Според някои твърдения мравоядите са преносител, на вируса от прилепите към хората.

 

 

Така изглежда люспестият мравояд набеден за световните проблеми. Определено изглежда като роднина на таралежа. Тази прилика ни накара да потърсим още информация и ето какво откриваме:

 

Сравнителни карти на генома на панголина (мравояда) , таралежа, и човека, разкрити чрез кръстосана хромозомна картина дава  допълнителен поглед върху кариотипа (Кариотип по определение е съвкупността от броя, морфологичните особености и големината на хромозомите на даден вид. Кариотипът е видов белег.) на предците и еволюцията на генома на евтерийските бозайници. Евтерия (/ juːˈθɪəriə /; от гръцки εὐ-, eu- „добър“ или „правилен“ и θηρίον, thēríon „звяр“, следователно „истински зверове“) е един от двата бозайнически клада със съществуващи членове, които се разминават в ранната Креда или може би късната Юра (Епохи)  С 1-2  изключения, всички пост миоценски (предполагаема епоха от преди 5 милиона и 300 хил. години) бозайници, с коренни в Европа, Африка, Азия и Северна Америка на север от Мексико, са евтери. 

 

Или казано по-просто, този мравояд е и далечен роднина на човека, поне според генетичните анализи

 

Но да се върнем на темата, че този мравояд е приносител на заразата от онзи симпатичен прилеп от видеото към хората.

Това твърдение определено не е вярно поради простата причина, симпатичния  прилеп - герой от видеото по-горе, също участва в приготвянето на супа ( не като готвач, а със себе си, т.е. Той е част от супата), която се смята за също толкова голям деликатес в китайската кухня, както и месото на люспестия мравояд обвинен за източник на заразата.