Въпреки еволюцията на Microsoft Office много от клавишните комбинации са се запазили и до днес. От PC World са решили, че е разумно да си ги припомним, защото с тях работата с програмите Word, Excel и Outlook е по-лесна и по-бърза.

Всеки, който работи професионално с компютъра знае, че е много по-удобно ако мишката се използва колкото може по-рядко. Решението е да извършвате възможно повече задачи с клавиатурата като използвате клавишни комбинации. Освен че това ще ви помогне да работите по-ефективно и по-бързо, ще можете да впечатлите приятелите и колегите си.

Универсални клавиши
1. Help

F1 е клавишът, който извиква Help менюто в повечето софтуерни програми, като изключение не правят и продуктите на Microsoft. Ctrl+F1 показва или скрива меню бара в Word и Excel.

2. GoTo

F5 е GoTo клавиша в Word и Excel. Excel показва диалогов прозорец, в който може да зададете клетките в които искате да отидете, например B55 или G12. В Word диалоговият прозорец предлага 13 различни локации – page, section, line, table, graphic и други.

3. Превключване между документите

Натискането на Ctrl+F6 ви дава възможност за преминаване между множеството отворени документи в Word, или между работните листове, когато имате повече от един отворен файл в Excel.

4. Проверка на правописа

F7 отваря диалоговия прозорец Spell Check в Excel, Word и Outlook.

5. Save

Shift-f12 записва текущия документ, електронна таблица, или каквото в момента е отворено в outlook (имейл, контакти, задачи и така нататък). F12 отваря диалоговия прозорец save as в excel, word и outlook и ви пита за ново име на файла.

Word

6. Change Case

Маркирайте текст и натиснете Shift-F3. В резултат на това буквите ще се променят от главни в малки и обратно. Ако знаете този трик няма повече да се ядосвате, че сте забравили натиснат клавиша Caps Lock.

7. Повторете последното действие

F4 повтаря последното действие което сте изпълнили.  

8. Thesaurus

Shift-F7 отваря Thesaurus диалогов прозорец и предлага синоними на избраната дума.

9. Изключване на хипервръзки

Хиперлинковете може да се деактивират един по един чрез десния бутон на мишката. Но премахването на десетки хиперлинкове от документ по този начин отнема време. Ctrl+Shift-F9 също деактивира активен хиперлинк, когато той е избран. Но за да деактивирате всички активни хиперлинкове в документ, първо трябва да натиснете Ctrl + A, за да изберете целия документ и след това натиснете Ctrl + Shift-F9.

Excel
10. Редактиране на клетка

F2 редактира активната клетка.

11. Insert Function

Поставете курсора в клетката, която искате, след това натиснете Shift-F3, за да отворите диалоговия прозорец Insert Function. Изберете функция от списъка и кликнете върху OK. Отваря се диалогов прозорец Function Argument, където може да зададете диапазона, който искате да се изчисли с помощта на функцията, която току-що сте избрали.

12. Създаване на референтната клетка

F4 превключва през формули за създаване на абсолютни или относителни референтни клетки.  

13. Изкарване на диалоговия прозорец Macro 

Alt+F8 отваря Macro диалоговия прозорец, който осигурява опции като Run, Step Through, Edit, Delete или персонализиране.

14. Изчисли активния работен лист

Отнема време, за да се изчисли една огромна таблица, особено ако тя е заредена с формули. Така че, много потребители, изключват "auto-calculate " функцията File>Options>Formulas, след това натиснете Manual под Calculation Options-Workbook Calculation). След като изключите функцията, вие ще действате по-бързо, когато сте готови за вписване и редактиране на текст и формули, натиснете Shift-F9 за да преизчислите всичко.

15. Създаване на диаграма със зададени данни

F11 създава диаграма от данните в активния обхват на активната таблица.