-малките приходи, които генерира Nokia на световния пазар. Акциите на компанията на борсите са загубили приблизително една трета от стойността си през последната година. Всичко това принуди Nokia да понижат своите прогнози както и да спрат планираното изплащане на дивиденти в края на 2019г. Не се очаква значително увеличение на печалбата преди началото на 2021г.

 

Една от обсъжданите идеи е комбиниране на бизнес дивизии с конкуренти като Ericsson. Подобно партньорство би могло да редуцира оперативните разходи с повече от 30%. Финансовите перспективи пред Nokia не са особено позитивни, което се дължи на високата цена необходима за разработването на 5G технологиите и невероятната конкуренция. На този етап Nokia и Ericsson не са коментирали официално данните за евентуалното сливане или задълбочено партньорство и тепърва ще разбираме повече за бъдещето на финландския производител.

 

Още от Digital: Nokia проявяват интерес към гъвкавите смартфони