Windows 10 беше създаден да се ползва най-вече на устройства със сензорен екран, но Microsoft не забрави своите традиционни потребители на компютри. Операционната система разполага с много вградени клавишни комбинации – включително и нови такива за Command Prompt.

 

За всички, които предпочитат физическата клавиатура, информацията на CNet за всички клавишни комбинации за Windows 10, които трябва да знаете, ще бъде от полза.

Основни клавишни комбинации

Ctrl + A: избор на всички елементи в прозореца

Ctrl + C или Ctrl + Insert: копира избрания или осветения елемент (например текст, изображения и т.н.) 

Ctrl + V или Shift + Insert: поставя избрания или осветения елемент

Ctrl + X:  изрязва избрания или осветения елемент

Ctrl + Z: отмяна на предишното действие

Ctrl + Y: Повторно действие

Ctrl + N: когато File Explorer е вашия текущ прозорец, отваря нов File Explorer прозорец със същия път на папката като текущия прозорец

Windows клавиш + F1: Отваря търсене в Bing с "как да получите помощ в Windows 10" в браузъра по подразбиране.

Alt + F4: затваря текущото приложение или прозорец

Alt + Tab: превключва между отворени приложения или прозорци

Shift + Delete: изтрива избраните елементи за постоянно (пропуска се кошчето).

Старт менюто и лентата на задачите

Можете да използвате тези клавишни комбинации, за да отваряте, затваряте и по друг начин да контролирате менюто „Start“ и лентата на задачите.

Windows клавиш или Ctrl + Esc: отваря се „Start“ менюто

Windows клавиш + X: отваря тайното „Start“ меню

Windows клавиш + T: завъртате се през приложенията (включително прикачените приложения) в лентата на задачите

Windows клавиш + [цифра]: отваря приложението, закрепено в позиция [числото] в лентата на задачите. Например, ако имате Edge фиксиран на първото място в лентата на задачите и кликнете върху клавиша Windows + 1, Edge ще се отвори. Ако приложението вече е отворено, ще се отвори нов прозорец.

Windows клавиш + Alt + [цифра]: отваря менюто с десния бутон на мишката за приложението, закрепено в [числото] на лентата на задачите

Windows клавиш + D: показва или скрива десктопа.

Десктоп: Windows, Snap Assist и виртуални десктопи

Тези преки пътища контролират как отделните прозорци действат на вашия десктоп, включително виртуални десктопи.

Windows клавиш + M: минимизира всички отворени прозорци

Windows клавиш + Shift + M: възстановява минимизираните прозорци

Windows клавиш + Home: минимизира всички прозорци, с изключение на избрания или в момента активен прозорец

Windows клавиш + стрелка нагоре: максимизира избрания прозорец

Windows клавиш + Shift + стрелка нагоре: максимално увеличаване на активния прозорец, като същевременно се запазва неговата ширина 

Windows клавиш + стрелка надолу: минимизира избрания прозорец 

Windows клавиш + стрелка наляво или стрелка надясно: залепва избрания прозорец в лявата или дясната половина на екрана. (Ако прозорецът вече е там, клавишът Windows + стрелка нагоре или надолу ще го включи в квадрант.)

Windows клавиш + Shift + стрелка наляво или надясно: премества избрания прозорец към левия или десния край на монитора 

Windows клавиш + Tab: отваря „Task“ изгледа (виртуален десктоп)

Windows клавиш + Ctrl + D: добавя нов виртуален десктоп

Windows клавиш + Ctrl + стрелка надясно: преминаване към следващия виртуален десктоп (отдясно)

Windows клавиш + Ctrl + стрелка наляво: преминаване към предишния виртуален десктоп (отляво)

Windows клавиш + Ctrl + F4: затваря текущия виртуален десктоп.

 

Windows клавишът

Тези клавишни комбинации използват клавиша с логото на Windows, за да изпълняват различни задачи.

Windows клавиш + A: отваря Action Center

Windows клавиш + S: отваря Cortana в текстов режим, за да можете да въвеждате в лентата за търсене (Windows клавиш + Q прави същото нещо)

Windows клавиш + C: отваря Cortana в режим на слушане (подобно когато кажете "Hey, Cortana") .

Windows клавиш + E: отваря File Explorer

Windows клавиш + F: отваря Windows 10 Feedback Hub

Windows клавиш + Ctrl + F: търси компютри в мрежата

Windows клавиш + G: отваря Game лентата

Windows клавиш + H: отваря страничната лента за споделяне

Windows клавиш + I: отваря менюто Settings  

Windows клавиш + K: отваря страничната лента Connect (за свързване с нови Bluetooth устройства или Miracast)

Windows клавиш + L: заключва компютъра

Windows клавиш + O: заключва ориентацията на екрана

Windows клавиш + P: отваря страничната лента за презентация или прожекция

Windows клавиш + R: отваря прозореца Run  

Windows клавиш + U: отваря Ease of Access  

Windows клавиш + W: отваря Windows Ink Workspace за писане на таблети и лаптопи със сензорни екрани

Windows клавиш + Print Screen: прави снимка на целия десктоп и я записва в папката Screenshots в Pictures.

Command Prompt

Можете да използвате тези клавишни комбинации в командния ред на Windows 10.

Ctrl + C или Ctrl + Insert: копира избрания текст в клипборда

Ctrl + V или Shift + Insert: поставя копирания текст в Command Prompt

Ctrl + A: избира целия текст на текущия ред (ако текущият ред няма текст, ще бъде избран целия текст в  Command Prompt)

Ctrl + стрелка нагоре или надолу: премества екрана един ред нагоре или надолу

Ctrl + F: търси Command Prompt през Find прозорец

Ctrl + M: въвежда режим Mark (позволява да избирате текст с мишката). След като е активен Mark режима, можете да използвате клавишите със стрелки, за да преместите курсора 

Shift + стрелка нагоре или надолу: премества курсора нагоре или надолу по един ред и избира текст. 

Shift + стрелка наляво или надясно: премества курсора наляво или надясно с един знак и избира текст

Ctrl + Shift + стрелка наляво или надясно: премества курсора наляво или надясно с една дума и избира текст

Shift + Page Up или Page Down: премества курсора нагоре или надолу по един екран и избира текст

Shift + Home или End: премества курсора до началото или края на текущия ред и избира текст  

Ctrl + Shift + Home/End: премества курсора в началото или в края на екранния буфер и избира текста и началото или края на изхода на Command Prompt.

 

Вижте 5 начина да направим скрийншот в Windows 10