Google насочват вниманието ни към немския учен - Готфрид Лайбниц. Той е роден на 1 юли 1646.г в Лайпциг, Германия. Той е   немски философ, математик, дипломат, библиотекар и юрист, заемащ важно място в историята на математиката и философията. Баща му умира, когато Готфрид е бил на 8 години. В наследство му оставя голямата си лична библиотека. Свободният достъп до книгите и вроденият талант, позволили на младия Лайбниц, само на 12 години, самотоятелно да изучи латински и да започне изучаването на гръцки език.

 

 

Ето и най-любопитните факти за Готфрид Лайбниц .

 

Факт 1

Още е самона  15 години, но Готфрид сам постъпва в Лайпцигския университет, където по рано е работил баща му.

 

Факт 2

Той е първият, който осмисля идеите на древните философи и математици, създали идеята за Върховното начало.

 

Факт 3

В областта на философията Готфрид Лайбниц е най-известен със своето заключение, че нашата Вселена, в ограничен смисъл, е най-добрата възможна, сред всички, които Бог би могъл да създаде.

 

Факт 4

През 1697г. , по време на пътуването си из Европа, руският цар Петър I се запознава с Лайбниц. Тази среща е изключително важна, тъй като довежда до съгласието на императора да се създаде Академия на науките в Петербург и е началото на развитието на научните изследвания в Русия по запоедноевропейски образец.

 

Факт 5

Готфрид Лайбниц , независимо от Нютон, създава математически анализ – диференциални и интегрални изчисления.

 

Факт 6

Много преди Зигмунд Фроид, Лайбниц  доказва съществуването на подсъзнанието при човека.

 

Факт 7

Обосновава необходимостта от редовно измерване на температурата на тялото на болните.

 

Факт 8

Готфрид  Лайбниц става първият гражданин на Германия, за когото се издига паметник.

 

Факт 9

В чест на Лайбниц, неговото име носят кратер и най-високата горна верига на Луната, също и университета в Хановер.

 

Факт 10

Готфрид  Лайбниц умира през 1716г., а на погребението му присъства само неговия личен секретар.